login | contact | nieuwsbrief

Volg ons op         

    

Door het uitgeven van speciale publicaties verspreidt de NTs kennis op het gebied van tuinarchitectuur, tuinkunst en historisch groen erfgoed.


Download tuinjournaal artikelen

Het Tuinjournaal is het officiële orgaan van de Nederlandse Tuinenstichting. In het blad brengt de NTs haar activiteiten onder de aandacht op het gebied van instandhouding, behoud en herstel van tuinen en parken. Om de belangstelling voor groen erfgoed en kwalitatief goede tuinen en parken in brede zin vergroten, heeft  ieder Tuinjournaal een uniek thema. Het Tuinjournaal heeft hiermee sinds 1984 een unieke positie verworven op de markt van de groentijdschriften.

Download artikelen op trefwoord