Nieuws
Gepubliceerd: 24 januari 2022

Open tuinen met sneeuwklokjes 2022

Sneeuwklokjes zijn één van de eerste bollen die tegen het einde van de winter gaan bloeien. Ze zijn tevens het teken dat het voorjaar in aantocht is. Daarom zijn wij bij de Tuinenstichting zo gek op dit prachtige bloemetje, die vele soorten kent.
U kunt bij onderstaande tuinen op de aangegeven data de diverse soorten gaan bekijken.

Dit icoontje staat in onze nieuwe Open Tuinengids van 2022 bij alle onderstaande sneeuwklokjestuinen. Zo kunt u deze nog gemakkelijker herkennen en opzoeken. Als u donateur wordt via deze link, ontvangt u de Open Tuinengids automatisch. De gids is ook los te bestellen via deze link

Neem altijd de geldende corona voorschriften in acht en kijk voor uw bezoek altijd even op de website van de betreffende tuin (indien beschikbaar) voor de laatste informatie.

Groningen

Blijham, Thea en Ed van der Hout
De Houtstek
Bouwteweg 2, 9697 XN Blijham
0597-434789, e-mail: edentheavanderhout@gmail.com
(Open Tuinen Gids 2021 nr 1, OTG 2022 nr 1)

Open zondag 26 februari en zondag 6 maart 2022 van 11-17 uur. Entree: vrije gift.

Oppervlakte: 5500 m2. In deze ecologische tuin is gekozen voor biologische bloembollen. Sinds de uitnodiging in 2021 om mee te doen, enthousiast bezig de aanwezige sneeuwklokjes en andere voorjaarsbollen aan te vullen en uit te breiden met nieuwe soorten. Veel stinzenplanten.
Wij organiseren samen met nog drie andere tuinen de Groninger-bloembollenroute en sneeuwklokjesdagen (Zie www.dehoutstek.blogspot.nl)


Oostwold
Tuinfleur, De heer en mevrouw (Rika) Van Delden
Nieuweweg 34, 9682 RM Oostwold
0597 551 383, email: tuinfleur@planet.nl, www.tuinfleur.nl
(Open Tuinen Gids 2021 nr9, OTG 2022 nr 19)

Open: zondag 27 februari en zondag 6 maart 2022 van 11-17 uur. Entree € 3,- incl. koffie en iets lekkers. Groepen zijn op andere dagen welkom, op afspraak.

6.000 m2 diepe smalle tuin (350 m) verdeeld in 10 tuinkamers, grenzend aan het Oldambtmeer. Zeer gevarieerd beplant. Duizenden sneeuwklokjes (150 verschil-lende cultivars).
Wij organiseren samen met nog drie andere tuinen de Groninger bloembollen-route en sneeuwklokjeszondagen (zie: www.tuinfleur.nl).


Pieterburen
Domies Toen
Hoofdstraat 6, 9968 AG Pieterburen
telefoon: 06-46317076 e-mail: info@domiestoen.nl, www.domiestoen.nl
(Open Tuinen Gids 2021 nr 10, OTG 2022 nr 10)

Open: De tuin is het hele jaar geopend; entree is € 3, te voldoen in de betaal box bij de ingang, via QR-code of pinnen in de theeschenkerij. Deze is open tijdens wandelingen en enkele dagen per week vanaf april. Hier is ook het boekje over stinzenplanten te verkrijgen waarin een route langs stinzentuinen in noord Gro-ningen. In het voorjaar worden een aantal stinzenplanten wandelingen georganiseerd, zie de website.

In Domies Toen staan het gewone sneeuwklokje (nivalis), het dubbelbloemige sneeuwklokje (G. nivalis ‘Flore Pleno’) en grote sneeuwklokjes (G. elwesii) een ruim aantal andere soorten stinzenplanten. Vanaf 27 februari start Domies Toen het tuinseizoen met een wandeling langs bloeiende stinzenplanten.

De rondwandeling start om 14:00 uur, in de Theeschenkerij. Na afloop is er koffie, thee en wat erbij in de Theeschenkerij. Mocht het erg slecht weer zijn dan wordt er aan de hand van foto’s in de Theeschenkerij een lezing gegeven.


Slochteren 
Fraeylemaborg
Hoofdweg 30, 9621 AL Slochteren
Open van zonsopgang tot zonsondergang. De entree is gratis, wel wordt een vrijwillige bijdrage gevraagd bij de ingang van het park.

