Privacyverklaring

De Nederlandse Tuinenstichting administreert persoonsgegevens ten behoeve van de vriendenadministratie, de registratie van personen die als vrijwilliger voor de stichting werkzaam zijn en  de registratie van eigenaren van tuinen die in de door de NTs uitgegeven Open Tuinen Gids staan.

We nemen de persoonsgegevens in de administratie op om de volgende doeleinden:

 1. het als vriend ondersteunen van de NTs,
 2. het aangaan en uitvoeren van vrijwilligerscontracten,
 3. de opgave voor opname van een tuin in de Open Tuin Gids,
 4. het uitvoeren van diverse marketingactiviteiten, b.v. in de nieuwsbrief, informeren over en benaderen van NTs-vrienden over onze activiteiten,
 5. het informeren van NTs-vrienden over activiteiten van de stichting,
 6. het voldoen aan wettelijke verplichtingen.

Informatie over de vastgelegde gegevens

De Nederlandse Tuinenstichting informeert de personen van wie we de gegevens in de administratie opnemen, hierover in beginsel op het moment dat iemand zich aanmeldt als vriend of als vrijwilliger of  wanneer een tuin wordt opgenomen in de gids.

Beveiliging van de geregistreerde gegevens

Alleen NTs-medewerkers voor wie dit noodzakelijk is om hun werk te kunnen doen, hebben toegang tot de persoonsgegevens. Alle medewerkers hebben een geheimhoudingsplicht. De geheimhoudingsplicht is ook opgelegd aan de vrijwilligers en aan de zzp’ers die werkzaamheden voor de NTs uitvoeren.

 • De Nederlandse Tuinenstichting verzorgt de administratie van vrienden en vrijwilligers in eigen beheer. De financiële administratie wordt verzorgd door een externe boekhoudkantoor.
 • De Nederlandse Tuinenstichting deelt op geen enkele wijze gegevens uit de persoonsadministratie met derden.
 • De Nederlandse Tuinenstichting  legt niet meer persoonsgegevens vast dan nodig is voor uitvoering van de doelstellingen.
 • De persoonsgegevens worden zo snel mogelijk uit de administratie verwijderd nadat iemand heeft opgezegd als vriend.

Rechten van vrienden, vrijwilligers en tuineigenaren opgenomen in de gids

 • Recht op inzage: Degenen van wie de Nederlandse Tuinenstichting gegevens heeft opgenomen in de administratie, hebben het recht om te controleren welke gegevens dat zijn.
 • Recht op correctie: Degenen van wie de gegevens onjuist zijn vermeld, hebben het recht om verbetering van die gegevens te eisen.
 • Recht op verwijdering: Degenen die geen toestemming heeft verleend om zijn of haar gegevens in de administratie op te nemen, kan verwijdering daarvan eisen.

Wil je van bovenstaande rechten gebruik wil maken? Neem dan contact op met het bureau van de Nederlandse Tuinenstichting. Een bureaumedewerker neemt namens de stichting  binnen 30 dagen contact met je op over de behandeling van het verzoek.

Nederlandse Tuinenstichting
Nieuwezijds Kolk 28
1012 PV  Amsterdam
info@tuinenstichting.nl