login | contact | nieuwsbrief

Volg ons op         

    

Als donateur steunt u de doelstellingen van de Nederlandse Tuinenstichting; het beschermen van waardevol tuinhistorisch erfgoed. De Nederlandse Tuinenstichting heeft uw steun hard nodig om een groene toekomst te kunnen waarborgen.


Nationaal Tuinonderzoek van Natuurmonumenten

Uit het Nationale Tuinonderzoek van Natuurmonumenten blijkt dat 81% van de deelnemers iets extra’s wil doen voor de natuur. Natuurmonumenten deed onderzoek naar ruimte voor natuur in Nederlandse tuinen. Tot nu toe vulden 43.942 mensen de enquête in. Dat grote aantal laat zien dat ‘de groene tuin’ zeer actueel is. En dat is goed nieuws voor de natuur: ruim 56.000 hectare grond in Nederland is privétuin, als daar meer ruimte komt voor natuur, profiteren heel veel planten en dieren daarvan.

Respondenten werd gevraagd of ze wat extra’s wilden doen voor de natuur in hun tuin. Bijvoorbeeld een rommelhoekje maken, een waterbak neerzetten, een nestkast of insectenhotel ophangen. Het zijn kleine aanpassingen maar voor dieren van grote waarde. Koolmezen, egels, bijen of vlinders vinden zo voedsel, veiligheid en de mogelijkheid om zich voort te planten. De tuin is dan niet alleen een plek voor een kop koffie op het terras of de barbecue, maar ook een aantrekkelijker leefgebied voor dieren.

Vooral oudere mensen blijken een groenere tuin te hebben. 67% van de mensen ouder dan 50 jaar heeft minder dan de helft van de tuin betegeld, tegenover 48% van de mensen jonger dan 50 jaar. Maar er is hoop: de jongere generatie heeft juist een grotere ambitie om de natuur meer de ruimte te geven in hun tuin. 63% van de mensen jonger dan 50 jaar geeft aan dat ze van plan is het komend jaar bestrating of schuttingen te vervangen door groen.

Meer informatie

Ook meedoen aan het Nationale Tuinonderzoek?

Het tuinonderzoek loopt nog tot 30 juni. Doe ook mee aan het Nationale Tuinonderzoek van Natuurmonumenten op www.natuurmonumenten.nl/tuinonderzoek. Doel van dit onderzoek is inzicht krijgen in hoeveel ruimte de natuur krijgt en kán krijgen in onze tuinen. En deelnemers motiveren om hun tuin te vergroenen. Onder de deelnemers wordt een tuin-make-over verloot.