Landgoed Fraeylemaborg is een unieke cultuur-historische eenheid waar de bewoners gedurende vijf eeuwen huis en tuin hebben verfraaid. Begin 19e eeuw is door o.a. Roodbaard een indrukwekkende Engelse landschapstuin aangelegd waarin heel veel sneeuwklokjes te zien zijn. Deze zijn vooral te vinden op de Bleek achter de borg en in de Engelse tuin aan de zijkant, maar ook elders in het uitgestrekte park (23 ha). De wandelaar treft, verspreid door het parkbos, ‘follies’ en 17e- en 18e-eeuwse zandstenen tuinornamenten aan. Bij de ingang staat een informatie bord over stinzenplanten in het park. In het Koetshuis zijn wisselende tentoonstellingen, museumstukken en een filmzaal te vinden. Het Schathuis is nu café-restaurant. Voor informatie zie www.fraeylemaborg.nl


Stadskanaal
‘The Stonefarm’, Anna en Tinus Scheltens
Zijdstukkerweg 7, 9501 LB Stadskanaal
0599 612 203, e-mail : tinus.anna@stonefarm.nl
Contactpersoon Wubsbos: Jannie Bos, email: jannie@wubsbos.nl
(Open Tuinen Gids 2021 nr 13, OTG 2022 nr 13)

Open: zondag 27 februari en zondag 6 maart 2022 van 11.00 – 17.00 uur. Entree: vrije gift. Voor groepen op andere dagen na telefonische afspraak.

Opvallend zijn de enorme zwerfkeien in de landschappelijke tuin. Een grote ap-pelhof (1.400 m2) met een tapijt van sneeuwklokjes en krokussen. Verder door de hele tuin massa’s stinzenplanten en voorjaarsbollen. De bermen langs de weg zijn ook royaal beplant.
Wij organiseren samen met nog drie andere tuinen de Groninger- bloembollen-route en sneeuwklokjeszondagen (zie: www.stonefarm.nl)


Warffum
Oude Pastorietuin
Pastorieweg 24, 9989 BM Warffum
0595 422 363, e-mail: g.e.scheers@hetnet.nl
Open: zaterdag 5 en zondag 6 maart 2022 van 10-18 uur. Gratis entree.

Reeds eeuwen bloeien in deze tuin van 7.000 vierkante meter veel soorten stinzenplanten: akoniet, sneeuwklok, holwortel, voorjaarshelmbloem, Scilla, diverse soorten aronskelk, salomonszegel, bostulp en vogelmelk. Wegens de massale groei van de stinzenplanten wordt alleen gewandeld op de schelpenpaden.
In 2019 is deze Pastoriehof door de Stichting Floron aangewezen als een van de vijf toplocatie voor stinzenplanten in Nederland.


Winschoten, Jannie Bos
‘WubsBos’
St. Vitusholt 86, 9673 AK Winschoten
0597 420 896, e-mail: info@wubsbos.nl, www.wubsbos.nl
(Open Tuinen Gids 2021 nr 19, OTG 2022 nr 19)

Open: zondag 27 februari en zondag 6 maart 2022 van 11-17 uur. Entree vrije gift. Voor groepen op andere dagen na telefonische afspraak.

Oppervlakte ca 1.700 m2. Bostuin met een hoogteverschil van plm. 5 m in het Maintebos in bijna hartje Winschoten. In het vroege voorjaar overal sneeuwklokjes en iets later stinzenplanten, verwilderingsbollen en veel narcissen, verspreid door de tuin.
Samen met nog drie andere tuinen deelnemer aan de Groninger-bloembollenroute en sneeuwklokjeszondagen (zie: www.wubsbos.nl).


Friesland

Franeker
Martena tuin
Voorstraat 35, 8801 LA Franeker
Open: voor openingstijden en activiteiten zie website: www.martenatuin.nl

De tuin is toegankelijk via een steeg naast Museum de Martenastins en via de Herengracht.
Grote stinzenplantentuin in het centrum van Franeker, gelegen achter de Martenastins, een middeleeuws stadskasteel. De slingerpaden, naar ontwerp van Roodbaard in Engelse landschapsstijl, zijn onlangs gerestaureerd. Er zijn veel sneeuwklokjes, o.a. het gevulde sneeuwklokje, maar ook de lenteklokjes te bewonderen.


Jelsum
Dekema State
Dekemawei 5, 9057 LC Jelsum,
e-mail: info@dekemastate.nl, www.dekemastate.nl
(Open Tuinen Gids 2021 nr 26, OTG 2022 nr 26)

De tuin is open van dinsdag t/m vrijdag tussen 9.00 – 17.00 uur en zaterdag t/m maandag van 10.30 tot de schemering (ongeveer16.00)
Vanaf 9 december t/m eind januari alle dagen van 10.30 tot de schemering (ongeveer 16.00)
Coffee to go en toiletten aanwezig, behalve op maandag.

Voor en naast het koetshuis een aardig veld sneeuwklokjes en op diverse plekken ook wat polletjes en gevuldbloemige sneeuwklokjes. Als eerste van de vele stinzenplanten bloeien onder meer boerenkrokus en Corydalis.


