login | contact | nieuwsbrief

Volg ons op         

    

Naar aanleiding van meldingen vanuit ‘het veld’, bezorgde burgers, actievoerende groepen, alerte donateurs, komt de Monumentencommissie in actie. Zij onderzoekt welke hulp geboden is, die kan variëren van een informatief telefoongesprek tot een jarenlange begeleiding van projecten.


Acties bedreigd groen erfgoed

Actueel

Internationaal Park en Scheveningseweg Den Haag

Gemeente Den Haag  wil een groot internationaal stadspark ontwikkelen door drie parken, Scheveningse Bosjes, Waterpartij en Westbroekpark met elkaar te verbinden middels  een zeer breed slingerpad van vijf kilometer. De Scheveningseweg, naar een idee van Christiaan Huygens, wordt in dit plan geheel  opnieuw geprofileerd. Via deze website kwamen verzoeken  om hiertegen te protesteren. De voorstellen werden door de monumentencommissie bestudeerd.

Lees verder

 

 

Lopend

Tuin John Bergmans, Tilburg

In de wijk Tivoli in Tilburg ligt een vrij gaaf bewaarde tuin van tuinarchitect John Bergmans (1892 Antwerpen -1980 Oisterwijk ). In deze wijk realiseerde Bergmans ook andere tuinen die nu allen verloren zijn gegaan. Het woonhuis St. Josephstraat 105 staat in de verkoop en is een Rijksmonument dat daardoor bescherming  geniet maar de tuin niet. Bij eigendomswisseling zou de tuin mogelijk slachtoffer kunnen worden van de smaak van de nieuwe eigenaar en daarmee verloren kunnen gaan? (Melding  April 2014).

Lees verder


Golfbaan Rolduc Kerkrade

De abdij van Rolduc, het grootste Rijksmonument van Nederland, kent een rijke geschiedenis als seminarie. Momenteel wordt het complex gebruikt als conferentieoord met hotelaccommodatie. Om het complex met omliggende tuinen en landerijen beter te kunnen exploiteren neemt het Bischoppelijk Centrum Rolduc/ Stichting Le Golf du Rolduc het initiatief tot de aanleg van een golfbaan. Maar binnen een afstand van 25 km van Rolduc zijn al  tien golfbanen aanwezig! Grenzend aan de abdij liggen de groene Rijksmonumenten “Park, vijvers en weg ” en het bronnenbos “Frawensieff” (Vrouwezijp).

Lees verder


De Scheepjeskerk te Hazerswoude

Naar aanleiding van de eventuele bouw van woningen en aanleg van parkeerplaatsen in de pastorietuin van de Scheepjeskerk in Hazerswoude heeft de Bond Heemschut aan de Nederlandse Tuinenstichting verzocht een visie te formuleren over deze plannen.

 Lees verder

 

Afgesloten

De Lind Oisterwijk

Gemeente Oisterwijk is van  plan om de kop van De Lind, een grasplein in het centrum van het toeristische dorp, te verharden. Centraal op dit plein staan een muziekkiosk en vijver.

Beide onderdelen zijn rijksmonument. Mogelijk verdwijnt de vijver bij de herinrichting terwijl deze duidelijke kenmerken heeft van de architectonische tuinstijl uit het Interbellum. Ook vertoont de vijver sterke gelijkenis met het werk van tuinarchitect John Bergmans die in Oisterwijk woonde.

Adviseur Willem Verhoeven verrichtte onderzoek hiernaar en bracht hierover een rapport uit aan gemeente Oisterwijk. De NTs wil voorkomen dat  het bijzondere monumentale ensemble van grasplein, kiosk en vijver geschaad wordt.

lees verder


Huis met de Hoofden, Keizersgracht Amsterdam

In het najaar van 2015 opent het Huis met de Hoofden haar deuren als platform voor het vrije en tegendraadse denken, met als hart van het huis de Bibliotheca Philosophica Hermetica. Daartoe worden aanpassingen gedaan aan zowel huis als tuin. Het betreft een zgn. Keurtuin achter een rijksmonument. De stichting Huis met de Hoofden vroeg aan de NTs hoe om te gaan met de bestaande tuin? Rapporteur Juliet Oldenburger bracht verslag uit.

