login | contact | nieuwsbrief

Volg ons op         

    

Naar aanleiding van meldingen vanuit ‘het veld’, bezorgde burgers, actievoerende groepen, alerte donateurs, komt de Commissie Groen Erefgoed in actie. Zij onderzoekt welke hulp geboden is. Hier kunt u meer lezen over deze acties.


Acties bedreigd groen erfgoed

Den Haag past bomenplan aan

De gemeente Den Haag heeft een ander voorstel gedaan voor de herbeplanting met nieuwe bomen aan Scheveningseweg. Daarin is rekening gehouden met de bezwaren die waren ingebracht tegen het eerdere plan, waarin van maar liefst vijf boomsoorten gebruik werd gemaakt, die willekeurig door elkaar zouden worden geplant.

 

Lees meer


Groningen trekt omstreden bouwvergunning in

De bouw van acht appartementen in de monumentale tuin van de villa Klein Toornvliet aan de Verlengde Hereweg (waar ooit Jan Huizinga nog gewoond heeft!) is van de baan: de gemeente trekt de eerder verleende vergunning in.  Tegen die vergunning had  de NTs, evenals de Erfgoedvereniging Heemschut en omwonenden, in februari 2018 bij de gemeente Groningen bezwaar gemaakt.

Lees meer


Mountainbikeroute Tilburg: een vervolgverhaal

De gemeente Tilburg gaat een mountainbikeroute aanleggen door het Stadsbos 013, en dwars door een cultuurhistorisch waardevol parkgebied. Sinds maart 2017 bemoeit de NTs zich daarmee in de persoon van Willem Verhoeven. We gaan nu (juni 2018) de laatste fase in, en het lijkt erop dat de NTs de aantasting van het gebied aanzienlijk heeft weten te beperken ..

Lees verder


 

NTs in beroep bij de Raad van State over locatie Slingeland-ziekenhuis

Op 21 september jl (2017) is de Doetinchemse gemeenteraad accoord gegaan met het bestemmingsplan op grond waarvan de nieuwbouw van de Slingeland-ziekenhuis gesitueerd gaat worden in de open, groene ruimte ten Zuiden van de A18. Tegen dit besluit heeft de NTs beroep aangetekend bij de Raad van State.

Lees verder


Oosterpark Hoogezand-Sappemeer

Goed nieuws: mede dank zij de hulp van de NTs zal  de gemeente Hoogezand zich opnieuw buigen over het beplantings- en uitvoeringsplan voor het Oosterpark in Hoogezand-Sappemeer! En dat was nodig, want het plan dat er lag, zou alle eerdere inspaningen om dit park weer toonbaar te maken, teniet hebben gedaan. Vreugde bij de bewoners, vreugde bij de NTs …

Lees meer


Beresteyn te Voorschoten

Eigenaar AMVEST wil Beresteyn herontwikkelen door seniorenappartementen te bouwen rondom het diensterf en een uitrit aan de Mozartlaan aan te brengen. Omwonenden maakten in februari 2014 ernstig bezwaar tegen de nieuwe uitrit aan de Mozartlaan en de hoogte van de nieuwbouw van 15 meter. (5a6 lagen). Sindsdien liggen ontwikkelingen- en besluitvormingen stil.

Lees verder


Afgesloten

Voor acties van de NTs-Monumenten commissie in het verleden, klik hier.