Activiteiten van de Open Tuinen Commissie

De Open Tuinencommissie (OTC) bestaat op dit moment uit 28 enthousiaste groenkenners vanuit diverse achtergronden. Zo kunnen we in de Open Tuinen Gids het beste van het Nederlandse tuin en kwekersaanbod laten zien.

De OTC-leden zijn verdeeld over het land; zij kennen de situatie ter plekke goed. Zij bezoeken elke tuin samen met een ander OTC-lid, of met een introducé, zijnde een collega-groendeskundige. Zo willen we de ‘groene blik’ zo open mogelijk houden, met zoveel mogelijk diverse tuinen uit het verleden, heden en tuinen die voor de toekomst belangrijk zijn. Dit laatste is onder meer van belang voor de ‘verjongingskuur’ van de tuinen in de Open Tuinen Gids.

Naast ca 20 afmeldingen van tuinen per jaar ontvangen we gelukkig ook ca 30 nieuwe aanmeldingen voor de gids. Dat zijn ook vaak kleine tuinen. Ook die zijn een inspirerende beleving, voor zowel jong als oud.

De OTC- leden onderhouden contacten met tuineigenaren. Ook beoordelen zij of tuinen geschikt zijn voor opname in onze gids. Daarnaast kijken zij hoe die tuinen het best tot zijn recht komen in de Open Tuinen Gids, hét overzicht van de mooiste tuinen en groen erfgoed van Nederland.

Als u zich vóór 1 september 2024 aanmeldt, doen de leden van de Open Tuinencommissie hun uiterste best om tijdig langs te komen. Indien uw tuin wordt goedgekeurd kan hij dan in de gids van 2025 worden opgenomen.

Eén van de voorwaarden om opgenomen te worden in de Gids is, dat u vriend wordt van de Nederlandse Tuinenstichting. Dit kan via onze website: https://www.tuinenstichting.nl/over-ons/vriend-worden/

Met de aanmelding steunt u de missie van de Nederlandse Tuinenstichting. Of uw tuin ook daadwerkelijk geschikt is voor opname in de Open Tuinen Gids wordt bepaald door de Open Tuinencommissie.

Wilt u nadere informatie over hoe we werken of wil je bij ons aan sluiten? Dan kun je contact opnemen met info@tuinenstichting.nl