lees verder


De Walburg Tuinen in Nuenen – een rapportage van de waarden

De Monumentencommissie van de Nederlandse Tuinenstichting en de Stichting de Walburg Tuinen hebben in het afgelopen jaar nauw samengewerkt om de positie van de bedreigde Walburg Tuinen in Nuenen te verbeteren. Aanleiding hiervoor is de onzekerheid over het voortbestaan ervan. Het gehele complex van 1,5 ha. gaat van eigenaar veranderen waardoor het behoud van de tuinen op langere termijn niet is gegarandeerd. Lees hier meer over het onderzoek naar de cultuurhistorische waarde van de tuinen, dat onder leiding van Willem Verhoeven, NTs-rapporteur voor Noord-Brabant en lid van de Monumentencommissie, werd uitgevoerd door studenten van de Hogeschool Larenstein. Doel van het rapport is het onderbouwen van acties ter behoud en verdere ontwikkeling van de Tuinen.

lees verder


Oog in Al

In en rond de Utrechtse wijk Oog in Al zijn allerlei ontwikkelingen gaande. Enkele wijkbewoners maakten zich zorgen over de effecten van de ontwikkelingen op Park Oog in Al en namen in 2011 contact op met de NTs. De NTs heeft contact gezocht met de partijen die bij het park betrokken zijn en signaleerde dat er op dat moment inderdaad…

lees verder


Rosa Spierhuis

De Nederlandse Tuinenstichting maakt zich samen met Erfgoedvereniging Heemschut grote zorgen over het behoud van de tuin bij het Rosa Spierhuis nu de directie van het tehuis voor kunstenaars besloten heeft te kiezen voor nieuwbouw. Op 7 mei heeft de Raad van State uitspraak gedaan over het Rosa Spier Huis. De beroepen van Heemschut en Tuinenstichting zijn ongegrond verklaard omdat..

lees verder


Landgoed Voorlinden Wassenaar

Voorlinden is een beschermd natuurgebied van 40 hectare, grenzend aan de Wassenaarse duinen.  Het tuinontwerp is van de hand van de bekende tuinarchitect Zocher.
In maart 2012 is een aanvraag voor een omgevingsvergunning ingediend voor het realiseren van een tentoonstellingsgebouw op Landgoed Voorlinden i.v.m. vergevorderde plannen tot de bouw van een modern ogend museum voor beeldende kunsten op buitenplaats Voorlinden, Wassenaa

lees verder


Kasteel Ruurlo

Kasteel Ruurlo is lange tijd in gebruik geweest als gemeentehuis. Gemeente Berkelland heeft in 2012 Intentieverklaring tot verkoop van het Kasteel getekend. Nieuwe eigenaar wil er een dependance van een nieuw te open museum voor realisme in Gorssel onderbrengen. Uit de stukken blijkt niet dat er waarborgen zijn gevraagd voor bescherming van het rijksmonumentale park met parkontwerpen van J.P. Posth,…

lees verder


Hartenstein Oosterbeek

De vereniging ‘Vrienden van Park Hartenstein e.o.’  streeft naar een eigentijds renovatieplan voor het park Hartenstein rekening houdend met gewijzigde functies en heeft hiervoor medio 2012 ondersteuning gevraagd van de NTs. Het grootste deel van het park, hoofdgebouw en koetshuis staan op de rijksmonumentenlijst . Rapporteur en MC-lid Henk Barkhof ondersteunt initiatief van de… lees meer


Botanische tuinen Wageningen

De Wageningse universiteit is van plan om de twee botanische tuinen, De Dreijen en Belmonte, af te stoten omdat deze geen betekenis meer zouden hebben voor onderwijs en onderzoek. Tegen dit plan is groot verzet verrezen vanuit de Wageningse bevolking en de internationale dendrologische wereld. In beide tuinen bevinden zich belangrijke onderdelen van de Nationale Plantencollectie. Het grootste deel van De… lees meer


Schoolterrein Frederiksoord

Fredriksoord is bekend van ‘de Maatschappij van Weldadigheid’ (Koloniehof) en van de voormalige tuinbouwschool. Het gebied rond Frederiksoord heeft een bijzondere historie met veel monumenten en een prachtige natuur. Frederiksoord heeft de status van beschermd dorpsgezicht. Men ontwikkelt nu bouwplannen. Henk Barkhof heeft de voorgenomen plannen onderzocht. Volgens het bestemmingsplan mag er gebouwd worden. Een groep oud-leerlingen heeft zich verzet tegen… lees meer


Griffietuin / Paviljoen Welgelegen

De afgelopen jaren is deze kleine tuin die grenst aan en deel is van het (oorspronkelijk) Frederikspark verschillende malen in beeld geweest als bouwlocatie. Nadat men afzag van de bouw van een grootschalig Provinciecomplex, werden in november 2010 nieuwe bescheidener bouwplannen gepresenteerd. Aan de Dreef komt nu, ter hoogte van en àchter de Zwiersgevel de nieuwbouw met een parkeergarage. De… lees meer


