Het Tuinjournaal is het officiƫle orgaan van de Nederlandse Tuinenstichting. In het blad brengt de NTs haar activiteiten onder de aandacht op het gebied van instandhouding, behoud en herstel van tuinen en parken. Om de belangstelling voor groen erfgoed en kwalitatief goede tuinen en parken in brede zin vergroten, heeft ieder Tuinjournaal een uniek thema. Het Tuinjournaal heeft hiermee sinds 1984 een unieke positie verworven op de markt van de groentijdschriften.