login | contact | nieuwsbrief

Volg ons op         

    

Als donateur steunt u de doelstellingen van de Nederlandse Tuinenstichting; het beschermen van waardevol tuinhistorisch erfgoed. De Nederlandse Tuinenstichting heeft uw steun hard nodig om een groene toekomst te kunnen waarborgen.


Oosterpark Hoogezand – Sappemeer

Een mooi plan … en nu de uitvoering!

Al sinds 2014 is de NTs, in de personen van regio-adviseurs Stieneke van der Wal en Thea Brouwers, betrokken bij de herinrichting van het Oosterpark in Hoogezand-Sappemeer. Een buurtcomité “Het Oosterpark – het moet beter” vroeg destijds de NTs behulpzaam te zijn bij een actie om het vervallen park te herstellen. Het is in 1932 aangelegd volgens het ontwerp van J. Vroom jr. (1893 – 1958); het is een rijksmonument. De actie slaagde vooralsnog wonderwel: er werd historisch onderzoek gedaan door SB4 en het ontwerpherstelplan, opgesteld door Arcadis, was in 2016 klaar. Voor het beplantingsplan en de verdere uitvoering was daarna de gemeente Hoogezand aan zet.

Maar helaas: het gemeentelijke beplantingsplan van oktober 2017 sloot, zowel volgens de buurt als volgens Arcadis, niet aan bij de vernieuwende bedoelingen van het herstelplan, maar viel terug op visieloze traditionele parkopvattingen. Tussentijdse pogingen van de buurt om de gemeente op andere gedachten te brengen, leverden niets op.

Opnieuw kwamen de regio-adviseurs van de NTs in actie en adviseerden het buurtcomité welke stappen nu verder te zetten. Dat heeft er uiteindelijk toe geleid, dat in een gesprek tussen de gemeente, de  bewoners, Arcadis en de NTs (Stieneke van der Wal) de gemeente heeft toegezegd beplantings- en uitvoeringsplan te zullen herzien.

Mei 2018

Terug