login | contact | nieuwsbrief

Volg ons op         

    

Als donateur steunt u de doelstellingen van de Nederlandse Tuinenstichting; het beschermen van waardevol tuinhistorisch erfgoed. De Nederlandse Tuinenstichting heeft uw steun hard nodig om een groene toekomst te kunnen waarborgen.


Oosterpark Hoogezand – Sappemeer

Nieuw plan Oosterpark gepresenteerd

Begin april (2019) presenteerde de gemeente Hoogezand het nieuwe beplantings- en uitvoeringsplan voor het Oosterpark.in Hoogezand-Sappemeer. Het is opgesteld mede op basis  van adviezen van de NTs, in de persoon van adviseur Stieneke van der Wal. Het Buurtcomité ‘Het Oosterpark – het moet beter‘, dat een uiterst belangrijke rol speelde bij de restauratie van het park, gaf daarvoor Stieneke  alle waardering.

Het plan ziet er nu, op een kleinigheid na, goed uit. Tot vreugde natuurlijk van het buurtcomité dat – al in 2014! – de NTs vroeg behulpzaam te zijn bij het overleg met de gemeente over het vervallen park..

Wat voorafging

Het Oosterpark is in 1932 aangelegd volgens het ontwerp van J. Vroom jr. (1893 – 1958); het is een rijksmonument. De actie van de buurt in 2014 om het park te gaan restaureren slaagde wonderwel: er werd historisch onderzoek gedaan door SB4 en het ontwerpherstelplan, opgesteld door Arcadis, was in 2016 klaar. Voor het beplantingsplan en de verdere uitvoering was daarna de gemeente Hoogezand aan zet.

Maar helaas: het gemeentelijke beplantingsplan van oktober 2017 sloot, zowel volgens de buurtbewoners als volgens Arcadis, niet aan bij de vernieuwende bedoelingen van het herstelplan, maar viel terug op visieloze traditionele parkopvattingen. Tussentijdse pogingen van de buurt om de gemeente op andere gedachten te brengen, leverden niets op.

Opnieuw kon NTs-adviseur Stieneke hulp bieden. In een gesprek met de gemeente wisten  Arcadis en, namens het buurtcomité, de NTs  de gemeente ertoe te bewegen het beplantings- en uitvoeringsplan te herzien. En in juni 2019 is dat dan inderdaad gebeurd. Een mooi resultaat.

Het Oosterpark in Hoogezand

 

Juni 2019

Terug