Koarnjum
Martenastate
De Wier, 9056 PM, Cornjum (gem. Leeuwarden)
(Nieuw in de Gids! OTG 2022 nr 28)

Het 4.5 ha grote park rondom de State, die dateert van begin 1900, is een van de rijkste vindplaatsen van stinzenplanten in ons land, beginnend met veel sneeuw-klokjes.
Open: Vrij toegankelijk van 08.00-18.00 uur. Voor informatie: www.martenastate.nl


Kollum, familie Lutz
Landgoed Philippusfenne
Voorstraat 87, 9291CE Kollum
Tel: 0511 451 461  email: laelutz@philippusfenne.nl  www.philippusfenne.nl
(Open Tuinen Gids 2021 nr 28, OTG 2022 nr 29)

Open: maart tot en met half april na telefonische afspraak met de familie Lutz.

De grote vijver met bruggetjewordt omzoomd door gazons, slingerende paden en bijzondere bomen zoals moerascipres, walnoot en vele soorten treurbomen in groepen. De tuin is in het voorjaar bijzonder mooi door de uitgebreide stinzenflora.


Rauwerd
Jongena State
Slotsdyk 7, Rauwerd
www.friesland.nl/nl/locaties/1314431072/park-jongemastate
Open: vrij toegankelijk.

Op de plek waar vroeger de State stond staan binnen de slotgracht en de boom-singel onder oude bomen veel sneeuwklokjes en stinzenplanten. Op het bewaard gebleven middeleeuwse poortgebouw bevindt zich een informatiepaneel.


Stiens
Stinze Stiens
Smelbrege 9 9051 BH Stiens
Email: stinze.stiens@icloud.com www.stinze-stiens.nl
(Open Tuinen Gids 2021 nr 37, OTG 2022 nr 38)

Open: Openstelling is te vinden op www.stinzenflorajournaal.nl

Groepen vanaf 8 personen op afspraak via mail. Ontvangst met koffie/thee in het Pakhus SOLO voor een ‘praatsje’over de stinzenblomkes en de Vlaskamptun, ge-volgd door een stinzenstruin door de tuin ( 7.50 euro p.p.)
Stinze-Stiens Stinzenflora-lezing: 19 februari, Anastasia Stefanaki, postdoc bij Wageningen Universiteit houdt een lezing over de cultuurgeschiedenis, oorsprong en taxonomie van de ‘Wilde tulp’ of ‘Bostulp’, Tulipa sylvestris.

Het Doktershuis in Stiens ligt vlakbij de kerk en heeft een negentiende-eeuwse slingertuin die 150 jaar geleden door de tuinarchitect Gerrit Vlaskamp is aangelegd (1868). De tuin, nu bekend als Stinze Stiens, is na een lange periode van verwaarlozing door de huidige bewoners opgeknapt en heeft een rijke stinzenflora. De tuin wordt in het seizoen van de stinzenflora regelmatig opengesteld.
De tuin ligt beschut en daardoor zijn de sneeuwklokjes, winterakonieten, lenteklokjes en krokussen vroeg in bloei, iets later komen de holwortel en knikkende vogelmelk en weer later de bostulp en gewone vogelmelk.


Stiens
St.Vituskerkhof,
Pieter Jellessingel
Open: vrij toegankelijk
Wat minder sneeuwklokjes, maar veel winterakonieten, bonte krokus, en later de holwortel.

 


Tytsjerk
Park Vijversburg
Swarteweisein 2, 9255 JB Tytsjerk
Tel: 0511-432427 email: info@vijversburg.nl  www.vijversburg.nl
(Open Tuinen Gids 2021 nr 40, OTG 2022 nr 41)


Veenklooster
Fogelsangh State
Kleasterwei 1, 9297 WR Veenklooster

Open: Het park is met een jaarkaart toegankelijk of door € 1,- te betalen bij de tuinmanswoning of het museum. Meer informatie: www.fogelsangh-state.nl

Het dubbele sneeuwklokje, maar ook andere typische stinzenplanten bloeien in februari in het park. Bij de hoofdingang van de State aan het begin van het park staan de meeste al eeuwenoude exemplaren.


Veenwouden
Schierstins
Hoofdstraat 1, 9269 Veenwouden
Open: Voor openingstijden en activiteiten zie website: www.schierstins.nl

Voor beschrijving: https://www.schierstins.nl/nl/bezoekersinfo/stinsenplanten

Voor overige terreinen in Friesland met stinzenflora zie: www.stinzenflorafryslan.nl


Drenthe

Assen
Overcingel
Oostersingel 27, 9401 JZ Assen
Stichting Het Drents Landschap, tel 0592-313552
(Open Tuinen Gids 2021 nr 42, OTG 2022 nr 44)

Open: Van eind februari tot half maart is de tuin rond het huis interessant van-wege de sneeuwklokjes en later de krokussen. Tijdens de bloei is de tuin gratis te bezoeken. Het park is het hele jaar geopend op vertoon van wandelkaarten, die voor € 1,- verkrijgbaar zijn bij het kantoor van Stichting Het Drentse Landschap, Kloosterstraat 5 te Assen (tijdens kantooruren). De wandelkaart is geldig voor een heel jaar voor de houder en zijn/haar gezinsleden. Tijdens de bloei van de sneeuwklokjes en de krokussen is ook het privé-gedeelte van de tuin gratis toegankelijk.

