login | contact | nieuwsbrief

Volg ons op         

    

Tuinjournaal zomer 2012: Tuinbeleving

In dit Tuinjournaal staat ‘tuinbeleving’ centraal; waarmee de NTs aandacht geeft aan de ‘verdieping’ van het tuinieren. De redactie schrijft over het uitwisselen van ervaringen...Nieuwe website over stedelingen en hun buitenplaatsen: Amsterdam Arcadia

Op 5 juli werd tijdens de officiële opening van de tentoonstelling Naar Buiten! van het Museum Geelvinck Hinlopen Huis de nieuwe website Amsterdam Arcadia gelanceerd,...Nederlandse Tuinenstichting nu ook op Facebook actief

De Nederlandse Tuinenstichting is nu ook actief op Facebook. 'Like' ons op Facebook en blijf nu ook via dit kanaal op de hoogte van ons laatste nieuws.Publicatie Richtlijnen Tuinhistorisch Onderzoek

Op 8 juni organiseerde de KNOB een studiemiddag naar aanleiding van de recentelijk gepubliceerde Richtlijnen Tuinhistorisch Onderzoek, waarvan de officiële uitreiking ook op 8 juni plaatsvond. De wens om de Richtlijnen Tuinhistorisch Onderzoek op te stellen is vooral voortgekomen uit het overlegplatform Agenda Historisch Groen.Diplomering Leergang Groen Ruimtelijk Erfgoed

Op donderdag 7 juni 2012 jl.  vond bij HAS KennisTransfer in Den Bosch de diploma uitreiking van de Leergang Groen Ruimtelijk Erfgoed plaats. Na een...Ontwerpwedstrijd: laat-middeleeuwse tuin voor 't Huis Dever gewonnen door Tuin der Zinnen

De tweejaarlijkse ontwerpwedstrijd van Tuin & Landschap stelde in 2012 de ridderhofstad ’t Huys Dever in Lisse centraal. Deelnemers werden gevraagd een siertuin te ontwerpen...Verslag excursie naar de Buitenplaats Baest, 9 juni jl.

De buitenplaats Baest in Oostelbeers wordt voor het eerst genoemd in 1225. Sinds bijna 250 jaar is het in bezit van één familie die het...Symposium Het Landschap ben je Zelf

Op 4 oktober a.s. organiseert Landschapsbeheer Nederland voor de vierde keer het symposium ‘Het landschap ben je zelf’. Dit jaar staat het in het teken van cultuurhistorie en buitenplaatsen. Daarmee wordt aangesloten op het Jaar van de Historische Buitenplaats.Naar Buiten! – Stedelingen en hun Buitenplaatsen

Honderden jaren lang was het de gewoonte van de Amsterdammers, die het zich konden permitteren, om in de zomer de stank van de stad te ontvluchten en rust en plezier te zoeken op de buitenplaats. De tentoonstelling Naar Buiten! in museum Geelvinck Hinlopen Huis te Amsterdam maakt het verlangen naar dit landelijke leven voelbaar.Open monumentendag, thema: Groen van Toen

Het thema van de Open Monumentendag is dit jaar is Groen van Toen. De relatie tussen het monument en zijn directe omgeving staat centraal. Ons...