lopend
20 oktober 2021

Park bij Heemstra State in gevaar?

Gaat er echt gebouwd worden in het park van Heemstra State in Oenkerk? Park en bos zijn, zo werd gezegd, kortgeleden verkocht, en de nieuwe eigenaar schijnt vreselijke bouwplannen (een torenflat!!??)  te hebben, aldus een bezorgde burger uit de omgeving.  De Commissie Groen Erfgoed probeert te achterhalen wat er aan de hand is, en heeft  de huidige eigenaar van het landgoed en de gemeente om opheldering gevraagd. Van de verkoop vermeldde het kadaster namelijk (nog) niets.  De eigenaar bevestigde dat er inderdaad een nieuwe eigenaar is – de overdracht zou binnenkort plaatsvinden – , maar gelooft niets van die bouwplannen. De gemeente liet ons  alleen weten dat er  ‘plannen bestaan bij de projectontwikkelaars’, maar daar nog geen oordeel over te hebben. Wat voor plannen blijft daarmee dus duister. De state maakt overigens deel uit van een reeks van dergelijke landgoederen, en in zo’n geval is het de plicht van de provincie om het behoud cultuurhistorisch waardevol groen te waarborgen; de provincie schreef ons die  verplichting serieus te nemen, maar niet van deze ontwikkelingen op de hoogte te zijn.

We houden de vinger aan de pols!

oktober 2021

Voor onze acties zijn we op zoek naar vrijwilligers

Geïnteresseerd in groene ‘monumenten’ – mooie parken, buitenplaatsen, tuinen – in je eigen omgeving of daarbuiten? En wil je je kennis en deskundigheid inzetten om die te behouden en te beschermen? Bij de Commissie Groen Erfgoed (CGE) van de NTs kunnen we je inzet goed gebruiken!

deel tuin