Frederikspark

Nadat aan het Frederikspark in 2002 de monumentenstatus werd verleend , volgde vanuit de gemeente Haarlem het ene plan op het andere om villa’s in het park te bouwen. Landschapsarchitect J.D. Zocher jr had in zijn oorspronkelijke ontwerp meer villa’s bedacht dan uiteindelijk zijn gebouwd. De NTs behoorde tot de organisaties die zich tegen de plannen verzette, omdat de plannen diverse… lees meer


Beukenhof

De vermaarde boerderij met theetuin wordt bedreigd door plannen voor huizenbouw aan de zijde van de Rijnsburgerweg. De boerderij is monument, maar de tuin niet, alhoewel het een veel beschreven en bewonderde tuin van leo van der Putten is. Zowel Arend Jan van der Horst als Eric Blok (SB4) schreven in het verleden al over dit juweel in het tuinjournaal…lees meer


Oostduin / Arendsdorp

Al enkele jaren zijn nieuwbouwplannen op het terrein van deze (voormalige) buitenplaatsen in de maak. De gemeente Den Haag heeft landschapsarchitect Michael van Gessel als supervisor aangesteld. Tegen de nieuwbouw als vervanging van verzorgingsflat Arendsdorp bestaan vanuit de omwonenden veel bezwaren. Voor de rest van de buitenplaats is een opgesteld beheerplan in uitvoering. Dat geschiedt gefaseerd in verband met kosten…. lees meer


Park Bisdom van Vliet (Haastrechtse bos)

Omwonenden schakelden de NTs in omdat zij zich zorgen maakten om bouwplannen op het parkeerterrein naast het bos. Het bos zelf is in de zeventiger jaren van de 20ste eeuw aangelegd en valt net als het bouwterrein buiten het gebied dat tot het Rijksmonument behoort. Het is in beheer bij het Zuid-Hollands Landschap. Dit project, onder andere de restauratie van… lees meer


Oosterbeekse Landgoederenzone

Begin 2011 is de Monumentencommissie benaderd door de Oosterbeekse Initiatiefgroep Visie op de Landgoederen die zich zorgen maakte over de Oosterbeekse landgoederenzone. Dit heeft ertoe geleid dat de NTs in april 2011 per brief heeft verzocht om de landgoederenzone rondom Oosterbeek en Doorwerth (gemeente Renkum) aan te wijzen als beschermd dorpsgezicht op grond van de gemeentelijke Monumentenverordening. De NTs heeft in… lees meer


Tuin John Bergmans te Tilburg

Bij het rijksmonument St. Josephstraat 105 in de wijk Tivoli in Tilburg ligt een vrij gaaf bewaarde tuin van tuinarchitect John Bergmans (1892-1980). In deze wijk realiseerde Bergmans ook andere tuinen die nu allen verloren zijn gegaan. Het pand staat nu in de verkoop en heeft dan wel Rijksbescherming maar de tuin niet. Lees meer


Beresteyn te Voorschoten

Eigenaar AMVEST wil Beresteyn herontwikkelen door seniorenappartementen te bouwen rondom het diensterf en een uitrit aan de Mozartlaan aan te brengen. Omwonenden maakten in februari 2014 ernstig bezwaar tegen de nieuwe uitrit aan de Mozartlaan en de hoogte van de nieuwbouw van 15 meter. (5a6 lagen). Sindsdien liggen ontwikkelingen- en besluitvormingen stil. Lees meer


Oosterpark Hoogezand-Sappemeer

Het Oosterpark in Hoogezand is in 1932 aangelegd. De ontwerper is J. Vroom jr. (1893 – 1958). Het is een rijksmonument. Omwonenden maakten zich zorgen over de staat van onderhoud van het park als gevolg van de bezuinigingen van de gemeente en hebben in augustus 2014 contact opgenomen met de NTs. Lees meer


Herinrichting monument Kooipark afgerond

Het Leidse Kooipark is helemaal vernieuwd. Samen met buurtbewoners en de Vereniging tot Behoud en Bescherming Kooipark (VBBK) is een ontwerp gemaakt voor de herinrichting van het Kooipark. Eind vorig jaar zijn de
werkzaamheden gestart. Het park is nu weer teruggebracht in de geest van de door architect Dudok ontworpen stijl. Het groen, de vijver, de paden, de speeltuin, het meubilair en het trottoir rondom het park zijn vernieuwd en opgeknapt. Onlangs is het park door de gemeenteraad aangewezen als monument. Vanuit het verleden is het Kooipark bedoeld als volkspark, een park waarin mensen na werktijd konden samenkomen, zich vermaken en ontspannen. Op 1 mei 2014, de Dag van de Arbeid, is het vernieuwde Kooipark heropend. Rita Grothuis, voormalig lid van de Monumentencommissie, was hierbij aanwezig. Zij schreef in het Tuinjournaal van december 2012 een hier te downloaden artikel over het Kooipark.


