login | contact | nieuwsbrief

Volg ons op         

    

Door het uitgeven van speciale publicaties verspreidt de NTs kennis op het gebied van tuinarchitectuur, tuinkunst en historisch groen erfgoed.


Tuinjournaal maart 2011: Leifruit herontdekt!

Sier en nut gaan hand in hand. Niet verwonderlijk dat leifruit is herontdenkt. Belangrijk voordeel van leifruit is dat kwetsbare fruitsoorten uit warmere streken ook noordelijker te telen zijn. Het maartnummer van magazine Tuinjournaal staat in het teken van leifruit. Vanuit verschillende invalshoeken wordt dit thema belicht.

 

Leifruit

Hanneke Jelles beschrijft de Fruithof in Frederiksoord waar ruim een kilometer aan leifruit staat naast wel achthonderd verschillende hoogstamrassen. Hier kunnen liefhebbers hun hart ophalen en het oude handwerk nog leren.

Julia Voskuil schrijft over Jan Freriks (1929). Hij is de auroriteit op het gebied van leifruit in Nederland en is sinds zijn pensionering actief om dit eeuwenoude ambacht veilig te stellen. Ook worden bijzondere buitenplaatsen als Den Aalshorst en Slot Zuylen besproken, die bijzondere collecties leifruit bezitten.

Excursies in het jaar van de moestuin

De Nts biedt verschillende excursies aan in 2011. In mei is er een fietsexcursie door omgeving Bloemendaal langs ontwerpen van de tuinarchitecten Zocher en Springer. In augustus is er een excursie naar Dordrechts’ groen en in september een naar Landgoed Twickel , met o.a. een bezoek aan een bijzondere citruscollectie en moestuin.

Naast het hoofdthema zijn er artikelen van uiteenlopende aard. Onder meer over Gerard Bleeker, uit de serie over tuinarchitecten van de jaren twintig en dertig. Een ander artikel gaat over de Springertuin Zuilen die gered is van de slopershamer.

 

Voor het downloaden van de artikelen uit dit Tuinjournaal klik hier