login | contact | nieuwsbrief

Volg ons op         

    

Naar aanleiding van meldingen vanuit ‘het veld’, bezorgde burgers, actievoerende groepen, alerte donateurs, komt de Commissie Groen Erefgoed in actie. Zij onderzoekt welke hulp geboden is. Hier kunt u meer lezen over deze acties.


Acties bedreigd groen erfgoed

Raad van State: ‘NTs-bezwaren nieuwbouw Slingeland ongegrond’

Op 29 mei j.l. (2019) deed de Raad van State uitspraak inzake de nieuwbouw van het Slingeland-ziekenhuis in het buitengebied van Doetinchem. De NTs heeft zich jarenlang ervoor ingezet, inderdaad tot aan de Raad van State toe, om de bouw van het ziekenhuis aan de A18 – desnoods gedeeltelijk – te verhinderen, maar dat is, zo blijkt nu, niet gelukt: de bezwaren zijn alle afgewezen.
In hoge mate teleurstellend is, dat de uitspraak weinig recht doet aan de door de NTs aangevoerde argumenten..

Lees meer


Grote zorgen om dreigende sluiting botanische tuin en museum Domies Toen

De NTs heeft met grote zorg kennis genomen van het voorgenomen besluit van het bestuur van Domies Toen in Pieterburen om met ingang van 1 oktober 2019 de botanische tuin te sluiten vanwege onvoldoende financiële middelen om de tuin in stand te houden. De NTs vindt dat dit belangrijke cultuurhistorisch erfgoed in het noorden met haar unieke stinsenflora en beplanting niet verloren mag gaan voor de huidige en toekomstige generaties. Wij hebben inmiddels bij de gemeente Het Hogeland, Provincie Groningen en de Stichting Oude Groninger Kerken onze zorgen geuit en erop aangedrongen er alles aan te doen Domies Toen te behouden.

Lees meer


Kerkenvisies: een nieuw erfgoedproject van OCW

OCW nodigt gemeenten uit om projektplannen in te dienen voor kerken die leeg komen te staan (‘kerkenvisies’). Daartoe worden dit jaar (2019) per provincie voorlichtingsbijeenkomsten georganiseerd. Maar – zo vindt de NTs – het gaat over meer dan alleen de gebouwen:het gaat ook over groen erfgoed! Veel kerkgebouwen en kloosters zijn immers omringd door groen, vaak als historisch onderdeel van het complex. Denk bijvoorbeeld aan oude kerken op de Zuid-Hollandse en Zeeuwse eilanden, liggend in hun kerkring omzoomd met veelal lindebomen.

Lees meer


 


NTs weer in het geweer tegen Groningse plannen met Klein Toornvliet

Opnieuw heeft de NTs bezwaar aangetekend tegen de bouw van acht appartementen in de monumentale tuin van de villa Klein Toornvliet aan de Verlengde Hereweg (waar ooit Jan Huizinga nog gewoond heeft!). Die bouw was in februari 2018 van de baan want de gemeente had de eerder verleende vergunning ingetrokken. Maar helaas … opnieuw is een aanvraag ingediend, en opnieuw wil de gemeente de vergunning verlenen!

Lees meer


 


Oosterpark Hoogezand-Sappemeer

Goed nieuws: de gemeente Hoogezand heeft een nieuw beplantings- en uitvoeringsplan gepresenteerd voor het Oosterpark in Hoogezand-Sappemeer! Dat plan is mede tot stand gekomen dank zij de inbreng van de NTs. En het was nodig want het plan dat er eerder lag, zou alle eerdere inspaningen om dit park weer toonbaar te maken, teniet hebben gedaan. Vreugde bij de het Buurtcomité Oosterpark, vreugde bij de NTs …

Lees meer


Beresteyn te Voorschoten

Eigenaar AMVEST wil Beresteyn herontwikkelen door seniorenappartementen te bouwen rondom het diensterf en een uitrit aan de Mozartlaan aan te brengen. Omwonenden maakten in februari 2014 ernstig bezwaar tegen de nieuwe uitrit aan de Mozartlaan en de hoogte van de nieuwbouw van 15 meter. (5a6 lagen). Sindsdien liggen ontwikkelingen- en besluitvormingen stil.

Lees verder


Afgesloten

Voor acties van de NTs-Monumenten commissie in het verleden, klik hier.