login | contact | nieuwsbrief

Volg ons op         

    

Naar aanleiding van meldingen vanuit ‘het veld’, bezorgde burgers, actievoerende groepen, alerte donateurs, komt de Monumentencommissie in actie. Zij onderzoekt welke hulp geboden is. Hier kunt u meer lezen over deze acties.


Acties bedreigd groen erfgoed

Actueel

NTs schiet te hulp: Overtuin Bisdom van Vliet

In Haastrecht ligt het mooie openbare park Overtuin Bisdom van Vliet,  dat, met subsidie van de eigenaar, de gemeente Krimpenerwaard, wordt onderhouden door een enthousiaste vrijwilligersstichting: de Stichting Overtuin. Op verzoek van ‘tuinbaas’ Tony Hardenberg denken sinds enige tijd twee leden van de Monumentencommissie (MC)  van de NTs, mee over de toekomst van de tuin.

Lees verder


 Gemeente Kerkrade honoreert bezwaren van de NTs

Tot grote vreugde van de NTs heeft het College van de gemeente Kerkrade een bijgesteld bestemmingsplan gepubliceerd waaruit de oorspronkelijk geplande golfbaan bij Rolduc is verdwenen. Ook andere elementen uit de zienswijze van de NTs zijn gehonoreerd.

Lees verderNTs in beroep bij de Raad van State over locatie Slingeland-ziekenhuis

Op 21 september jl (2017) is de Doetinchemse gemeenteraad accoord gegaan met het bestemmingsplan op grond waarvan de nieuwbouw van de Slingeland-ziekenhuis gesitueerd gaat worden in de open, groene ruimte ten Zuiden van de A18. Tegen dit besluit heeft de NTs beroep aangetekend bij de Raad van State.

Lees verder


Oosterpark Hoogezand-Sappemeer

In augustus 2014 namen omwonenden contact op met de NTs,  bezorgd als zij waren over de staat van onderhoud van het Oosterpark in Hoogezand-Sappemeer. Sindsdien zijn de NTs- regio-adviseurs behulpzaam bij alle stappen die tot verbetering van de situatie hebben geleid. Het Oosterpark in Hoogezand, ontworpen door J.Vroom jr (1893-1958),  is in1932 aangelegd. Het is een rijksmonument.

Lees meer


Tuinpark Amstelglorie bedreigd door bouwplannen

De Monumentencommisie buigt zich over plannen die de gemeente Amsterdam in Koers 2025 heeft vastgelegd, en die het tuinpark Amstelglorie bedreigen.

Lees verder


 Landgoederen op de helling

Op weg naar een gemeenschappelijke visie voor de landgoederen Pietersberg, Lage Oorsprong, Hartenstein en Hemelse Berg te Oosterbeek …

Lees verder


Protest NTs: Mountainbikeroute in historisch groen!

Na een gesprek met de NTs had de gemeente Tilburg een voor het groen schadelijke mountainbikeroute in Stadsbos 013 verlegd. Dat was in maart 2017. Nu, oktober 2017, blijkt …

Lees verder


De Sittardse Stadswal en omgeving

Op verzoek van enkele volkstuinbezitters heeft de Monumentencommissie van de NTs zich gebogen over de stadwalplannen van gemeente Sittard. Bij de herinrichting daarvan dreigen namelijk enkele oude volkstuinen verloren te gaan .

Lees verder


 

Scheepjeskerk te Hazerswoude

 

Naar aanleiding van de eventuele bouw van woningen en aanleg van parkeerplaatsen in de pastorietuin van de Scheepjeskerk in Hazerswoude heeft de Bond Heemschut aan de Nederlandse Tuinenstichting verzocht een visie te formuleren over deze plannen.

 Lees verder


Beresteyn te Voorschoten

Eigenaar AMVEST wil Beresteyn herontwikkelen door seniorenappartementen te bouwen rondom het diensterf en een uitrit aan de Mozartlaan aan te brengen. Omwonenden maakten in februari 2014 ernstig bezwaar tegen de nieuwe uitrit aan de Mozartlaan en de hoogte van de nieuwbouw van 15 meter. (5a6 lagen). Sindsdien liggen ontwikkelingen- en besluitvormingen stil.

Lees verder


Internationaal Park en Scheveningseweg Den Haag

Gemeente Den Haag  wil een groot internationaal stadspark ontwikkelen door drie parken, Scheveningse Bosjes, Waterpartij en Westbroekpark met elkaar te verbinden middels  een zeer breed slingerpad van vijf kilometer. De Scheveningseweg, naar een idee van Christiaan Huygens, wordt in dit plan geheel  opnieuw geprofileerd. Via deze website kwamen verzoeken  om hiertegen te protesteren. De voorstellen werden door de monumentencommissie bestudeerd.

Lees verder

 


De Lind, Oisterwijk

Gemeente Oisterwijk was van  plan om de kop van De Lind, een grasplein in het centrum van het toeristische dorp, te verharden. Centraal op dit plein staan een muziekkiosk en vijver.

Beide onderdelen zijn rijksmonument. De NTs was bezorgd dat de vijver bij de herinrichting zou verdwijnen, terwijl deze duidelijke kenmerken heeft van de architectonische tuinstijl uit het Interbellum. Ook vertoont de vijver sterke gelijkenis met het werk van tuinarchitect John Bergmans die in Oisterwijk woonde.

Willem Verhoeven, lid van de Monumentencommissie, bracht hierover een rapport uit aan gemeente Oisterwijk.

Lees verder


 

Tuin John Bergmans, Tilburg

In de wijk Tivoli in Tilburg ligt een vrij gaaf bewaarde tuin van tuinarchitect John Bergmans (1892 Antwerpen -1980 Oisterwijk ). In deze wijk realiseerde Bergmans ook andere tuinen die nu allen verloren zijn gegaan. Het woonhuis St. Josephstraat 105 staat in de verkoop en is een Rijksmonument dat daardoor bescherming geniet, maar de tuin niet. Bij eigendomswisseling zou de tuin mogelijk slachtoffer kunnen worden van de smaak van de nieuwe eigenaar en daarmee verloren kunnen gaan? (Melding  April 2014).

Lees verder


Rosa Spierhuis

De Nederlandse Tuinenstichting maakt zich samen met Erfgoedvereniging Heemschut grote zorgen over het behoud van de tuin bij het Rosa Spierhuis nu de directie van het tehuis voor kunstenaars besloten heeft te kiezen voor nieuwbouw. Op 7 mei heeft de Raad van State uitspraak gedaan over het Rosa Spier Huis. De beroepen van Heemschut en Tuinenstichting zijn ongegrond verklaard omdat..

Lees verder


Oosterbeekse Landgoederenzone

Begin 2011 is de Monumentencommissie benaderd door de Oosterbeekse Initiatiefgroep Visie op de Landgoederen die zich zorgen maakte over de Oosterbeekse landgoederenzone. Dit heeft ertoe geleid dat de NTs in april 2011 per brief heeft verzocht om de landgoederenzone rondom Oosterbeek en Doorwerth (gemeente Renkum) aan te wijzen als beschermd dorpsgezicht op grond van de gemeentelijke Monumentenverordening. De NTs heeft in… lees meer


Afgesloten

Voor acties van de NTs-Monumenten commissie in het verleden, klik hier.