login | contact | nieuwsbrief

Volg ons op         

    

Als donateur steunt u de doelstellingen van de Nederlandse Tuinenstichting; het beschermen van waardevol tuinhistorisch erfgoed. De Nederlandse Tuinenstichting heeft uw steun hard nodig om een groene toekomst te kunnen waarborgen.


De Lind, Oisterwijk

Foto: Kees Wittenbols

Melding   oktober 2015

Adviseur Willem Verhoeven  leest via de lokale pers berichten over de plannen van Gemeente Oisterwijk om de Kop van de Lind, een groot grasplein in het centrum, mogelijk te verharden. Dit  plein wordt  omringd door lindebomen en historisch-monumentale panden. Op het plein bevinden zich een muziekkiosk en een vijver, beide  beschermde rijksmonumenten. De vijver werd vermoedelijk  ontworpen door de bekende tuinarchitect John Bergmans (1892 Antwerpen – 1980 Oisterwijk). Het geheel heeft een grote ensemblewaarde  en is karakteristiek  voor Oisterwijk. Door een toenemende behoefte aan meer grootschalige evenementen op dit plein ontstaan  ideeën om het gras te vervangen door verharding en de monumentale vijver af te breken.

Februari 2016

Naar aanleiding van de vele discussies over het wel of niet verharden van het plein onderzoekt Willem Verhoeven of het ontwerp van de monumentale vijverpartij inderdaad afkomstig is van tuinarchitect John Bergmans. Bewijsvoering hiervoor wordt niet gevonden maar het vervolgonderzoek van het Gelders Genootschap bevestigt dat het aannemelijk is dat Bergmans deze vijver ontwierp dan wel invloed hier op had gezien zijn langdurig verblijf en zijn bijzondere positie in Oisterwijk.

Mei 2016

Mede naar aanleiding van de onderzoeken  presenteert Gemeente Oisterwijk  een plan voor herinrichting waarin het plein slechts zeer beperkt wordt  verhard, de vijver gehandhaafd blijft en mogelijk wordt gerestaureerd. Nieuwe beplanting wordt voorgesteld in de geest van  Bergmans. Het plan wordt door de Raad goedgekeurd, uitvoering volgt in 2017.

Oktober 2016

De NTs-adviseurs Willem Verhoeven en Marianne van Lidth de Jeude, auteur van de monografie over J. Bergmans,  geven richtlijnen aan medewerkers van Gemeente Oisterwijk voor herinrichting van het plein en de vijver. Het betreft zowel civieltechnische- als beplantingsadviezen in overeenstemming  met stijlkenmerken van Bergmans’ werk.

Mei 2017

Het nieuwe plan is uitgevoerd. Het grasplein met de monumentale vijver zijn gebleven mede dankzij de inbreng van de NTs. De bestrating is vernieuwd en wandelpaden met bloemborders zijn aangelegd langs de randen van het plein. De restauratie van de vijver en de daarbij behorende beplanting in de geest van Bergmans zijn in voorbereiding. De feestelijke opening van het vernieuwde plein zal in juni plaatsvinden waarbij de NTs ook vertegenwoordigd is.

Terug

Links de vijver met kiosk, rechts het grasplein met borders. Foto’s: Willem Verhoeven