Disclaimer

De inhoud van deze website is door de Nederlandse Tuinenstichting – hierna te noemen NTs – met de grootst mogelijke zorg samengesteld. De NTs aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid ten aanzien van mogelijke onjuistheden van het getoonde.  De NTs is niet verantwoordelijk voor content op de aan deze website gekoppelde bestanden en/of websites waarnaar wordt verwezen. Ongeautoriseerd of oneigenlijk gebruik van de content of delen daarvan van deze website maken inbreuk op intellectuele rechten. Het gebruik van getoonde content of delen daarvan is uitsluitend toegestaan na expliciete en schriftelijk bevestigde toestemming van de NTs. Door deze website te gebruiken stemt u in met deze disclaimer.