Missie

In ons dichtbevolkte land gaat steeds meer hoogwaardige kwalitatieve groene ruimte verloren. Uniek groen staat onder druk vanwege bouwplannen, gebrek aan geld of adequate kennis. Onvervangbaar groen wordt bedreigd. De Nederlandse Tuinenstichting zet zich al ruim 40 jaar in voor dit groen erfgoed.

Onze kerntaken

 • Bescherming en instandhouding van hedendaagse en historische buitenplaatsen, bijzondere parken, tuinen en stedelijk groen;
 • Expertise ter beschikking stellen aan overheden en particulieren;
 • Kennis en bewustzijn vergroten ten aanzien van groen cultureel erfgoed;
 • Onderzoek doen naar tuin- en landschapsarchitecten en daarover publiceren;
 • Kennisuitwisseling door openstellen van tuinen van donateurs voor donateurs.

Lees hier ook onze statutaire doelstellingen.

Steun ons

Sta je achter onze ideeën en wil je de Nederlandse Tuinenstichting steunen? Dat kan op vele manieren!


Als vriend

Als vriend steun je de doelstellingen van de Tuinenstichting: het beschermen van waardevol groen erfgoed. We hebben je steun hard nodig om een groene toekomst te kunnen waarborgen. Per jaar betaal je 49,50 euro, maar meer mag natuurlijk ook.

VANAF NU:
Speciale vriendenaanbieding:

Word nu vriend en betaal slechts € 25,00 voor de rest van het boekjaar (tot 1 februari 2025). Als vriend ontvangt u:

 • De Open Tuinengids
 • De Open Moestuinengids
 • Eén editie van ons prachtige tuinmagazine Het Tuinjournaal

Daarnaast krijgt u toegang tot het besloten gedeelte van onze website, waar u een overzicht vindt van alle tuinactiviteiten in onze open tuinen.

Geniet van de zomer en ontdek het prachtige groen in Nederland.

Studenten krijgen korting op vertoon van hun studentenkaart; zij betalen 30 euro per jaar.

Maak iemand vriend als cadeau!

Je kunt ook een familielid of vriend die ook zo van tuinen geniet, bij wijze van cadeau vriend maken van de Tuinenstichting (ad € 49,50). Zelf ontvang je dan een cadeaubon van kwekerij Abbing ter waarde van 20 euro.

Iemand vriend van de NTs maken kan via dit formulier.

Met een (periodieke) schenking of nalatenschap

De Tuinenstichting ontvangt geen geld van de overheid. Mede dankzij onze vrienden kunnen wij ons werk blijven doen. Dit werk is vaak een kwestie van een lange adem. Wil je méér verschil maken voor ons groene erfgoed, ook in de toekomst? Kies dan voor een belastingvrije periodieke schenking. Door je donatie om te zetten naar een periodieke schenking, kunt je die zelfs verhogen zonder dat dat extra geld kost. Een periodieke schenking aan de Tuinenstichting is namelijk volledig aftrekbaar van de belasting.

Hiernaast is het mogelijk de Tuinenstichting tot erfgenaam te benoemen. Je bepaalt zelf welk percentage van je erfenis naar onze stichting gaat. Omdat wij zijn vrijgesteld van successierechten kunnen we het gehele bedrag inzetten voor ons werk.

Als sponsor

Bedrijven zoals kwekerijen, leveranciers van hoogwaardige tuinproducten, tuinontwerpers en -architecten, en hoveniers krijgen via diverse kanalen toegang tot de achterban van de Tuinenstichting. Door de bijdrage die je als sponsor betaalt, help je als bedrijf mee aan een solide financiële basis voor de Tuinenstichting. Zo kunnen wij onze doelstellingen blijven realiseren.

Wil je ook sponsor worden van de Nederlandse Tuinenstichting?

Als vrijwilliger

Geïnteresseerd in groene ‘monumenten’ – mooie parken, buitenplaatsen, tuinen – en mooie tuinen in je eigen omgeving of daarbuiten? En wil je je kennis en deskundigheid inzetten om die te behouden en te beschermen? De NTs heeft regelmatig behoefte aan vrijwilligers. Bijvoorbeeld bij de Commissie Groen Erfgoed (CGE) van de NTs kunnen we je inzet goed gebruiken!

Organisatie

Bestuur

Kees Lever, voorzitter
Saskia de Mol van Otterloo, secretaris
Evert-Jan Jansen Schoonhoven, penningmeester
Annemiek Tromp, bestuurslid (Commissie Groen Erfgoed)
Frank Naber, bestuurslid (Commissie PR en Marketing)
Michiel Plomp, bestuurslid (Excursiecommissie)
Rita Bergshoeff –  Den Breeje, bestuurslid (Open Tuinen Commissie)

 

Bureau

Caroline Koldeweij, PR en marketing, coördinator bureau
Karin Laarakker, bestuursondersteuning
Anneke Metselaar, secretariaat

Het bureau is te bereiken op dinsdag  en woensdag via info@tuinenstichting.nl 
of 020-6235058.

