Archief Tuinjournaals

De Nederlandse Tuinenstichting publiceert elk half jaar het Tuinjournaal voor haar vrienden. Het Tuinjournaal is het officiële orgaan van de Nederlandse Tuinenstichting. In het blad brengt de NTs haar activiteiten onder de aandacht op het gebied van instandhouding, behoud en herstel van tuinen en parken.

Bijna 40 jaar lang zijn oude Tuinjournaal edities bewaard en inmiddels is er een indrukwekkend archief ontstaan. De Nederlandse Tuinenstichting heeft het historische materiaal gedigitaliseerd en online opengesteld voor belangstellenden. U kunt beneden de historische edities waaruit het archief bestaat benaderen en downloaden.