login | contact | nieuwsbrief

Volg ons op         

    

Het project ‘Sociaal Tuinieren’ is in 2011 gestart met een pilot in de Amsterdamse wijk Betondorp, en is in 2013 uitgebreid en voortgezet in Betondorp, Amsterdam-Noord en de Pijp. 'Sociaal Tuinieren' is een samenwerkingsverband tussen de Nederlandse Tuinenstichting en Stichting Present Amsterdam.


Sociaal Tuinieren

De meest recente informatie over ons Sociaal Tuinieren project is te vinden op ons weblog: http://sociaaltuinieren.wordpress.com.

Het project ‘Sociaal Tuinieren’ is in 2011 gestart met een pilot in de Amsterdamse wijk Betondorp, en is in 2013 uitgebreid en voortgezet in Betondorp, Amsterdam-Noord en de Pijp. In 2014-2015 is het project verder uitgebreid, met financiële steun van veel fondsen en woningcorporaties: in Betondorp, Amsterdam-Noord, de wijk Jeruzalem in Amsterdam-Watergraafsmeer, de Reimerswaalbuurt in Osdorp en de Van der Pekbuurt in Noord.
Met woningstichting Eigen Haard heeft de NTs een wijkpartnerovereenkomst gesloten om Sociaal Tuinieren in Amsterdam verder op de kaar te zetten.

‘Sociaal Tuinieren’ is een samenwerkingsverband tussen de Nederlandse Tuinenstichting en Stichting Present Amsterdam. Het project behelst, dat groepen vrijwilligers in achterstandswijken tuinen van ouderen en kwetsbare bewoners opknappen en opnieuw duurzaam beplanten. Deze mensen zijn zelf niet in staat hun tuin bij te houden en verkeren vaak in een sociaal isolement. De tuinen worden na de ‘makeover’ door individuele vrijwilligers regelmatig bijgehouden, waardoor de eenzaamheid waar de betroffen mensen vaak onder lijden structureel doorbroken wordt.

 

De Nederlandse Tuinenstichting zet zich met diverse activiteiten in voor groen erfgoed. Door het helpen opknappen van tuinen in achterstandsbuurten verbreedt de Tuinenstichting haar missie tot een meer sociale invulling.

Stichting Present Amsterdam helpt mensen die zelf onvoldoende geld, netwerk en gezondheid hebben om een bepaalde klus te klaren. Hierin werkt Present samen met maatschappelijke organisaties, die contact hebben met mensen in moeilijke posities. De betrokken instanties hebben vaak geen budget om b.v. verwaarloosde tuinen op te knappen.Present regelt groepen vrijwilligers om dergelijke klussen aan te pakken. Deze vrijwilligers komen o.a. vanuit kerken, bedrijven, studentenverenigingen en serviceclubs.

DSC00838

De methodiekbeschrijving van het Sociaal Tuinieren project is onlangs geheel vernieuwd. Met behulp van deze beschrijving kunnen nu organisaties in heel Nederland volgens de Sociaal Tuinieren methodiek te werk gaan.

Bekijk onze online methodiek hier.

Nieuw is, dat steeds meer donateurs en open tuin eigenaren van de Nederlandse Tuinenstichting persoonlijk betrokken bij ons Sociaal Tuinieren project. We roepen graag iedereen op die nog planten over heeft, ze te doneren aan ons project!