login | contact | nieuwsbrief

Volg ons op         

    

Door het uitgeven van speciale publicaties verspreidt de NTs kennis op het gebied van tuinarchitectuur, tuinkunst en historisch groen erfgoed.


Stadstuin op hellend terrein, Den Haag 1961

In 1961 heeft Liesbeth een tuin ontworpen bij een huis in de wijk Duttendel in Den Haag. De ontwerptekening is niet meer aanwezig. Het is een moeilijk terrein, dat over de volle lengte sterk naar één zijde afhelt. Achter op het terrein ontwierp Liesbeth een kleine vijver om vogels aan te trekken en om de bewoners een besloten, zonnig plekje te verschaffen aan de voet van een meer dan 2 m hoge, gestapelde wand van breuksteen. Vroeger groeiden er rotsplanten in maar van de oorspronkelijke beplanting in de eens zo zonnige tuin in het oude duin is niets over. Hoge bomen en heesters zorgen nu voor veel schaduw.

Alleen de keermuur is nog aanwezig als een stille getuige van het oorspronkelijke ontwerp. (bron: Tijdschrift Bouw nr.47, oktober 1961)

 

CAN02_P1110534_Den Haag

 

“Een imposante muur”