login | contact | nieuwsbrief

Volg ons op         

    

De Open Tuinencommissie selecteert uit het donateursbestand van de Nederlandse Tuinenstichting tuinen van hoge kwaliteit met de bedoeling om deze voor donateurs open te stellen en op te nemen in de Open Tuinen Gids.


Aanmelden nieuwe tuin

De Open Tuinencommissie selecteert tuinen van hoge kwaliteit met de bedoeling om deze voor donateurs open te stellen en op te nemen in de Open Tuinen Gids

Twee leden van de commissie bezoeken alle tuinen die zich voor openstelling  aanmelden. Als de tuin geschikt is bevonden, maken zij vervolgens een beschrijving van de tuin. Ook zorgen de leden van de Open Tuinencommissie voor acquisitie van bijzondere tuinen.

Aan het begin van ieder tuinseizoen verschijnt jaarlijks de Open Tuinen Gids, met daarin ruim 350 beschrijvingen van tuinen. Donateurs van de NTs kunnen deze tuinen op de aangegeven dagen gratis bezoeken.

Het principe dat wordt gehanteerd bij de vraag of een tuin geschikt is voor opname in de Gids, is dat de tuin qua vormgeving, beplanting, ligging en/of cultuurhistorisch opzicht interessant moet zijn. De criteria die de Open Tuinencommissie hanteert bij het keuren van een tuin hebben dan ook betrekking op zaken als

  1. Tuinarchitectonische kwaliteit
  2. Interessante beplanting
  3. Onderhoud

De beoordeling van een tuin blijft altijd subjectief, maar het uitgangspunt is dat in een ‘goede’ tuin een balans is gevonden tussen elementen zoals vaste planten, groenblijvers,struiken, bomen, gras, water en eventuele kunstwerken.Een duidelijke structuur ligt aan de basis van een goed ontwerp.

Aanmelding tuin

Voor het aanmelden van een tuin kunt u zich per brief of per e-mail opgeven bij het kantoor van de NTs.Wij vragen u uw naam, adres, provincie, telefoonnummer en een korte beschrijving van de tuin te sturen. Uw aanmelding wordt dan doorgegeven aan de Open Tuinencommissie. Vervolgens zal binnen enkele weken één van de leden van de Commissie contact met u opnemen.