login | contact | nieuwsbrief

Volg ons op         

    

Naar aanleiding van meldingen vanuit ‘het veld’, bezorgde burgers, actievoerende groepen, alerte donateurs, komt de Monumentencommissie in actie. Zij onderzoekt welke hulp geboden is. Hier kunt u meer lezen over deze acties.


Acties bedreigd groen erfgoed

Groningen maakt zich niet druk om erfgoed

De NTs heeft, evenals de Erfgoedvereniging Heemschut en omwonenden, in februari 2018 bij de gemeente Groningen bezwaar gemaakt tegen de vergunning voor bouw van appartementen bij de villa ‘Klein Toornvliet’ aan de Verlengde Hereweg. Ze verzocht ook de inwerkingtreding van het besluit op te schorten tot op de bezwaarschriften is beslist.

Lees meer


Mountainbikeroute Tilburg: een vervolg

In januari j.l. (2018) vroeg de gemeente Tilburg de NTs, in de persoon van Willem Verhoeven, om een voorstel te doen tot aanpassing van de mountainbikeroute door ‘Stadsbos 013’. Dat was een wel heel verrassende reactie op het door de NTs kort tevoren ingediende bezwaarschrift!

Lees verder


 

NTs schiet te hulp: Overtuin Bisdom van Vliet

In Haastrecht ligt het mooie openbare park Overtuin Bisdom van Vliet,  dat, met subsidie van de eigenaar, de gemeente Krimpenerwaard, wordt onderhouden door een enthousiaste vrijwilligersstichting: de Stichting Overtuin. Op verzoek van ‘tuinbaas’ Tony Hardenberg denken sinds enige tijd twee leden van de Monumentencommissie (MC)  van de NTs, mee over de toekomst van de tuin.

Lees verder


 Gemeente Kerkrade honoreert bezwaren van de NTs

Tot grote vreugde van de NTs heeft het College van de gemeente Kerkrade een bijgesteld bestemmingsplan gepubliceerd waaruit de oorspronkelijk geplande golfbaan bij Rolduc is verdwenen. Ook andere elementen uit de zienswijze van de NTs zijn gehonoreerd.

Lees verderNTs in beroep bij de Raad van State over locatie Slingeland-ziekenhuis

Op 21 september jl (2017) is de Doetinchemse gemeenteraad accoord gegaan met het bestemmingsplan op grond waarvan de nieuwbouw van de Slingeland-ziekenhuis gesitueerd gaat worden in de open, groene ruimte ten Zuiden van de A18. Tegen dit besluit heeft de NTs beroep aangetekend bij de Raad van State.

Lees verder


Oosterpark Hoogezand-Sappemeer

In augustus 2014 namen omwonenden contact op met de NTs,  bezorgd als zij waren over de staat van onderhoud van het Oosterpark in Hoogezand-Sappemeer. Sindsdien zijn de NTs- regio-adviseurs behulpzaam bij alle stappen die tot verbetering van de situatie hebben geleid. Het Oosterpark in Hoogezand, ontworpen door J.Vroom jr (1893-1958),  is in1932 aangelegd. Het is een rijksmonument.

Lees meer


 

Landgoederen op de helling

Op weg naar een gemeenschappelijke visie voor de landgoederen Pietersberg, Lage Oorsprong, Hartenstein en Hemelse Berg te Oosterbeek …

Lees verder


De Sittardse Stadswal en omgeving

Op verzoek van enkele volkstuinbezitters heeft de Monumentencommissie van de NTs zich gebogen over de stadwalplannen van gemeente Sittard. Bij de herinrichting daarvan dreigen namelijk enkele oude volkstuinen verloren te gaan .

Lees verder


Scheepjeskerk te Hazerswoude

 

Naar aanleiding van de eventuele bouw van woningen en aanleg van parkeerplaatsen in de pastorietuin van de Scheepjeskerk in Hazerswoude heeft de Bond Heemschut aan de Nederlandse Tuinenstichting verzocht een visie te formuleren over deze plannen.

 Lees verder


Beresteyn te Voorschoten

Eigenaar AMVEST wil Beresteyn herontwikkelen door seniorenappartementen te bouwen rondom het diensterf en een uitrit aan de Mozartlaan aan te brengen. Omwonenden maakten in februari 2014 ernstig bezwaar tegen de nieuwe uitrit aan de Mozartlaan en de hoogte van de nieuwbouw van 15 meter. (5a6 lagen). Sindsdien liggen ontwikkelingen- en besluitvormingen stil.

Lees verder


Internationaal Park en Scheveningseweg Den Haag

Gemeente Den Haag  wil een groot internationaal stadspark ontwikkelen door drie parken, Scheveningse Bosjes, Waterpartij en Westbroekpark met elkaar te verbinden middels  een zeer breed slingerpad van vijf kilometer. De Scheveningseweg, naar een idee van Christiaan Huygens, wordt in dit plan geheel  opnieuw geprofileerd. Via deze website kwamen verzoeken  om hiertegen te protesteren. De voorstellen werden door de monumentencommissie bestudeerd.

Lees verder


Oosterbeekse Landgoederenzone

 

Begin 2011 is de Monumentencommissie benaderd door de Oosterbeekse Initiatiefgroep Visie op de Landgoederen die zich zorgen maakte over de Oosterbeekse landgoederenzone. Dit heeft ertoe geleid dat de NTs in april 2011 per brief heeft verzocht om de landgoederenzone rondom Oosterbeek en Doorwerth (gemeente Renkum) aan te wijzen als beschermd dorpsgezicht op grond van de gemeentelijke Monumentenverordening. De NTs heeft in… lees meer


Afgesloten

Voor acties van de NTs-Monumenten commissie in het verleden, klik hier.