Een nieuwe blik op tuinen in Amsterdam

Deze Amsterdamse fietsroute gaat langs of door een aantal openbare en semi-openbare groene
ruimten. Dus géén particuliere tuinen! De beschouwing die in deze toelichting te lezen is dient daarvoor als
verklaring. We hopen dat daarmee – naast de traditionele opvatting over de
(particuliere) tuin – een andere, ruimere, meer innovatieve opvatting van het begrip ‘tuin’ kan
worden aangereikt. De fietsroute kan heel goed in delen worden afgelegd. Download printversie route.