Brediuspark krijgt stadsmoestuin – vrijwilligers spuien ideeën voor landgoed Woerden

Hanny van der Heide, lid van de Monumentencommissie van de NTs, is nauw betrokken bij de vernieuwende plannen voor het Woerdense Brediuspark. Het beheer van dit park wordt door de gemeente overgedragen aan een groep betrokken vrijwilligers, verenigd in het ‘Burgerinitiatief Breduispark’, waarvan Hanny bestuurslid is. Op 19 maart stond een artikel in het Algemeen Dagblad over de stadsmoestuin die in het park wordt ontwikkeld. In dit artikel wordt Hanny geïnterviewd: ‘Als het meezit kan de komende winter al een nauwelijks gebruikt grasveld van 60 bij 40 meter afgegraven worden en worden volgestort met vruchtbare aarde’. Klik hier voor het krantenartikel. Zie voor meer informatie over het Brediuspark ook:

http://www.dichtbij.nl/woerden/buurtnieuws/artikel/3353624/beheer-brediuspark-naar-betrokken-vrijwilligers.aspx


Nederlandse Tuinenstichting voert actie tegen dreigende vernietiging historisch landschap Arcen

Arcen’ is een bijzondere casus van de Monumentencommissie: een dreigende aantasting van historisch landschap, van een historisch ensemble van kasteel, tuin, dorp en omringend landschap langs de Maasoevers.

Eind 2009 werd een bouwvergunning verleend voor een al langer bestaand plan van de gemeente Venlo voor de bouw van een MFA (Multifunctionele Accommodatie) op het zgn. Ovaal, tussen kasteel Arcen en de historische dorpskern. Omvang 4000m2. Een plan dat volgens het toenmalig Comité ‘Red Arcen’, nu Stichting Dorp en Erfgoed, onverstandig is omdat het gaat om het vernietigen van historisch landschap.

lees verder


Stappegoor Tilburg

De Gemeente Tilburg is voornemens woningen te bouwen op de gemeentewerf (voormalige gemeentekwekerij). Een unieke verzameling bomen in de wijk Stappegoor wordt hierdoor bedreigd. Rapporteur Willem Verhoeven heeft onderzoek gedaan en locatie bezocht. Naar aanleiding van zijn advies heeft de MC in november 2012 schriftelijk haar bezorgdheid (klik hier voor de brief stappegoor 08-11-2012} geuit richting gemeentebestuur en verzocht om de groenstroken…

lees meer


’t Hemeltje in Bathmen

De vraag is of de aanleg van de natuurbegraafplaats negatieve gevolgen heeft voor de cultuurhistorische waarden van het landgoed. Landgoed ’t Hemeltje in Bathmen is in gedeelde eigendom van de heer Sandberg, ASR Lvensverzekering NV en de Stichting IJssellandschap. De stichting wil op een deel van het landgoed (15 ha) een natuurbegraafplaats aanleggen. Het landgoed heeft een NSW-status (natuurschoonwet).

lees meer


Hydepark

Landgoed Hydepark te Doorn is een parel van de Utrechtse Heuvelrug. Het huidige park met haar prachtige hoogteverschillen en weelderige beplanting is rond 1885 ontworpen en aangelegd door Hendrik Copijn. De Protestantse Kerk in Nederland (PKN) is eigenaar van het buitenplaatsgedeelte rondom het voormalige landhuis. In de jaren zestig werd een seminarie op de plek van het afgebrande landhuis gebouwd. De PKN heeft plannen voor een nieuw hoofdgebouw. De NTs werd gealarmeerd omdat nieuwbouw de waardevolle rijksmonumentale parkaanleg kan beïnvloeden.
De NTs houdt een vinger aan de pols.

In 2013 heeft er overleg plaatsgevonden tussen Korneel Aschmann en Hanny van der Heide van de Monumentencommissie en de heer Westerveld van de PKN waarbij ze de toekomstplannen hebben kunnen inzien. Gebleken is dat Gemeente, Provincie en de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed bij alle plannen worden betrokken. Eveneens vindt er nauw overleg plaats met een erfgoedspecialist en landschapsarchitect over de aansluiting met de tuin- en parkaanleg.
In september 2014 is de sloopvergunning verleend en is de aanvraag voor de Omgevingsvergunning ingediend.

De NTs heeft vertrouwen in een positieve ontwikkeling van het landgoed – aansluitend bij de historische tuin- en parkaanleg – en zal de plannen op afstand blijven volgen.

lees meer