login | contact | nieuwsbrief

Volg ons op         

    

Door het uitgeven van speciale publicaties verspreidt de NTs kennis op het gebied van tuinarchitectuur, tuinkunst en historisch groen erfgoed.


Tuinjournaal december 2012: Verzamelen – Groen van blijvende waarde

Donateurs ontvangen vier keer per jaar de uitgave het Tuinjournaal. Ieder kwartaal staat het Tuinjournaal in het teken van een thema, dat door verschillende auteurs wordt belicht. Voorbeelden zijn Leifruit, Kleur bekennen, Tijd – de vierde dimensie, Verzamelingen en (On)gewenste exoten.
Met het Tuinjournaal wil de NTs informeren, inspireren en haar deskundigheid uitstralen. Het Tuinjournaal doet dit door het profileren van de activiteiten, het informeren van de lezer over actuele ontwikkelingen en aandacht te besteden aan herstel, behoud en openstelling van belangwekkende tuinen en parken.

Tuinjournaal december 2012, thema: ‘Verzamelen’
In dit Tuinjournaal belichten we het verzamelen: als voorbeeld van de ‘verdieping’ van de bevlogenheid rond het tuinieren en tuinaanleg. De beschreven collecties laten een andere dimensie zien van een interesse voor tuinen en parken.

Julia Voskuil bezocht de wintergroene schatkamer van Pinetum Blijdenstein, met een indrukwekkende collectie van 400 verschillende soorten en cultivars coniferen. De verzameling citrusbomen van Paleis Het Loo is niet de grootste, maar met bomen uit 1684 wel de oudste collectie van ons land, zo schrijft Leslie Leijenhorst. Een bijzondere manier om buitenplaatsen en buitenleven af te beelden, is op servies en ander keramiek, aldus Korneel Aschman. Ronald van Immerseel schetst de omvangrijke bibliotheek van Cockie Cremers, die zeer breed verzamelde op het gebied van tuinkunst en buitenplaatsen. Met in totaal drie kassen kan Erik Geytenbeek van de Ridderhofstad Hindersteyn met recht een ‘verzamelaar’ worden genoemd. Marian Lenshoek en Ronald van Immerseel bezochten Erik Geytenbeek, die een lans wil breken voor het behoud van historische kassen. Geen moestuin kan zonder.

Tuinjournaal september 2012, thema: ‘Bedrijfstuinen’
Groen – tuinen en parken – gaat leven als meer mensen er mee in aanraking komen. Interessante, opvallende tuinaanleg rond gebouwen is een goede manier om mensen met groen in contact te laten komen.

Groene aanleg rond gebouwen is zichtbaar voor iedereen, functioneel voor de werknemers en belangrijk voor de uitstraling van een organisatie. Groen heeft in deze context een belangrijke representatieve functie. En wat in deze tijd aanspreekt: goed ontworpen bedrijfstuinen laten zien dat je mooie tuinen kunt maken die relatief weinig onderhoud vragen.

Ons historische groen staat dit jaar volop in de belangstelling, dankzij het huidige Themajaar Historische Buitenplaatsen. Tuinen en parken van buitenplaatsen zijn meer dan ooit toegankelijk en er is veel aandacht voor het behoud, beheer en instandhouding. De Nederlandse Tuinenstichting doet hier van harte aan mee door in het Tuinjournaal over parken van buitenplaatsen te schrijven en excursies te organiseren samen met Erfgoedvereniging Heemschut. De belangstelling voor onze activiteiten is groot: onze excursies zijn bijvoorbeeld altijd overtekend.

In maart organiseerden we samen met Heemschut een themabijeenkomst over heden, verleden en toekomst van historische buitenplaatsen. De Nederlandse Tuinenstichting, Erfgoedvereniging Heemschut en Stichting In Arcadië hielden pleitten hier gezamenlijk voor een betere borging van historische tuinen en parken rond buitenplaatsen. Om dit pleidooi kracht bij te zetten, ondertekenden de drie organisaties een Manifest Groen Erfgoed dat eind dit jaar wordt aangeboden aan de overheid. Voor meer informatie: www.heemschut.nl, waar u digitaal uw handtekening kunt zetten.

Nieuw: bedrijfsdonateurschap
De NTs biedt bedrijven de mogelijkheid voor een bedrijfsdonateurschap. Door onze missie te steunen, kunt u bijdragen aan een solide financiële basis én toekomst voor de NTs.

Lunchpauze in een grachtentuin
Verrassend hoe achter de statige Amsterdamse gevels het lawaai en de drukte van de stad verstillen en het monumentale groen een oase van rust wordt.

Éva Kovács

De Inktpotpatio: een binnentuin die tot de verbeelding spreekt
De bedrijfstuin van dit Utrechtse rijksmonument bestaat uit een buitenruimte, waarin een eigentijdse invulling harmonieert met de statische monumentaliteit van het gebouw.

Ronald van Immerseel

De geur van aarde en gras ruiken – bedrijfstuinen van Mien Ruys
Mien Ruys was een van de eerste tuinarchitecten die de tuin als gelijkwaardig element een plaats in de moderne vormgeving wist te geven.

Leo den Dulk

Bedrijfstuinen in rijksbezit
De Rijksgebouwendienst heeft veel gebouwen in eigendom. De bijbehorende buitenruimte heeft veelal een ontworpen groene inrichting.

Korneel Aschman

De achttiende-eeuwse tuinen van de Hollandse Manifaktura in Jaroslavl
Een Russische textielfabriek beschikt over een vroege tuinaanleg in geometrische stijl met een onmiskenbaar Nederlandse achtergrond. De restauratie, met Nederlandse deskundigen, is in volle gang.

Peter Verhoeff en Willem Zieleman

 

Voor het downloaden van de artikelen uit dit Tuinjournaal klik hier