login | contact | nieuwsbrief

Volg ons op         

    

Door het uitgeven van speciale publicaties verspreidt de NTs kennis op het gebied van tuinarchitectuur, tuinkunst en historisch groen erfgoed.


Tuinjournaal juni 2010: kleur bekennen

In het nieuwe juni nummer van het magazine Tuinjournaal staat het thema ‘kleur in de tuin’ centraal. Dit thema wordt van verschillende kanten belicht. Tuinieren is driedimensionaal spelen met vormen en kleuren. Kleur hoort bij emoties, seizoenen, bij het verstrijken van de dag. Kleur drukt een belangrijk stempel op de manier waarop we een tuin beleven.

Verschillende invalshoeken worden in dit Tuinjournaal toegelicht. Daarnaast wordt in dit Tuinjournaal aandacht besteed aan het 6e lustrum van de Nederlandse Tuinenstichtig.

Kleurenleer

Kleur in de tuin is een emotionele beleving en daarmee moeilijk in woorden te vatten. De Zwitserse Kunstenaar Johannes Itten maakt deze complexe materie inzichtelijk. Eva Kovacs bespreekt zijn visie op esthetische kleurenleer. Een ander artikel behandelt kleurenleer als basis voor landschapsarchitectuur. Leo den Dulk schrijft over het kleurgevoel van Mien Ruys en Ronald van Immerseel bespreekt het kleurgebruik op buitenplaatsen.

Lustrumsymposium 24 september

‘Tuinarchitectuur anno 2010, de plant als bouwsteen’

Naast het hoofdthema wordt in dit Tuinjournaal aandacht besteedt aan het 6e lustrum van de NTs. Het lustrumsymposium op 24 september op Hogeschool Larenstein wordt toegelicht: een feestelijke interactieve dag met lezingen en workshops die begeleid zal worden door ontwerpers en studenten.

 

Voor het downloaden van de artikelen uit dit Tuinjournaal klik hier