De tuin is een oase van rust en natuurschoon in het centrum van Assen, aangelegd rond 1820 in Engelse landschapsstijl met in het vroege voorjaar gewone sneeuwklokjes, Galanthus nivalis.


 

Koekange
Tuinerij van Marjan
Koekangerdwarsdijk 53, 7958 SR Koekange
Tel: 0623 568 123, e-mail: marjansp@hotmail.com www.bureautuinleven.nl
(Open Tuinen Gids 2021 nr 58, OTG 2022 nr 60

Open: zie voor informatie de website www.bureautuinleven.nl  Opening4 en 18 februari van 11.00- 15.00 uur.

In de loop van jaren heeft Marjan bijzondere kleinoden verzameld. Boeiend en subtiel. In haar bostuin met o.a. walnootbomen, floreren de sneeuwklokjes. Naast de bijzonderheden is Galanthus nivalis daarnaast overdadig aanwezig en zorgt voor witte ‘sneeuwvlakken’ op de bosbodem. Heel bijzonder. Een aantal kleinoden zijn te verkrijgen.


Smilde
Villa en Stinzentuin ‘Op ‘t Kloosterveen’,
Tramweg 65, 9422 BM Smilde
Tel 06-12388415, e-mail: anijweni@xs4all.nl
(Open Tuinen Gids 2021 nr 63, OTG 2022 nr 64)

Open: In het voorjaar is deze particuliere tuin te bezichtigen vanaf 1 maart t/m 15 mei (alleen op afspraak, geschikt voor groepen tot circa 10 personen). De eigenaren leiden u met veel plezier rond en vertellen graag over de geschiedenis van huis en natuurlijk de tuin. In de keuken of het tuinhuis staan de koffie of thee voor u klaar. Er wordt geen entree gevraagd, een vrijwillige bijdrage t. b.v. het onderhoud van de tuin is welkom.

Aan de Drentsche Hoofdvaart ligt een rijksmonument met ecologische bostuin (met slingerpaden) van 7000 m2. In de tuin staan monumentale bomen en veel sneeuwklokjes en andere stinzenplanten. Het seizoen start met sneeuwklokjes, krokussen en winterakonieten in het grasveld. Hoogtepunt zijn in april zeeën van blauwe bluebells en scilla’s. De tuin is nog volop in ontwikkeling.


Overijssel

Denekamp
De Dinkeltuin
De Grevelink 30, 7591 DT Denekam
Tel. 0541 352 986 email: c-vanbakel@home.nl www.dedinkeltuin.nl
(Open Tuinen Gids 2021 nr 90, OTG 2022 nr 93)

Open: Donateur dag in het vroege voorjaar van 2022. Voor donateurs van de Nederlandse Tuinenstichting is de entree gratis; andere bezoekers betalen €2,50 (de opbrengst is bestemd voor een goed doel), inclusief koffie of thee en iets lekkers.
Omdat planning van een open dag erg moeilijk is in verband met de te verwachten winter, verwijzen wij geïnteresseerden naar onze website. Hierop wordt ook de datum bekendgemaakt.

Als de winter een beetje meewerkt zijn er meer dan 125 soorten en variëteiten sneeuwklokjes. Daarnaast zijn er 100 soorten en variëteiten Helleborus te zien en voorjaarsbloeiende bollen en heesters (o.a. Hamamelis). Er zijn ook sneeuwklok-jes te koop.


Hof van Twente
Landgoed Weldam
Weldam 1, 7475 MN Markelo
E mail: info@weldam.nl Route en parkeren: zie www.weldam.nl
Open: De tuin van Weldam is het gehele jaar geopend op werkdagen (maandag t/m vrijdag) 9-16 uur. Ook in de maand februari.
Entree € 2,50 per persoon.

De kasteeltuin is een voorbeeld van neobarok, een in de negentiende eeuw aangelegde zeventiende-eeuwse tuin. Eduard André ontwierp in 1885 deze tuin, met o.a. een 145 m lange berceau van beuk, parterres de broderie en doolhof. Maar ook planten zoals rozen, rododendrons en perkplanten. De houten uitkijktoren midden in de doolhof biedt een fraai uitzicht over de prachtige, historische tuin. Het kasteel is niet te bezichtigen.
Sneeuwklokjes en overige bolgewassen (stinzenplanten) komen vooral voor in het park rondom de kasteeltuin.


