login | contact | nieuwsbrief

Volg ons op      

    

Geachte donateur, tuineigenaar, Op dit formulier kunt u feitelijke onjuistheden in de gegevens van uw tuin, zoals die staan vermeld in de Open Tuinen Gids 2020, corrigeren en uw gegevens actualiseren. Nadat u de gegevens heeft ...


Geachte donateur, tuineigenaar,

Op dit formulier kunt u feitelijke onjuistheden in de gegevens van uw tuin, zoals die staan vermeld in de Open Tuinen Gids 2020, corrigeren en uw gegevens actualiseren. Nadat u de gegevens heeft ingevuld, kunt u het formulier versturen door beneden op de groene verzendknop te klikken. De door u ingevulde gegevens zullen ook naar uw e-mailadres worden verstuurd.


Vul hier de gegevens in ( * = verplicht veld).


Uw gegevens


U vindt uw tuinnummer in de Open Tuinen Gids 2020.

Tuinnummer *
Naam tuin
Naam eigenaar  *
E-mail adres * Zoals u vermeld wilt staan in de open tuinen gids

Website Zoals u vermeld wilt staan in de open tuinen gids


Wijzigingen


Adresgegevens
Als uw adresgegevens niet actueel zijn of onjuistheden bevatten kunt u de juiste gegevens invoeren

Daar de laatste jaren veel gemeentes zijn samengevoegd en een nieuwe naam hebben gekregen, verzoeken wij U vriendelijk, om zowel bij Uw adresvermelding als bij de routebeschrijving, Uw woonplaats te vermelden en indien van toepassing, tussen haakjes, de gemeentenaam te gebruiken die bij de GPS, routeplanner, bekend is.

Tuinbeschrijving
Als de tuinbeschrijving feitelijke onjuistheden bevat of niet meer actueel is, kunt u de juiste gegevens invoeren.

Routebeschrijving

In de OTG 2021 zullen geen routebeschrijvingen meer vermeld worden, deze staan uiteraard wel op de voor onze donateurs toegankelijke Open Tuinen site. Wanneer uw tuin moeilijk te vinden is met GPS en u daarom toch graag een routebeschrijving wenst in de gids kunt u dit beneden in he tekstvak aangeven.


Gegevens 2021


Algemene openingstijden *
Uw tuin is in 2021 geopend op (maand/maanden, dag/dagen, openingstijden, met of zonder afspraak)


Gratis geopend voor donateurs

Uw tuin is in 2021 gratis voor NTs-donateurs (minimaal 1 dag) *

 altijd (d.w.z. tijdens de eerder genoemde algemene openingstijden)

 zonder afspraak op de volgende dag/dagen/periode (hieronder kunt u invullen welke dag/dagen/periode)

 alleen op afspraak op de volgende dag/dagen/periode (hieronder kunt u invullen welke dag/dagen/periode)


Groepen

Indien uw tuin is geopend voor groepen

 uitsluitend open voor groepen

Groepsgrootte *

 groepsgrootte wel van toepassing: 

 minimaal aantal personen
 maximaal aantal personen

 groepsgrootte niet van toepassing 

Afspraak *

 groepen alleen op afspraak
 groepen hoeven geen afspraak te maken


Entree (voor donateurs/niet-donateurs en groepen)

Entreeprijzen *

inclusief koffie/thee

inclusief koffie/thee/lekkernij

exclusief koffie/thee

inclusief rondleiding


Verdere bijzonderheden

eigen kwekerij-verkoop
honden aangelijnd toegestaan
(gedeeltelijk) toegankelijk met rolstoel
met bed&breakfast


Tuinevenement

Alleen als uw tuin in 2021 deel uitmaakt van een Tuinevenement van meerdere tuinen.


Naam evenement
Contactpersoon
E-mail contactpersoon
Website tuinevenement

Opgave van het totaal aantal andere tuinen en de andere NTs tuinen die daaraan deelnemen

Openingstijden

Entreeprijzen (voor donateurs/niet-donateurs/groepen)


Opmerkingen/aanvullingen

Indien het -om wat voor reden dan ook- bij een bezoek aan uw tuin niet mogelijk is om van het sanitair gebruik te maken of wanneer kinderen onder begeleiding niet zijn toegestaan, dan kunt u dat hier aangeven.