login | contact | nieuwsbrief

Volg ons op         

    

Door het uitgeven van speciale publicaties verspreidt de NTs kennis op het gebied van tuinarchitectuur, tuinkunst en historisch groen erfgoed.


Rozentuin voor Kasteel Rosendael 1986

“Kom ik van Aarnhem af, ‘k vind eerst een dorre Heyde,
Daar boom noch bloem en wast; geen klaverryke weyde,
Maar Woesteny; daar ’t wild gedierte sig onthouwt,
Dat door den lantman niet besaait word nog gebouwt:
Maar strax daar na geniete ik ’t opgepropt vermaken

Van ’t heerlyk Roosendaal.” (1718)

In 1986 is de rozentuin bij de Oranjerie in het park van kasteel Rosendael in oude luister hersteld. Ooit was park Rosendael tot over de grenzen beroemd. In 1678 wordt het door Constantijn Huygens een “groen hemeltjen op aerd” genoemd. De rozentuin ligt tussen de oranjerie, het kasteel en de oprijlaan. Nadat park Rosendael in 1977 in bezit kwam van stichting Geldersch Landschap is de in de oorlog verwoeste Oranjerie gerestaureerd. Het echtpaar Canneman werd gevraagd de rozentuin te restaureren. De structuur van het padenstelsel was echter in de na-oorlogse jaren onder een dikke grasmat verdwenen. Voor een nauwkeurige restauratie was het belangrijk om de loop van de paden te achterhalen. Met oude luchtfoto’s werd het probleem opgelost. Elias heeft een nieuw beplantingsontwerp getekend met de originele padenstructuur. Voor de herplant van de rozen hebben Liesbeth en Elias Canneman oude rozensoorten uitgezocht die er ook vroeger gebloeid kunnen hebben. Oude rozensoorten geuren over het algemeen maar hebben het nadeel dat zij maar éénmaal bloeien. Er wordt tegenwoordig geëxperimenteerd met moderne rozen die langer doorbloeien en ook beter bestand zijn tegen ziekten.

CAN24_Rosendael

‘De rozentuin. Het terras bij de Oranjerie biedt uitzicht op de rozentuin en park en kasteel Rosendael’

Bronnen: Geldersche kasteelen : tot defensie en eene plaissante wooninge : architectuur, interieur, tuinen – Bierens de Haan, J.C. ; Jas, J.R., Arnhem : Stichting Vrienden der Geldersche Kasteelen, 2000, uitg. t.g.v. het 60 jarig bestaan van de Stichting Vr.der Geld.Kasteelen; Kasteel en park Rosendael : Rozendaal, een bezit van Geldersche Kasteelen, Geldersch Landschap – Bierens de Haan, J.C.; uitg. Stichting Vrienden der Geldersche Kasteelen, 1995; Rosendael, groen hemeltjen op aerd : kasteel, tuinen en bewoners sedert 1579 – Bierens de Haan, J.C.; uitg. Stichting Vrienden der Geldersche Kasteelen, 1994. PhD thesis; Wegwyser door de heerlykheid Roosendaal ofte, de Roosendaalsche vermakelykheden met een geestelyk en zedelyk ooge beschouwt en in digtmaat gestelt door Johannes d’Outrein3e dr., grootelyks verm., Outrein, J. d’, Amsterdam: Gerard van Keulen, 1718; mondelinge informatie van tuinbaas Gerard Achterstraat.