login | contact | nieuwsbrief

Volg ons op         

    

Als donateur steunt u de doelstellingen van de Nederlandse Tuinenstichting; het beschermen van waardevol tuinhistorisch erfgoed. De Nederlandse Tuinenstichting heeft uw steun hard nodig om een groene toekomst te kunnen waarborgen.


Schenken en nalaten

Schermafbeelding 2011-05-23 om 14.41.15

Staat u achter onze ideeën en wilt u de Nederlandse Tuinenstichting extra steunen? Dit kan onder meer door het doen van een eenmalige of periodieke schenking. Ook is er de mogelijkheid de NTs in uw testament op te nemen. Graag zetten wij hieronder de mogelijkheden voor u overzichtelijk uiteen.

 

Schenken

Eenmalige schenking
Uw schenking kunt u te allen tijde overmaken op IBAN NL28 INGB 000559 54 46 t.n.v. de Nederlandse Tuinenstichting te Amsterdam onder vermelding van ‘gift’ of ‘schenking’. Wanneer u de NTs steunt door een eenmalige schenking en deze bedraagt meer dan 1% en minder dan 10% van uw verzamelinkomen, dan is het gehele bedrag aftrekbaar voor de inkomstenbelasting.

 

Periodieke schenking
Meerdere jaren achtereen schenken is fiscaal gezien het meest aantrekkelijk. Wie namelijk 5 jaar of langer een vast bedrag schenkt, en deze schenking notarieel vastlegt, kan het bedrag elk jaar voor 100% van de inkomstenbelasting aftrekken, zonder minimum of maximum. Lees meer

 

Nalaten

De NTs als erfgenaam

U kunt de NTs tot erfgenaam benoemen, waarbij u zelf bepaalt welk percentage van uw erfenis naar de NTs gaat. Wij kunnen als Nederlandse Tuinenstichting dankzij de vrijstelling van successierecht het gehele bedrag inzetten voor ons werk.

Legaat

Wanneer u de NTs niet tot erfgenaam wilt benoemen, maar wel iets wilt nalaten, dan kan u kiezen voor een legaat. Dit wordt dan door de notaris vastgelegd in uw testament. Hierbij laat u een door uzelf gekozen bedrag of andere zaak na. Het kan bijvoorbeeld ook grond of een huis betreffen.

Fonds op naam

Door middel van een Fonds op Naam kunt u de NTs heel gericht steunen. In algemene zin beschermt u groen cultureel historisch erfgoed, maar U bepaalt zelf aan welk specifiek project of doel uw geld besteed gaat worden. Uiteraard moet dit passen binnen de doelstelling van de NTs. Het kan bijvoorbeeld gaan om de renovatie van een bepaalde tuin, landgoed of bescherming van een bepaald park. Het minimumbedrag om een fonds op naam te kunnen oprichten is € 50.000.

 

Kosteloos opstellen notariële akte

Het opstellen van de notariële akte wordt voor u kosteloos verzorgd door een gerenommeerd notariskantoor.

 

ANBI status

De Nederlandse Tuinenstichting is door de belastingdienst aangemerkt als Algemeen Nut Beogende Instelling. De NTs betaalt als erkend goed doel dan geen successierecht of schenkingsrecht over schenkingen en erfenissen. Het voordeel voor u is dat uw gift geheel of gedeeltelijk fiscaal aftrekbaar is.

Vrijblijvend advies

Mocht u vragen hebben of behoefte aan een persoonlijk advies dan kunt u vrijblijvend contact opnemen met het bureau van de Nederlandse Tuinenstichting, bereikbaar op maandag tot en met woensdag van 10-13 uur . Zij staan u graag te woord.

T 020 623 50 58
info@tuinenstichting.nl

U kunt hier de brochure Schenken&Nalaten (pdf, 283 kB) downloaden.