login | contact | nieuwsbrief

Volg ons op         

    

Als donateur steunt u de doelstellingen van de Nederlandse Tuinenstichting; het beschermen van waardevol tuinhistorisch erfgoed. De Nederlandse Tuinenstichting heeft uw steun hard nodig om een groene toekomst te kunnen waarborgen.


Lucht voor Domies Toen: extra subsidie!

Domies Toen, de negentiende-eeuwse botanische  tuin in Pieterburen, krijgt  twee jaar lang extra subsidie van de gemeente Hogeland:  het jaarlijkse bedrag wordt verhoogd  van 10.000 euro naar 24.000 euro. Die extra subsidie geeft het bestuur van de ‘Stichting Botanische Tuin Pieterburen’ de gelegenheid om in twee jaar een stabiele zelfstandige financiering te bereiken. Dat betekent dat  Domies Toen nieuwe wegen moet vinden om inkomsten te genereren. Het bestuur ziet dat als een uitdaging en grijpt de geboden kans met beide handen aan.

Uiteraard hoopt de NTs  van harte dat deze tijdelijke oplossing een definitieve zal blijken te zijn, want samen met vele anderen heeft ook de NTs zich ingespannen om de tuin van de ondergang te redden.

 

Wat vooraf ging

Eerder in dit jaar (2019) besloot het bestuur van Domies Toen de tuin per 1 oktober 2019 te sluiten, omdat er onvoldoende financiële middelen beschikbaar waren om hem in stand te houden. De Nederlandse Tuinenstichting heeft toen per brief hierover haar zorgen geuit bij de gemeente Het Hogeland, de provincie Groningen en de Stichting Oude Groninger Kerken (de eigenaresse van de grond), en de instanties opgeroepen alles in het werk te stellen om de tuin te behouden. Het gaat immers om belangrijk cultuurhistorisch erfgoed, met een unieke stinsenflora en beplanting; het zou zonde zijn als dat voor toekomstige generaties verloren zou gaan.

Slingertuin

Domies Toen is een oude pastorietuin aan de voet van de veertiende eeuwse Petruskerk van Pieterburen. In de tweede helft van de negentiende eeuw is bij de pastorie een tuin aangelegd in Engelse Landschapsstijl, een stijl die in die periode opgang maakte in Groningen bij welgestelde boeren en notabelen. Slingertuinen zijn de schatten van het Groninger cultuurlandschap. Veel tuinen zijn verdwenen maar het afgelopen decennium zijn er juist ook meerdere projecten geweest om het herstel van slingertuinen te bevorderen.

Ecologische en educatieve waarde

Maar de waarde van Domies Toen is groter. De tuin is namelijk omgevormd tot een ecologische tuin. Onder de monumentale bomen herbergt de tuin een zeer rijke stinsenflora (ruim 90 soorten), vele inheemse plantensoorten en er zijn vele kruidensoorten uit de Middeleeuwen te zien. Van de inheemse plantensoorten staan er maar liefst 74 op de zogenaamde bedreigde Nederlandse Rode Lijst (planten die met uitsterven worden bedreigd). Het houden van deze soorten vereist specifieke kennis en goede ecologische omstandigheden. In Domies Toen zijn beiden bij uitstek aanwezig. De tuin is dan ook al sinds 2000 een erkende Botanische Tuin, sinds 2005 een erkend museum en is ook al jaren opgenomen in de Open Tuinen Gids van de Nederlandse Tuinenstichting. Bovendien heeft ze educatieve waarde: er worden rondleidingen gegeven en er zijn speciale ‘erfgoed-educatieprojecten’ voor schoolklassen.