Commissies

Commissie Groen Erfgoed

Annemiek Tromp, voorzitter
Vov Besnard, secretaris
Henk Barkhof
Jan Willem Edinga
Gea de Groot-Op den Brouw
Hanny van der Heide
Johanna Karssen
Els Fischer
Marika Kerstens
Anita van Breugel
Pieter Baak

Activiteiten van de commissie
Regionale adviseurs

Open Tuinen Commissie

Rita Bergshoeff-den Breeje, voorzitter en bestuurlid

Coördinator Noord (GR,FR,DR en N.O.P.)
Imke Boelema

Regioleden Noord:
Annelies Brekveld (Gr)
Hennie Dijk-Stel (Fr)
Fokke Zijlstra (Fr)
Imke Boelema (Dr)

Coördinator Oost (Ov en Gld)
Johan van Straaten

Regioleden Oost:
Inge ter Haar (Ov)
Olga van Ekelenburg (Ov)
Els de Weijer (Gld)
Dick van Leeuwen (Gld)
Johan van Straten (Gld)
Lily Frederiks (Gld)
Marijke van Veen (Gld)


Coördinator Zuid (Zld, NB en Lb)
:
Lily Frederix

Regioleden Zuid:
Alie Kooiman- Springelkamp (Zld)
Hanne Louwerse (Zld)
Marion van Stratum (NB)
Joey Wikret (NB)
Lily Frederix ( NB)
Renée Wijnen (NB)
Vera Kardaun (Lb)
Rianne Remkes (NB en Lb)


Coördinator West (Ut, NH en ZH):
Friekje Harmsen

Regioleden:
Friekje Harmsen (Ut)
Rita Bergshoeff (Ut)
Robertien Aberson (NH)
Tineke Out (NH)
Lya den Ouden (ZH)
Mechtild Rademaker (ZH)
Eveline de Hey (ZH)
Karin van Eck (ZH)

Heeft u interesse om uw tuin aan te melden voor de Open Tuinen Gids.
Klik dan op onderstaande link voor de voorwaarden.

Activiteiten van de commissie

Excursiecommissie

Michiel Plomp, voorzitter
Thea Brouwer
Marjorie Gisolf-Smit
Ysk Vondeling
Roswitha Kleipool-de Regt
Dieneke Onderdelinden
Jolien Veldhuyzen-Jolles

Redactiecommissie

Maartje den Breejen, hoofdredacteur
Marian Lenshoek, adviseur
Ronald van Immerseel
Éva Kovács
Robbert Lauret
Julia Voskuil

Coördinator Beurzen

Reggy Horsthuis

Raad van Advies

 • Elspeth Diederix
 • Robert Kees Henry
 • Wim Pijbes
 • Hanneke Ronnes
 • Berno Strootman

De NTs-scriptieprijs

Er is veel jong talent in Nederland. Talent dat de Nederlandse Tuinenstichting (NTs) graag wil betrekken bij haar missie om waardevol groen erfgoed te behouden. Daarom hebben we een tweejaarlijkse prijs geïntroduceerd voor de beste afstudeerscriptie waarin dat groene erfgoed een belangrijke rol speelt. De prijs bestaat uit een geldbedrag van 1.500 euro en een interview in het Tuinjournaal, het donateursblad van de NTs, en gaat afwisselend naar studenten uit het universitair en hbo-onderwijs.

Lees meer

Ga direct naar het reglement voor de NTs-scriptieprijs

Downloads

Certificering


De Nederlandse Tuinenstichting heeft van de Belastingdienst de ANBI-status gekregen en is aangemerkt als culturele instelling (CI-status). Dit heeft als voordeel dat giften aftrekbaar zijn van het belastbaar inkomen! Kijk voor meer informatie bij periodiek schenken op onze site. Ook zijn wij over de ontvangen giften en nalatenschappen geen schenk- en erfbelasting verschuldigd. Zo wordt ieder bedrag dat je schenkt, geheel besteed aan de doelstelling: het is standhouden van groen erfgoed. Iedere ANBI-organisatie is verplicht haar jaarverslagen te publiceren op de website. Zie de NTs-jaarverslagen van de afgelopen jaren hierboven.


De Nederlandse Tuinenstichting is een Erkend Goed Doel. Dat betekent dat wij voldoen aan strenge kwaliteitseisen. Toezichthouder CBF controleert dit. Zo weet u zeker dat wij bijdragen aan een betere wereld, zorgvuldig omgaan met elke euro en verantwoording afleggen. Meer weten over de kwaliteitseisen en de controle door het CBF? Kijk op geefgerust.nl.

Partners

De Nederlandse Tuinenstichting heeft contact met veel andere organisaties. Daaronder bevinden zich overheden, maar ook particuliere zusterorganisaties die actief zijn op het gebied van het behoud van groen erfgoed en de aanleg van tuinen. Hieronder staat een aantal organisaties waarmee wij landelijk samenwerken.

Contact

Contact: Telefoon: 020-6235058 / Email: info@tuinenstichting.nl
Kantoor: Nieuwezijds Kolk 28 – 1012 PV Amsterdam – Nederland
Zakelijk: KvK: 41127203 / Bank: NL28 INGB 0005 5954 46