login | contact | nieuwsbrief

Volg ons op         

    

Door het uitgeven van speciale publicaties verspreidt de NTs kennis op het gebied van tuinarchitectuur, tuinkunst en historisch groen erfgoed.


De Franse tuin in het Markiezenhof Bergen op Zoom 1970

Tussen 1961 en 1987 vindt een grootschalige restauratie van het Markiezenhof in Bergen op Zoom plaats. Als er in 1966 goede vorderingen zijn geboekt met de restauratie stelt architect J. de Wilde, die belast is met de restauratie van het Markiezenhof, voor om Mevrouw Canneman-Philipse uit te nodigen voor het ontwerpen van de z.g. Franse tuin. Liesbeth Canneman aanvaardt de opdracht. Eind september 1966 worden de eerste drie ontwerpen getoond tijdens een raadsvergadering waar zowel Liesbeth als Elias aanwezig zijn. De keuze valt op het 18e eeuwse ontwerp.

CAN05-1_RIMG4892-ontwerp

De ontwerptekening van Elias Canneman.

CAN05-2 RIMG4897_Fr.gevel

Vogelvluchtperspectief van de tuin en de 18e eeuwse gevel, Elias Canneman.

Niveauverschillen

In 1968 volgt Elias Canneman ir. Meischke op als vertegenwoordiger van de Rijksdienst voor de Monumentenzorg bij de restauratie van het Markiezenhof. ‘Over de tuin wordt verder gedacht. Het wordt een tuin met niveauverschillen.’ De prachtige 18e eeuwse gevel aan de ene kant zou als pendant een gevel van allure moeten krijgen aan de andere kant. Het idee van de toenmalige burgemeester, Louis van de Laar, om een ‘terras’ te maken wordt overgenomen. In december 1970 ligt er een definitief ontwerp van Mevrouw Canneman ter tafel in de vorm van een eenvoudige maquette met aangrenzende gevels. Dit ontwerp heeft ieders goedkeuring.

CAN05-3_RIMG4894_bibl

Vogelvluchtperspectief van het terras en de nieuwe gevel van de bibliotheek. Aan de noordzijde (links op de tekening) de middeleeuwse bebouwing van Het Markiezenhof, Elias Canneman.

Louis XIV Fontein

Er is nu duidelijk een ‘as’, loodrecht op het midden van de tuingevel uit 1711. Op het einde van deze ‘as’, bij de knik in de zuidelijke tuinmuur, komt een ± 3 meter hoger gelegen terras dat vanuit de tuin bereikbaar is met 2 trappen. Hierdoor is het natuurlijke hoogteverschil overwonnen. Aan de voet van dit terras met balustrade, op het einde van de “as”, wordt een prachtig wit marmeren Louis XIV fontein geplaatst. De fontein is puntgaaf en afkomstig uit het kasteel “Vaux le Pénil” ten zuiden van Parijs van de Prinses Amédé de Broglie.

CAN05-5_RIMG4911 fontein

De Louis XIV fontein.

Opening in 1987

De antiquair in Parijs, die de fontein als winkelaankleding gebruikte, was pas bereid het beeld af te staan na informatie over de toekomstige bestemming. Tot het eind van zijn leven heeft de tuin Elias bezig gehouden: de officiële opening van het gerestaureerde Markiezenhof is door Koningin Beatrix in mei 1987 verricht. (bron: Archief Het Markiezenhof, Bergen op Zoom)

CAN05-4 RIMG4947 tuin

Zicht op de tuin vanuit de Henriettekamer op de éérste verdieping