login | contact | nieuwsbrief

Volg ons op         

    

Door het uitgeven van speciale publicaties verspreidt de NTs kennis op het gebied van tuinarchitectuur, tuinkunst en historisch groen erfgoed.


De tuin van Kasteel Middachten, 1975

In 1975 wordt Elias Canneman door de Stichting Geldersche Kasteelen om advies gevraagd betreffende de exploitatie van de tuinen van Kasteel Middachten. Hij ziet hierin een kans om zijn geliefde oude rozen aan het grote publiek te tonen. In de begeleidende brief bij het rapport sluit hij een schets in met een voorstel van Liesbeth en hemzelf voor de tuinen. Hij schrijft: “Begin 18e eeuw is de kasteeltuin naar 17e eeuws model aangelegd en “aan de hoofdaanleg behoeft maar zeer weinig gewijzigd te worden”.

CAN08 tuin Middachten

Een opmeting van de tuinen door Elias Canneman in 1965.

 

Voor de exploitatie van de tuin zal men er voor moeten zorgen dat de tuin gedurende een half jaar veel bezoekers trekt. Daarvoor moet steeds een bepaald gedeelte een extra bezoek waard zijn: zoals “ bollen en vroegbloeiende gewassen en de voorjaarstooi van de vele heesters en bomen die in de tuin aanwezig zijn”. En: “Na de wat late voorjaars- of vroege zomerperiode komen al spoedig de rozen aan de beurt. De ligging van twee aan elkaar grenzende rozentuinen biedt de mogelijkheid om één afdeling te maken voor het gehele jaar doorbloeiende lage rozen.

Doch het grote voordeel van een tweede rozentuin betekent dat eindelijk eens in Nederland er de mogelijkheid is om een grote collectie z.g. oude rozen aan het grotere publiek te laten zien…… In Engeland kan het publiek overal de oude rozen bewonderen en in Nederland ziet men deze rozen slechts in enkele particuliere tuinen.”

Op initiatief van de provinciale VVV ontvangt de Commissaris der Koningin, Mr. W.J. Geertsema, bij zijn pensionering in 1983, de restauratie van de tuinen van Middachten als geschenk van de bevolking van Gelderland, acht jaar na de exploitatie- en ontwerpvoorstellen van Elias en Liesbeth Canneman. (bron: archief Stichting Geldersch Landschap en Kasteelen)