login | contact | nieuwsbrief

Volg ons op         

    

Door het uitgeven van speciale publicaties verspreidt de NTs kennis op het gebied van tuinarchitectuur, tuinkunst en historisch groen erfgoed.


De tuin van Elias en Liesbeth Canneman-Philipse in de tuin van het Vredespaleis

Carla Romijn-Schütte schreef in 2010 in opdracht van de Nederlandse Tuinenstichting het rapport ‘De tuin van Elias en Liesbeth Canneman-Philipse in de tuin van het Vredespaleis’ n.a.v. haar onderzoek naar dit tuinontwerp. De aanleiding voor het onderzoek was een vraag van de Carnegie Stichting aan de NTs over het beheer van een stuk tuin aan de achterkant van het paleis. Daar had in 1977 een uitbreiding plaatsgevonden van het paleis en was een nieuwe tuin aangelegd naar ontwerp van Elias en Liesbeth Canneman-Philipse.

Uit het rapport:

‘In 1977 werd rechts achter het Vredespaleis een nieuw gebouw toegevoegd voor het Internationale Hof van Justitie, ontworpen door Architectenburo Brouwer en Deurvorst te Arnhem. De uitbreiding tastte de Patte d’Oie van het ontwerp van Mawson aan. Aan Liesbeth Canneman-Philipse is toen gevraagd een ontwerp te maken voor de nieuwe situatie. Uit het archief van het Vredespaleis blijkt dat ook Elias Canneman erbij betrokken was. In
2007 vond links achter het paleis een tweede uitbreiding plaats. Het nieuwe gebouw was ontworpen door Wilford Schupp Architects.
Op een geraffineerde manier verankert Canneman zijn ontwerp met het Vredespaleis en met de rest van de tuin. Hij heeft een ontwerp gemaakt dat past binnen het ontwerp van Mawson. Maar in tegenstelling tot Mawson vervult de tuin geen symbolische functie maar is het veel meer een tuin om gebruikt te worden door personeel en bezoekers. In het centrale deel bij het bassin zijn voor dat doel banken aanwezig. Door de verlaagde
ligging en de hoge hagen krijgt de tuin een intimiteit die niet aanwezig is in het oorspronkelijke ontwerp van Mawson.’

 

Ontwerp Mawson

 

 

 

 

 

 

Ontwerp Canneman 1977

 

 

 

 

 

 

 

 

Bibliotheek gebouw toegevoegd 2007

 

 

 

 

 

 

 

Een print van het rapport van Carla Romijn-Schütte kunt u opvragen door een e-mail te sturen naar info@tuinenstichting.nl.


Bestel studie