login | contact | nieuwsbrief

Volg ons op         

    

Door het uitgeven van speciale publicaties verspreidt de NTs kennis op het gebied van tuinarchitectuur, tuinkunst en historisch groen erfgoed.


Studies

De eigen studies van de NTs

Vanaf 2010 heeft de NTs het initïeren van publicaties weer opgenomen. Een publicatiecommissie is gevormd met Honey Wolff en Marianne van Lidth de Jeude. Het doel is studies van allerlei aard en omvang over de tuin- en landschapsarchitectuur van de 20ste eeuw uit te voeren en te publiceren. Studies van geringe omvang worden begeleid door de commissie. Bij studies van grotere omvang wordt samenwerking gezocht met anderen, andere organisaties en studierichtingen.

In het Tuinjournaal zullen met enige regelmaat artikelen worden gepubliceerd over de tuinkunst van de jaren 1920-1930, geschreven door oud-studenten van de cursus ‘Groen Ruimtelijk Erfgoed’ van Jan-Willem Edinga.
Ook is een uitgebreide studie in de maak naar de werken van het echtpaar Canneman, die zo zeer verbonden waren met de NTs.

Momenteel wordt onderzoek verricht naar John Bergmans. Als informatie bij de door de NTs georganiseerde excursie ‘Twee landgoederen rond de Belgische grens’ (13 september 2014) is een voorpublicatie van dit onderzoek geschreven, die hier gedownload kan worden. Begin 2019 is de studie naar John Bergmans verschenen onder de titel ‘John Bergmans. Tuinarchitect en plantenkenner’ (auteurs: Johanna Karssen-Schuurmann en Marianne van Lidth de Jeude); zie de lijst met verschenen studies.

Met het Prins Bernhard Cultuurfonds en de Stichting BONAS zijn  afspraken gemaakt over een aantal publicaties in de reeks BONAS (Bibliografieën en Oeuvrelijsten van Nederlandse Architecten en Stedebouwkundigen). Studenten en vrijwilligers kunnen bijdragen aan deze publicaties.

In de jaren ’80 en ’90 nam de NTS het baanbrekende initiatief tot het inventariseren van de belangrijke Nederlandse tuinen en parken, ontworpen tussen 1850 en 1940. De studie is verricht door drs. Bonica Zijlstra (deel I en II) en ir. Eric Blok (deel III).

De NTs heeft nog enkele geprinte delen beschikbaar. De delen zijn verder te vinden bij de bibliotheek van de Wageningse Universiteit.

Titel: Nederlandse tuinarchitectuur : tussen 1850 en 1940 : waard om beschermd te worden!, uitg. Nederlandse Tuinenstichting Amsterdam

Deel I (B. Zijlstra): inventarisatie van de tuinen van Copijn, Springer, Poortman, Tersteeg en Bergmans. Deel II (B. Zijlstra): Petzold, Wattez en Voorhoeve. Deel I en II zijn op te vragen bij library.wur.nl en te e-readen via library.wur.nl ‘Open Access’.

Deel III (E. Blok): Jongere Tuinkunst, 1900-1940 over De Bazel, Van Nes, Bleeker, Cool en Fokker. Op te vragen bij library.wur.nl en te e-readen via library.wur.nl ‘Open Access’.

Hieronder een overzicht van door de NTs gepubliceerde studies.


Eerder verschenen studies

John Bergmans. Tuinarchitect en plantenkenner

In dit boek brengen Johanna Karssen-Schuurmann en Marianne van Lidth de Jeude de tuinontwerpen van John Bergmans voor het eerst samen. Deze ontwerpen overspannen het...

lees meer


Tuinarchitecten uit de jaren twintig en dertig: Gerard Bleeker (1852 – 1956)

Veelzijdig Bleeker, die vanaf 1906 tot 1924 werkzaam was voor zijn oom Leonard A. Springer, vestigde zich in 1924 als zelfstandig tuinarchitect. Eén van zijn...

lees meer


Tuinarchitecten uit de jaren twintig en dertig: door Thodoor Johan Dinn (1876-1931)

In 1927 organiseerden de pas opgerichte Bond van Nederlandse Tuinarchitecten (BNT) en de Haagsche Kunstkring een tuinkunsttentoonstelling op het Binnenhof. Een van de leden van...

lees meer


Tuinarchitecten uit de jaren twintig en dertig: Tine Cool (1887-1944)

In voorgaande Tuinjournaals is aandacht besteed aan de Tuinkunsttentoonstelling van 1927 op het Binnenhof. Tine (Catharina) Cool was een van de deelnemers, als een van...

lees meer


De tuin van Elias en Liesbeth Canneman-Philipse in de tuin van het Vredespaleis

Carla Romijn-Schütte schreef in 2010 in opdracht van de Nederlandse Tuinenstichting het rapport ‘De tuin van Elias en Liesbeth Canneman-Philipse in de tuin van het...

lees meer


Nederlandse Tuinarchitectuur 1850-1940 deel 4

Nederlandse Tuinarchitectuur 1850 – 1940 deel IV tuinen van Th. J. Dinn, C. Brandes, H. Roeters van Lennep, R.T. Boon en Cath. Polak Daniëls. Eric...

lees meer


Nederlandse Tuinarchitectuur 1850-1940 deel 3

Nederlandse Tuinarchitectuur 1850 – 1940 deel III Jongere Tuinkunst 1900 – 1940 tuinen van K.P.C. de Bazel, K.C. van Nes, G. Bleeker, C.A. Cool en...

lees meer


Nederlandse Tuinarchitectuur 1850-1940 deel 2

Nederlandse Tuinarchitectuur 1850 – 1940 deel II tuinen van Carl Eduard Adolf Petzold, Dirk Wattez, Petrus Hermannus Wattez en Samuel Voorhoeve. Bonica Zijlstra, Uitgave: NTs...

lees meer


Nederlandse Tuinarchitectuur 1850-1940 deel 1

Nederlandse Tuinarchitectuur 1850-1940 deel I tuinen van Henri Copijn, Leonard A. Springer, Hugo A.C. Poortman, Dirk F. Tersteeg en John Bergmans. Bonica Zijlstra, Uitgave NTs...

lees meer