login | contact | nieuwsbrief

Volg ons op         

    

Als donateur steunt u de doelstellingen van de Nederlandse Tuinenstichting; het beschermen van waardevol tuinhistorisch erfgoed. De Nederlandse Tuinenstichting heeft uw steun hard nodig om een groene toekomst te kunnen waarborgen.


Verhalen van de hoveniers van Oranje

Naast de tuinarchitect en de eigenaar hadden ook hoveniers invloed op het aanzien en tot op zekere hoogte het ontwerp van een tuin, zo blijkt uit promotieonderzoek van Lenneke Berkhout. Zij speelden een belangrijke rol bij de verspreiding van horticulturele kennis en vaardigheden binnen Europa. Berkhout deed onderzoek naar de invloed, het werk en de positie van de hoveniers van het Huis van Oranje, tussen 1621-1732. Haar proefschrift schetst een levendig beeld van de dagelijkse gang van zaken in en om de tuinen. Op 27 augustus promoveert zij hierop aan de Rijksuniversiteit Groningen.
De tuinen van het Huis van Oranje waren toonaangevend in de vroegmoderne tijd. Wie waren de mannen en vrouwen die deze tuinen onderhielden? Hoe zag hun werk eruit? Aan de hand van nieuw archiefmateriaal laat Berkhout de lezer kennismaken met een vijftigtal hoveniers, én met ander tuinpersoneel zoals de fonteiniers-grottiers. De lezer krijgt bovendien een inkijkje in de relatie tussen de prinse(sse)n van Oranje en hun vaak zeer gewaardeerde hoveniers en de rol van hoveniers bij de (internationale) uitwisseling van horticulturele kennis.
Op vrijdag 25 september 2020 houdt Lenneke Berkhout een lezing over haar proefschrift tijdens de Nazomerbijeenkomst van Cascade (voor Cascadedonateurs). Op donderdag 15 oktober 2020, 12.30-13.30 uur, houdt Lenneke Berkhout een lunchlezing over haar proefschrift in Tresoar (Boterhoek 1, 8911 DH Leeuwarden).

Lenneke Berkhout, Hoveniers van Oranje. Functie, werk en positie 1621-1732, Uitgeverij Verloren, ISBN 9789087048358

Zie voor een interview met de auteur over haar boek: https://www.youtube.com/watch?v=h8jLLflSEnk&feature=youtu.be