Activiteiten van de Open Tuinen Commissie

De Open Tuinen Commissie (OTC) bestaat uit 19 professionele en/of ervaren groenkenners met diverse achtergronden. We onderscheiden regioleden én kerngroepleden. Zo kunnen we in de Open Tuinen Gids het Nederlandse tuinaanbod nog beter vertegenwoordigen.

De regioleden zijn professionele en/of ervaren groenkenners, verdeeld over het land; zij kennen de situatie ter plekke goed. Zij bezoeken elke (aangemelde) tuin samen met een ander regiolid, of met een introducé, zijnde een collega-groendeskundige. Zo willen we de ‘groene blik’ zo open mogelijk houden. Dit laatste is onder meer van belang voor de ‘verjongingskuur’ van de Gids. Jaarlijks ontvangen we afmeldingen van ca. 30 tuinen (wegens overlijden en dergelijke) maar ook zo’n 30-40 aanmeldingen.

De kerngroepleden zetten de kaders uit en coördineren de regioleden. Daarnaast verrichten ze hand- en spandiensten om tot een mooie Open Tuinen Gids te komen.