login | contact | nieuwsbrief

Volg ons op         

    

Door het uitgeven van speciale publicaties verspreidt de NTs kennis op het gebied van tuinarchitectuur, tuinkunst en historisch groen erfgoed.


Tuinjournaal maart 2013. Thema: Het nieuwe tuinieren

Tuinieren is een afspiegeling van de tijdgeest. In dit Tuinjournaal schrijven we over de veranderingen in het tuinieren van het begin van de twintigste eeuw tot nu. De maatschappij wordt vluchtiger, maar er is ook een hernieuwd verlangen naar de natuur.

De artikelen uit dit Tuinjournaal zijn online beschikbaar; ze kunnen via deze pagina als PDF’s gedownload worden

Korneel Aschman beschrijft de opkomst van het particuliere tuinieren aan het begin van de twintigste eeuw. De vraag naar tuinplanten nam toe, er verschenen voorbeeldboeken en er ontstonden verenigingen voor tuin- en plantenliefhebbers. De functie van tuinen is de afgelopen jaren veranderd, maar niet de kwaliteit van het ontwerp, stelt Éva Kovács. Over de oprichting van tuinclubs, opkomst van specialistische kwekers en, de laatste jaren, van biologische plantenkwekers.

Leo den Dulk legt het accent op het groen in de stad. Het toenemende beslag op de stedelijke openbare ruimte zorgt voor een grote druk op het groen. Julia Voskuil bezocht de hedendaagse tuin van Jelke Jan en Loes de With in Hagestein. De tuin is in 1991 ontworpen door Mien Ruys. Later is een watertuin toegevoegd met een enorme vijver.

De NTs heeft 2013 en 2014 uitgeroepen tot Jaar van de Botanische Tuin. Joke ’t Hart wijst op de toegevoegde waarde van botanische tuinen. Met hun specialistische collecties staan ze aan de basis voor het behoud van de biodiversiteit.

 

Voor het downloaden van de artikelen uit dit Tuinjournaal klik hier