login | contact | nieuwsbrief

Volg ons op         

    

Door het uitgeven van speciale publicaties verspreidt de NTs kennis op het gebied van tuinarchitectuur, tuinkunst en historisch groen erfgoed.


Tuinjournaal juni 2012: Tuinbeleving

Tuinjournaal juni: Tuinbeleving

In dit Tuinjournaal staat ‘tuinbeleving’ centraal; waarmee de NTs aandacht geeft aan de ‘verdieping’ van het tuinieren. De redactie schrijft over het uitwisselen van ervaringen in tuinclubs, het effect van een persoonlijke rondleiding, het gezamenlijk bezoeken van tuinen en het tot leven brengen van een oude moestuin.

 

Tuinclubs, het collectieve tuinbeleven

Het genieten van tuinen is des te aangenamer als je het met anderen kunt delen. In de jaren zestig van de vorige eeuw zijn de eerste tuinclubs in Nederland ontstaan.

Éva Kovács en Marian Lenshoek

 

Donateursexcursies: inspirerend voor deelnemer en eigenaar

‘Georganiseerde tuinbeleving’ is de drijfveer voor de zeer populaire excursies die de NTs organiseert. Met de NTs kom je in hele bijzondere tuinen, met unieke verhalen.

Korneel Aschman

 

Vollenhoven’s mooie moestuin, springlevend erfgoed

De oude moestuin van het landgoed Vollenhoven floreert, tot groot genoegen van de eigenaren en de omwonenden.

Julia Voskuil

 

De lange familieband met Wester-Amstel

Een persoonlijke rondleiding door de eigenaar geeft een extra dimensie aan tuinbezoek. Zeker als de betrokkenheid met de plek generaties teruggaat.

Marian Lenshoek en Ronald van Immerseel

 

Start een Groen Erfgoed Fonds op naam bij het Prins Bernhard Cultuurfonds

Via het Prins Bernhard Cultuurfonds kunt u uw nalatenschap bestemmen ten behoeve van cultuurhistorisch groen.

Suzanne Kooij

 

Tuinhistorisch onderzoek: bron van waardevolle kennis

Voor het eerst zijn Richtlijnen Tuinhistorisch Onderzoek gepubliceerd, met praktische handreikingen voor het vaststellen van de waarde van groen erfgoed.

Ronald van Immerseel en Leo Hendriks

 

Themadag ‘Verleden, Heden en Toekomst van de Historische Buitenplaats’

De NTs en Erfgoedvereniging Heemschut organiseerden een druk bezochte bijeenkomst om meer aandacht te vragen voor de bijzondere waarde van buitenplaatsen.

Marion Kruisbrink

 

Tuinjournaal maart: Stinzenplanten

Wel eens door een bos vol sneeuwklokjes gewandeld? Een geweldige beleving; die velden vol verwilderde planten. Het maartnummer van het Tuinjournaal gaat over de cultuurhistorische waarde van stinzenplanten en de oorsprong van deze ‘ingeburgerde exoten’. Een thema dat aansluit bij het Jaar van de Historische Buitenplaats.

Verwilderde pronkstukken?

Lange tijd beschouwde men stinzenplanten als inheems. Pas begin 1900 werd een verrassend verband gelegd tussen historische bebouwing en een specifieke groep planten die daar groeide.

Éva Kovács

Kwekerij ‘De Heliant’, stinzenplanten en wilde soorten

“Overal in Nederland weet ik goed waar welke soort thuis hoort. Daardoor kun je de ‘juiste soort op de juiste plek’ aanplanten”, zegt kweker Nils van Ligten.

Julia Voskuil

Heemparken rijksmonument – De trots van Amstelveen

Van de heemparken in Nederland zijn het Jac.P.Thijssepark en het park De Braak in Amstelveen de bekendste. In het voorjaar is het hier één zee van stinzenplanten.

Hanneke Jelles

Friese glorie – Stinzenflora Friesland in kaart

Sinds de jaren tachtig is veel onderzoek gedaan naar de stinzenflora in Friesland, met als resultaat een goed overzicht van vindplaatsen en planten en meer aandacht voor onderhoud en beheer.

Anne Wolff

 

Voor het downloaden van de artikelen uit dit Tuinjournaal klik hier