Westerhaar
Tuin Harriet Snippe
Meijerboersweg 8 Westerhaar
Tel. 0546-659341 of 06-53940526, e-mail: harriet.snippe@gmail.com
(Nieuw in de Gids! OTG 2022 nr 112)

Geopend tijdens sneeuwklokjesdagen:
Zaterdag 19 en zondag 20 februari 2022 van 10:30-17:00 uur
Entree €3 incl. koffie/thee met iets lekkers
Groepen vanaf 10 personen op afspraak.

Sinds 1988 woont Harriet op deze prachtige plek (bijna 5000 m2) met een mooi stukje bos met hoogteverschillen door vroegere zandafgravingen. In de winter is het er wit van de sneeuwklokjes. Het is de Galanthus nivalis die door zijn hoeveelheid indruk maakt, alle hellingen zijn begroeid met deze voorjaarsbloeier. Ook wat andere voorjaarsbloeiers als helleborussen en cyclamen, maar de sneeuwklokjes stelen de show.


Gelderland

Nederhemert-Zuid
Open: vrij toegankelijk
Het slotbos en kasteeltuin op het (schier-)eiland of ‘Ailand’ in de Bommelerwaard is bezaaid met sneeuwklokjes en winterakonieten, overgewaaid vanuit de tuin van het kasteel Nederhemert.


Neerijnen
Kasteelbos Neerijnen
Van Pallandtweg 11 (achter de kerk), Neerijnen
Open: vrij toegankelijk
Via de Kasteeltuin en de oprijlaan bereikt u het kasteel.
Vanaf het kasteel voert een pad het bos in, waar een interessante stinzenflora van onder andere sneeuwklokjes te zien is.


Rossum
Het Slingerbos
Open: vrij toegankelijk
Er bloeien heel veel sneeuwklokjes bij de tuin van het ‘Slot’ in Rossum.


Vorden
De Wildenborch
Wildenborchseweg 20, 7251 KG Vorden
Email: info@wildenborch.nl  www.wildenborch.nl;
(Open Tuinen Gids 2021 nr 175, OTG 2022 nr 175)

Open tuinendagen: 26 en 27 februari 2022, van 11.00-15.30 uur. Eventuele wijzigingen in de data als gevolg van de weersomstandigheden worden bijtijds op de website medegedeeld. Toegang € 5,- per persoon, kinderen tot 12 jaar en donateurs van de NTs gratis. Koffie en thee met iets lekkers verkrijgbaar in de theeschenkerij. Er worden planten uit eigen tuin verkocht. Honden worden niet toegelaten, ook niet als zij aangelijnd zijn.
Buiten de open dagen is het hele jaar tuinbezoek onder begeleiding mogelijk, mail naar info@wildenborch.nl
Er is een route door de tuin uitgezet om de bezoekers langs alle mooie plekken te leiden.


Vorden
Hof van Hackfort
Vereniging Natuurmonumenten, Baakseweg 8, Vorden
Tel 0575-555560, www.natuurmonumenten.nl/hackfort
Parkeerplek tegenover Baakseweg 5
(Open Tuinen Gids 2021 nr 177, OTG 2022 nr 178)

Open dagelijks tussen zonsopgang en zonsondergang. Voor mogelijke activiteiten met stinzenplanten zie de website.
In het parkbos bij het kasteel begint het seizoen al vroeg met veel sneeuwklokjes, gevolgd door duizenden stinzenplanten, in het bos zijn een aantal wandelroutes uitgezet.


Warnsveld
De Overtuin
Stchting Warnsveldse Monumenten
Molenstraat 6, 7231 KN Warnsveld
E mail: info@deovertuin.nl  www.deovertuin.nl

Open: zondag 27 februari 2022 van 12-17 uur. Entree tuin: € 3,50 donateurs NTs € 1,50. Kinderen t/m 16 jaar onder begeleiding vrij toegang. Ook entdag: De Noordelijke Pomologische Vereniging ent voor een gering bedrag uw fruitboom, vrij toegang.

Duizenden sneeuwklokjes tooien als voorbodes van de lente de stinzenveldjes in de Overtuin. Afhankelijk van het winterweer zullen ook de toverhazelaar en de gele kornoeljes hun tere geel laten zien. Kom dwalen langs de gebogen paadjes en genieten van verrassende doorkijkjes en monumentale oude bomen.


Wolfheze, Dineke Logtenberg / Anke Pols.
De Boschhoeve
Boshoeve 3, 6874 NB Wolfheze
tel. 026 482 12 31 e-mail: info@boschhoeve.nl;
www.boschhoeve.nl

Open Sneeuwklokjesdagen: vr. 18, za. 19 februari en vr. 25, za. 26 febr. van 10.00 tot 16.00 uur. Open tuin en verkoop van sneeuwklokjes en andere voorjaarsbollen. De toegang is deze dagen gratis.
Sneeuwklokjesfeest: 10, 11,12 februari 2022 van 10.00-16.00 uur. Open tuin en verkoop van sneeuwklokjes en andere voorjaarsbollen door gespecialiseerde colega kwekers. De entree € 4, kinderen tot 12 jaar gratis.


