login | contact | nieuwsbrief

Volg ons op         

    

Als donateur steunt u de doelstellingen van de Nederlandse Tuinenstichting; het beschermen van waardevol tuinhistorisch erfgoed. De Nederlandse Tuinenstichting heeft uw steun hard nodig om een groene toekomst te kunnen waarborgen.


Stinzen, staten en buitenplaatsen in Friesland, 2e herziene druk

Er is een tweede, herziene, druk verschenen van het boek ‘Stinzen, staten en buitenplaatsen in Friesland’ van drs. Rita Radetzky. Deze nieuwe druk bevat een aantal nieuw ontdekte afbeeldingen, die tot nu toe onbekend waren. Eén daarvan is de onlangs aan Tresoar overgedragen ingekleurde ontwerptekening van de tuinarchitect Lucas Pieters Roodbaard voor de tuinaanleg van Voormeer in Heerenveen. Deze dateert uit de jaren 40 van de negentiende eeuw. Een bijzondere aanwinst, want er komt zelden een originele tekening van deze tuinarchitect aan het licht.

Het boek is rijk geïllustreerd met veel historisch materiaal. De meeste foto’s zijn van de  hand van Marieke Balk.

De prijs bedraagt € 24,95. Het boek is verkrijgbaar in de boekhandel en bij de stichting Staten en Stinzen.