Statutaire doelstellingen NTs

1. De stichting heeft ten doel de instandhouding en de bescherming van groen erfgoed, in Nederland, alsmede de bevordering van aanleg en ontwikkeling van tuinen, parken, openbare groenvoorzieningen en landschappen.

2. Onder groen erfgoed worden onder meer begrepen: tuinen, parken, openbare groenvoorzieningen en landschappen met een herkenbare aanleg, die van maatschappelijke betekenis zijn door

 • a. architectuur, vormgeving en inrichting;
 • b. bepIanting;
 • c. cultuurhistorische waarde;
 • d. ligging, of
 • e. ensemblewaarde in samenhang met gebouwde of andere objecten.

3. De bevordering van aanleg en ontwikkeling van tuinen, parken, openbare groenvoorzieningen en landschappen heeft als doel het verhogen van de kwaliteit van de aangelegde groene omgeving.

4. De stichting tracht haar doelen te verwezenlijken door onder meer:

 • a. het vergroten van de maatschappelijke betrokkenheid en de publieke belangstelling voor de doelen van de stichting;
 • b. het adviseren en bieden van ondersteuning met betrekking tot het in standhouden, beschermen, herstellen, beheren en zo nodig aanpassen van groen erfgoed;
 • c. het adviseren over de aanleg en ontwikkeling van tuinen, parken, openbare groenvoorzieningen en landschappen;
 • d. het bevorderen van de ontwikkeling en overdracht van kennis over groen erfgoed en aanleg en ontwikkeling van tuinen, parken, openbare groenvoorzieningen en landschappen;
 • e. het voeren van procedures in en buiten rechte;
 • f. het geven van voorlichting;
 • g. het verwerven van fondsen;
 • h. het verrichten van alle verdere handelingen, die met de doelen van de stichting in de ruimste zin verband houden of daartoe bevorderlijk kunnen zijn.

5. De stichting beoogt niet het maken van winst.

Naar de volledige statuten van de NTs.