login | contact | nieuwsbrief

Volg ons op         

    

Door het uitgeven van speciale publicaties verspreidt de NTs kennis op het gebied van tuinarchitectuur, tuinkunst en historisch groen erfgoed.


Tuinjournaal Juni 2016: Stadsparken

De Nederlandse Tuinenstichting signaleert dat de waardering voor stedelijk groen toeneemt.
Meer mensen willen ‘groen om de hoek’, als reactie op nieuwe woonwijken en meer ‘verdichting’, wat ten koste is gegaan van openbaar groen. Stedelijk groen heeft een zeer positieve invloed op het dagelijkse leven van stadsbewoners.
In dit Tuinjournaal aandacht voor:

  • Het Park in Rotterdam,
  • Koekamp en Malieveld in Den Haag,
  • Flora’s Hof in Utrecht,
  • het Thalenpark in Drachten
  • en de functie van stadsparken in wereldsteden als Bangkok, Beijing en Tokyo.