login | contact | nieuwsbrief

Volg ons op         

    

Het project ‘Sociaal Tuinieren’ is in 2011 gestart met een pilot in de Amsterdamse wijk Betondorp, en is in 2013 uitgebreid en voortgezet in Betondorp, Amsterdam-Noord en de Pijp. 'Sociaal Tuinieren' is een samenwerkingsverband tussen de Nederlandse Tuinenstichting en Stichting Present Amsterdam.


Sociaal Tuinieren

De meest recente informatie over ons Sociaal Tuinieren project is te vinden op ons weblog: http://sociaaltuinieren.wordpress.com.

Het Sociaal Tuinieren project 2017-2018, dat inmiddels is afgerond, werd gerealiseerd met steun van de volgende fondsen:

 • Stichting het R.C. Maagdenhuis / Stichting Brentano’s Steun des Ouderdoms
 • Het Amsterdamsche Fonds
 • Haëlla Stichting
 • P.W. Janssen’s Friesche Stichting
 • Kattendijke Drucker Stichting
 • Oranje Fonds
 • RCOAK
 • Sluyterman van Loo
 • Ars donandi
 • Donatie van donateur Lisette Altena
 • Woningstichting Eigen Haard
 • Woningcorporatie Ymere

Sociaal Tuinieren behelst, dat groepen vrijwilligers in achterstandswijken tuinen van ouderen en kwetsbare bewoners opknappen en duurzaam beplanten. Deze mensen zijn zelf niet in staat hun tuin bij te houden en verkeren vaak in een sociaal isolement. De tuinen worden na de ‘makeover’ regelmatig bijgehouden door individuele vrijwilligers, waardoor de eenzaamheid waar de betroffen mensen onder leiden duurzaam doorbroken wordt. Er ontstaan prachtige contacten tussen mensen die elkaar – zonder het vanzelfsprekende bindmiddel dat tuinieren biedt  – normaal gesproken nooit zouden ontmoeten.

Sociaal Tuinieren wordt uitgevoerd door twee organisaties die sinds 2011 in het kader van dit project succesvol samenwerken: De Nederlandse Tuinenstichting en Stichting Present Amsterdam. Een klein, goed op elkaar ingespeeld projectteam van voornamelijk vrijwilligers uit beide organisaties organiseert projectdagen en stuurt zowel incidentele als structurele vrijwilligers aan. Er wordt bij het project intensief samengewerkt met o.a. woningcorporaties, Amsterdam Rainproof, en diverse bedrijven die groepen vrijwilligers leveren.

 

 

De Nederlandse Tuinenstichting zet zich met diverse activiteiten in voor groen erfgoed. Door het helpen opknappen van tuinen in achterstandsbuurten verbreedt de Tuinenstichting haar missie tot een meer sociale invulling.

Stichting Present Amsterdam helpt mensen die zelf onvoldoende geld, netwerk en gezondheid hebben om een bepaalde klus te klaren. Hierin werkt Present samen met maatschappelijke organisaties, die contact hebben met mensen in moeilijke posities. De betrokken instanties hebben vaak geen budget om b.v. verwaarloosde tuinen op te knappen.Present regelt groepen vrijwilligers om dergelijke klussen aan te pakken. Deze vrijwilligers komen o.a. vanuit kerken, bedrijven, studentenverenigingen en serviceclubs.

DSC00838

De methodiekbeschrijving van het Sociaal Tuinieren project is onlangs geheel vernieuwd. Met behulp van deze beschrijving kunnen nu organisaties in heel Nederland volgens de Sociaal Tuinieren methodiek te werk gaan.

Bekijk onze online methodiek hier.

Nieuw is, dat steeds meer donateurs en open tuin eigenaren van de Nederlandse Tuinenstichting persoonlijk betrokken bij ons Sociaal Tuinieren project. We roepen graag iedereen op die nog planten over heeft, ze te doneren aan ons project!