Utrecht

De Bilt
Landgoed Oostbroek
Bunnikseweg 39, 3732HV De Bilt.
Voor informatie: www.utrechtslandschap.nl.

Open: Landgoed Oostbroek, eigendom van het Utrechts Landschap, is het hele jaar geopend; toegang tot het park is gratis. Het landgoed heeft gemarkeerde wandelroutes.

Het Essen-Iepenbos van Oostbroek staat bekend om haar sneeuwklokjes. In het vroege voorjaar kleuren grote delen van het landgoedbos wit. Het gaat voornamelijk om het gewone sneeuwklokje (Galanthus nivalis) en het dubbele (of gevulde) sneeuwklokje (G. nivalis ‘Flore Pleno’). Daarnaast zijn Galanthus nivalis ‘Viridapice’ en Galanthus nivalis ‘Scharlockii’ aanwezig; beide met een groene punt op de buitenste bloemdekbladeren, maar met verschillende schutbladen en bloemsteellengtes.


Bosch en Duin, Tuin van Frida en Karel Waasdorp
Dennenweg 25, 3735 MP
Bosch en Duin
030 229 25 75 of via e-mail: dennenweg@casema.nl
(Open Tuinen Gids 2021 nr 189, OTG 2022 nr 188)

Open: vanaf half januari t/m maart 2022 afhankelijk van de weersgesteldheid. Alleen na telefonische afspraak. Entree: € 3,- t.b.v. de Nederlandse Tuinenstichting; gratis entree voor NTs-donateurs.

Bostuin met veel verschillende, elkaar opvolgende voorjaarsbloeiers. Het aantal verschillende sneeuwklokjes is van lieverlee gegroeid tot ruim 280, bloeiend vanaf eind september (de herfstbloeiers) tot – afhankelijk van het weer – eind maart/begin april, veelal o.m. vergezeld van andere bol- en knolgewassen, zoals winterakonieten, Cyclamen coum, krokussen en vroegbloeiende Corydalis.


Bunnik
Landgoed Amelisweerd
Koningslaan 11, 3981 HD Bunnik (niet met de auto bereikbaar)
Voor info en plattegrond: www.amelisweerd.com
Parkeerplaats langs de Provinciale weg tussen Utrecht en. Bunnik, nummer 124. Via de lange oprijlaan loop je naar Huis Oud Amelisweerd en Landgoedcafe De Veldkeuken.

Open: vrij toegankelijk

In het vroege voorjaar kleuren sneeuwklokjestapijten de velden en de bossen wit op deze historische Buitenplaats (rijksmonument). Vanaf het Landgoedcafé in het gerestaureerde koetshuis lopen verschillende wandelroutes over de buitenplaats: langs de Landhuizen Oud Amelisweerd en Nieuw Amelisweerd en in de richting van landgoed Rhijnauwen. De sneeuwklokjes worden gevolgd door stinzenplanten.


Haarzuilens
Kasteel de Haar
Kasteellaan 1, 3455 RR Haarzuilens
Tel: 030-677 85 15  www.kasteeldehaar.nl
Contactpersoon: Martine Maas, m.maas@kasteeldehaar.nl

Open: park en tuin zijn dagelijks open van 09-17 uur (behalve tijdens evenementen). Entree: € 6,- per persoon; kinderen van 4 t/m 12 jaar € 4,- per persoon. Kinderen jonger dan 4 jaar gratis.

De sneeuwklokjes zijn met duizenden tegelijk te bewonderen in het park.


Park Bloeyendael
Archimedeslaan 1, Utrecht
www.bloeyendael.nl

Open: dagelijks, vrij toegankelijk. Geen parkeergelegenheid, bereikbaar met openbaar vervoer vanaf Utrecht CS. Bereikbaarheid en plattegrond van het park, zie website.

Op de plek van een voormalige 17e-eeuwse buitenplaats ligt natuurpark Bloeyendael aan de oostkant van Utrecht, een gebied van 8 ha, doorsneden door waterpartijen. Niet ver van het voormalige Provinciehuis zijn hier in het voorjaar heel veel sneeuwklokjes, lenteklokjes, narcissen en andere stinzenplanten te zien.


Veenendaal, Bert van der Weerd
De Palmentuin
Parelgras 19a, 3902 AP Veenendaal
Tel: 0318 520 241  e-mail: depalmentuin@hotmail.com
(Open Tuinen Gids 2021 nr 213, OTG 2022 nr 213)

Open: in februari: 12 en 13, 19 en 20, 26 en 27 van 10-17 uur. In verband met onzekere bloei januari op afspraak. Andere dagen en groepen op afspraak. Voor actuele informatie en route: depalmentuin@hotmail.com of tel. 0318 520241/ 06-36537882.

