login | contact | nieuwsbrief

Volg ons op         

    

Als donateur steunt u de doelstellingen van de Nederlandse Tuinenstichting; het beschermen van waardevol tuinhistorisch erfgoed. De Nederlandse Tuinenstichting heeft uw steun hard nodig om een groene toekomst te kunnen waarborgen.


Woningen in een pastorietuin?

Naar aanleiding van de eventuele bouw van woningen en aanleg van parkeerplaatsen in de pastorietuin van de Scheepjeskerk in Hazerswoude verzocht enige tijd geleden de Bond Heemschut aan de NTs een visie op deze plannen te formuleren.

Adviseur Joost Gieskes verrichtte  studie naar heden en verleden van het complex. De huidige tuin heeft geen cultuurhistorische status maar is wel van belang wegens het uitzicht vanuit de tuin op kerk en pastorie, het ensemble. De NTs verzocht daarom  het kerkbestuur en de gemeente  de besluitvorming rond dit project te heroverwegen om de pastorietuin zo veel mogelijk te bewaren.

Het liep goed af. Hazerswoude, aanvankelijk deel uitmakend van de gemeente Rijnwoude, valt sinds 2014 onder de gemeente Alphen aan de Rijn. In de tussentijd waren ook buurtbewoners in beweging gekomen: niemand bleek meer blij met de woningen in de pastorietuin. In december 2017 verwierp de gemeenteraad van Alphen aan de Rijn de eerdere Rijnwoudse plannen.

januari 2018

Terug