login | contact | nieuwsbrief

Volg ons op         

    

Als donateur steunt u de doelstellingen van de Nederlandse Tuinenstichting; het beschermen van waardevol tuinhistorisch erfgoed. De Nederlandse Tuinenstichting heeft uw steun hard nodig om een groene toekomst te kunnen waarborgen.


Restauratieplan parktuin Ter Horst, Voorschoten, voldoet niet aan eisen

Aan het restauratieplan voor parktuin Ter Horst in Voorschoten ligt onvoldoende tuinhistorisch onderzoek ten grondslag. De keuzes zijn daardoor onvoldoende gefundeerd. De NTs adviseert de gemeente Voorschoten daarom het plan te laten verbeteren. Door daarbij de Richtlijnen Tuinhistorisch Onderzoek te volgen, kan in de parktuin beter uitdrukking worden gegeven aan de historische context. De brief met onze zienswijze hebben we op 22 april aan het college van de gemeente Voorschoten gestuurd.

Parktuin Ter Horst kent een lange ontwikkelingsgeschiedenis sinds de eerste helft van de 17e eeuw. Het park heeft meerdere lagen, zowel van de classicistische als de landschappelijke aanleg. In het restauratierapport wordt een keuze gemaakt voor de landschappelijke aanleg uit de periode 1942-1952, zonder een goede onderbouwing met tekeningen en/of duidelijke kaarten en foto’s.