Ik bied u graag de mogelijkheid om vroeg in het seizoen in mijn subtropische tuin te komen kijken waar ik ruim 200 soorten en zelfs onbeschreven soorten heb. Daarnaast staan 60 soorten kerstrozen en bloeiende heesters in de tuin, waaronder toverhazelaars. Voor de echte liefhebber is een kleine hoeveelheid bollen opgepot en er kan geruild worden. Met de sneeuwklokjes verwelkomen we de aanstaande lente.


Westbroek, Wim en Marianne Baas-Volkers
Moeras- en Stinzenplantentuin
Kerkdijk 126, 3615 BJ Westbroek (gem. De Bilt)
NB Tuiningang Kerkdijk 132,
Tel 0346-281485
(Open Tuinen Gids 2021 nr 214, OTG 2022 nr 214)

Open: zaterdagen 27 februari, 13 en 27 maart van 10.00-17.00. Vrij entree. Groepen van 10-20 pers. op afspraak. Open Tuindagen iedere laatste zaterdag van de maand t/m september Tel: 0346-281485 (niet bereikbaar tijdens Open Tuindagen).

Ecologische, geaccidenteerde tuin van 7500m2 met in de lente een zee van (meer dan 100 verschillende variëteiten) sneeuwklokjes. Er zijn ook veel stinzenplanten te zien waaronder lenteklokjes, narcissen, primula’s, kievitsbloemen en nog veel meer.


Noord-Holland

Texel
Texel is het sneeuwklokjeseiland:
Cocksdorp: Krimbos, hoek Vuurtorenweg, Molenlaan het bos van “Reuvers”
Den Burg-Den Hoorn: Randweg in de Dennen, vooral bij de barbecueplaats
Den Hoorn: Watermolenweg bij het begin van het Molwerk
De Koog: Oudedijkje in de buurt van het Waalenburger fietspad

Op afspraak is sneeuwklokjeskweker Piet van Groningen te bezoeken tel 0222-319208, email: pcvangroningen@planet.nl

Voor info sneeuwklokjesdagen 2022: email: gerda.bloem@planet.nl

 


Heemstede
Huis te Manpad
Herenweg 7-11, 2105 MB Heemstede
www.huistemanpad.nl
(Contactpersoon: Iris de Graaff (023 547 5040); email: iris_de_graaff@live.nl)

Open: Voor 2022: zie website www.huistemanpad.nl
Het park van Huis te Manpad is alleen in excursieverband te bezoeken. In de bos-borders in het park bloeien grote groepen verwilderde sneeuwklokjes, waaronder het dubbele sneeuwklokje. Om de groei van onze stinzenplanten te stimuleren passen we actief hakhoutbeheer toe, wat de kale plekken in het bos verklaart.
Na afspraak en een kleine vergoeding is groepsbezoek buiten de openstellingstijden mogelijk, behalve op zondag.


Heemstede
‘Onder de Linde’
Overboslaan 25, 2101 AL Heemstede
Contact: Else Bezemer, 06- 45 22 15 00, e-mail: elsebezemer@gmail.com
(Open Tuinen Gids 2021 nr 240, OTG 2022 nr 238)

Open: De tuin is open voor sneeuwklokjes in februari/maart, afhankelijk van de weersomstandigheden. Bezoek uitsluitend op afspraak. NTs-donateurs gratis, aan niet-donateurs wordt een kleine bijdrage gevraagd. Een kop koffie of thee staat voor u klaar.

De tuin heeft meer dan veertig soorten sneeuwklokjes, waaronder Wendy’s Gold, Starling, Viridapice en verscheidene dubbele soorten, afgewisseld met vroeg-bloeiende clematis, heesters en helleborus soorten.


Loosdrecht
Kasteel-Museum Sypesteyn
Nieuw Loosdrechtsedijk 150, 1231 LC Loosdrecht
www.sypesteyn.nl
(Open Tuinen Gids 2021 nr 249, OTG 2022 nr 247)

Open: Speciaal voor de sneeuwklokjes: ieder weekend in februari en maart van 12-17 uur. Het kasteel is die periode nog gesloten. Entree tot de tuin bedraagt € 3,50 per persoon. Informatie, ook over groepsbezoek: www.sypesteyn.nl. Voor NTs donateurs tuin gratis van 1 maart t/m 1 nov. Op di van 11.00-17.00 uur.

De tuin van Kasteel-museum Sypesteyn is in het voorjaar wit van de sneeuwklokjes. Onder de oude bomen van het parkbos is het een feest van stinzenplanten. Samen met de krokussen en scilla’s vormen zij een kleurrijke lappendeken. Het 6 ha grote park van Sypesteyn is begin 1900 aangelegd door jonkheer C.H.C.A. van Sypesteyn.


