login | contact | nieuwsbrief

Volg ons op         

    

Door het uitgeven van speciale publicaties verspreidt de NTs kennis op het gebied van tuinarchitectuur, tuinkunst en historisch groen erfgoed.


Publicatie bestellen

In de jaren ’80 en ’90 nam de NTs het baanbrekende initiatief tot het inventariseren van de belangrijke Nederlandse tuinen en parken, ontworpen tussen 1850 en 1940. De studie is verricht door drs. Bonica Zijlstra (deel I en II) en ir. Eric Blok (deel III).

De NTs heeft nog enkele geprinte delen beschikbaar. De delen zijn verder te vinden bij de bibliotheek van de Wageningse Universiteit.

Titel: Nederlandse tuinarchitectuur : tussen 1850 en 1940 : waard om beschermd te worden!, uitg. Nederlandse Tuinenstichting Amsterdam

Deel I (B. Zijlstra): inventarisatie van de tuinen van Copijn, Springer, Poortman, Tersteeg en Bergmans. Deel II (B. Zijlstra): Petzold, Wattez en Voorhoeve. Deel I en II zijn op te vragen bij library.wur.nl en te e-readen via library.wur.nl ‘Open Access’.

Deel III (E. Blok): Jongere Tuinkunst, 1900-1940 over De Bazel, Van Nes, Bleeker, Cool en Fokker. Op te vragen bij library.wur.nl en te e-readen via library.wur.nl ‘Open Access’.

Hieronder een overzicht van eerder door de NTs gepubliceerde studies.

Wilt u een interessante publicatie bestellen, maak gebruik van het bestelformulier, de NTs neemt vervolgens contact met u op.