login | contact | nieuwsbrief

Volg ons op         

    

Als donateur steunt u de doelstellingen van de Nederlandse Tuinenstichting; het beschermen van waardevol tuinhistorisch erfgoed. De Nederlandse Tuinenstichting heeft uw steun hard nodig om een groene toekomst te kunnen waarborgen.


MBR in Tilburg: eind goed, al goed?

Villa Vreedelust. Foto: Stichting Stadsbomen Tilburg

De NTs,  Tilburg en de mountainbike

In november 2017 diende de NTs om formele redenen een bezwaarschrift in tegen het tracé van de  mountainbikeroute (MBR) door het Stadsbos 013; in voorafgaand overleg tussen Willem Verhoeven en gemeente Tilburg waren namelijk al eerder toezeggingen gedaan, dat de route zou worden aangepast om beschadiging van het landgoed Heidepark-Vredelust te voorkomen of althans te beperken. Ook ná de indiening van het bezwaarschrift vond nog overleg plaats,

Toen eind maart 2018 de herziene omgevings-vergunning verscheen, was weliswaar nog niet zeker dat de route afdoende zou worden  bijgesteld, maar de gemeente zegde nu ook formeel het waardestellend onderzoek toe waar de NTs om had gevraagd. En op grond van dat voortreffelijke en in hoog tempo uitgebrachte (mei 2018!) onderzoek van ‘In Arcadië’, dat de cultuurwaarden van het gebied hoog c.q.positief inschat, zal Willem Verhoeven nu ter plekke mét de gemeente het beste tracé gaan bedenken, zodat de groene cultuurwaarden in dit gebied zo min mogelijk geschaad worden. Voorwaar een aardig en sympathiek resultaat van alle inspanningen.

Wat was het probleem?

Het gaat om een negentiende-eeuwse landgoederenzône langs de weg van Tilburg naar Breda, waar ooit de rijke Tilburgse textielbaronnen hun villa’s bouwden. Er is daar, rond Heidepark-Vredelust,  een tuin bewaard gebleven in Engelse landschapsstijl, met gebogen paden, vijvers en bosschages. Mountainbikers doen weliswaar op zich zelf niet veel kwaad aan de natuur maar zeker bij een dergelijk slingerend parcours gaan er ongetwijfeld bochten afgesneden worden – wat tot vernieling van de historische padenaanleg zal leiden. Bovendien verstoren ze de rust van wandelaars in het gebied. Maar goed: met een beetje geven en nemen komen ze er nu wel uit. Denken wij. Met dank aan Willem Verhoeven en de gemeente Tilburg.

 

De eerdere routes tijdens het overlegtraject

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Links: maart en juni 2017. 

                                                                                                      Rechts: paars oktober 2017, geel januari 2018.

juni 2018

Terug