Zuid-Holland

Den Haag
In de parken Oostduin/Arendsdorp en het Haagse Bos komen massaal sneeuwklokjes voor.
In Sorghvliet en het landgoed Reigersbergen staan veel dubbele sneeuwklokjes.
Sorghvliet is alleen toegankelijk met een jaarkaart à € 7,20 p.p. te gebruiken voor max. 3 personen. Deze kaart is verkrijgbaar bij de VVV-winkels in Den Haag en bij boekhandel Paagman, Frederik Hendriklaan, Den Haag. De andere parken zijn vrij toegankelijk.

 


Dordrecht, Annie Fallinger
Rijksstraatweg 100, 3316 EH
Dordrecht
(078 618 1181; geen e-mail)

Open op 18, 19, 20, 25, 26 februari 2022 van 10-16 uur. Entree: € 2 per persoon.
Voor inlichtingen zie telefoonnummer

In deze liefhebberstuin zijn ruim vijfhonderd verschillende sneeuwklokjes gecombineerd met prachtig bloeiende kerstrozen. Annie is de houder van de Nationale Plantencollectie Galanthus. U kunt hier dan ook vele verschillende cultivars bekijken in forse pollen. Veel sneeuwklokjes zijn te koop. Er is tevens een winkeltje.


Zeeland

Heinkenszand
Landgoed Landlust
Dorpsstraat 100a, 4451 AC
Heinkenszand.
Email: info@hetzeeuwselandschap.nl

Open: Vrij toegankelijk voor wandelaars.
Door het bos lopen enkele onverharde paden.

Landgoed Landlust is gelegen in het dorp Heinkenszand. De geschiedenis van dit kleine park met vele bomen gaat terug tot in de 16e eeuw. Het gebouw dat er nog staat is het voormalig koetshuis en was tot 2007 het hoofdkantoor van Het Zeeuwse Landschap. Er zijn in het vroege voorjaar vele stinzenplanten te vinden, zoals daslook en gevlekte aronskelk. Ook de sneeuwklokjes ontbreken niet. Naast het gewone sneeuwklokje bloeit het groot sneeuwklokje, het lenteklokje en het zomerklokje.


Kloetinge, Familie Lenshoek
Buitenplaats Kloetinge
Marktbeleid 19, 4481 BH Kloetinge
E-mail: marian@lenshoek.com
(Open Tuinen Gids 2021 nr 291, OTG 2022 nr 285)

Open: zondag 13 februari 2022 van 10-16 uur. Gratis entree. U krijgt warme chocolademelk.

Een tapijt van verwilderde sneeuwklokjes op het grote gazon en bijzondere soorten elders in de tuin.


Kloosterzande
Park van Hof te Zande
Het park ligt achter het voormalige gemeentehuis, Hof te Zandeplein 11 en is het hele jaar vrij toegankelijk.
Het ‘park’ is onderdeel van de gemeentelijke groenvoorzieningen. In een ver verleden bevond zich hier een Uithof Te Zande gesticht door de monniken Cistercienzers abdij Ter Duinen in België.


Middelburg, Pjotr Ypma
Kasteel Ter Hooge
Koudekerkseweg 200A, 4335SP Middelburg
06-46313741/ 06-20359186; email: pjotr.ypma@planet.nl
(Open Tuinen Gids 2021 nr 293, OTG 2022 nr 287)

Open: zondag 13 februari 2022 van 10-16 uur. Gratis entree. U krijgt warme chocolademelk.

In de bostuin geniet men al vroeg van de stinzenplanten. Een wandeling rondom het kasteel biedt heel het jaar een boeiend beeld, rust en ruimte, en een mooi uitzicht op omliggende landerijen.


Oostkapelle
Buitenplaats Duinbeek
Duinbeekseweg 18-21, 4356 CD Oostkapelle.
Open: vrij toegankelijk
Parkeren is mogelijk op het parkeerterrein Randduin en het parkeerterrein rich-ting Westhove

Om Duinbeek heen loopt een openbaar pad van 1 km met velden vol sneeuwklokjes, evenals de paden van de Walcherse Manteling waarin Duinbeek ligt. Later in het seizoen bloeien langs de Hoofdlaan, richting Kasteel Westhove, veel narcissen en stinzenplanten.


Brabant

Loon op Zand
Landgoed Het Witte Kasteel
Kasteellaan 17, 5175 BC Loon op Zand
Stichting Het Witte Kasteel
0416-858858; E-mail: info@hetwittekasteel.nlwww.hetwittekasteel.nl

Open: iedere zondag van 11.00 tot 17.00 uur (als de poort open is)
Gratis entree

Stinzendagen 2022: zondag 13 maart en 10 april

Nieuwsbrief

Meld je aan voor onze nieuwsbrief


deel tuin