Schenken en nalaten

Sta je achter onze ideeën en wil je de Nederlandse Tuinenstichting extra, en belastingvrij, steunen? Dit kan onder meer met een eenmalige of periodieke schenking. Ook kun je ons in je testament opnemen. We zetten hieronder de mogelijkheden uiteen.


Schenken

Eenmalige schenking
Een eenmalige schenking kun je te allen tijde overmaken op IBAN NL28 INGB 000559 54 46 t.n.v. de Nederlandse Tuinenstichting te Amsterdam, onder vermelding van ‘gift’ of ‘schenking’. Wanneer je de Tuinenstichting steunt met een eenmalige schenking en deze bedraagt meer dan 1% en minder dan 10% van je verzamelinkomen, dan is het gehele bedrag aftrekbaar voor de inkomstenbelasting.

Periodieke schenking
Meerdere jaren achtereen schenken is fiscaal gezien het meest aantrekkelijk. Wie namelijk 5 jaar of langer een vast bedrag schenkt, kan het bedrag elk jaar voor 100% van de inkomstenbelasting aftrekken, zonder minimum of maximum.

Schenken via notariële akte
Indien u liever per notariële akte uw schenking wilt vastleggen, kunt u contact opnemen met ons bureau. Wel is het minimumbedrag van uw jaarlijkse schenking in verband met de kosten dan  250 euro per jaar.


Nalaten

De NTs als erfgenaam
Je kunt de Nederlandse Tuinenstichting tot erfgenaam benoemen. Je bepaalt zelf welk percentage van de erfenis naar ons gaat. Omdat wij zijn vrijgesteld van successierecht, kunnen wij het gehele bedrag inzetten voor ons werk.

Legaat
Wanneer je de Tuinenstichting niet tot erfgenaam wilt benoemen, maar wel iets wilt nalaten, dan kan je kiezen voor een legaat. De notaris legt dit legaat vast in je testament. Hierbij laat je een zelf gekozen bedrag of andere zaak na. Het legaat kan bijvoorbeeld ook een stuk grond of een huis betreffen.

Fonds op naam
Met een fonds op naam kun je ons heel gericht steunen. In algemene zin bescherm je groen erfgoed, maar je bepaalt zelf aan welk specifiek project of doel het geld besteed gaat worden. Uiteraard moet dit wel passen binnen de doelstelling van de Tuinenstichting. Het kan bijvoorbeeld gaan om de renovatie van een bepaalde tuin, een landgoed of de bescherming van een bepaald park. Het minimumbedrag om een fonds op naam te kunnen oprichten is 50.000 euro.


ANBI-status

De Nederlandse Tuinenstichting is door de Belastingdienst aangemerkt als Algemeen Nut Beogende Instelling, ofwel ANBI. Dat betekent dat wij, als erkend goed doel, geen successierecht of schenkingsrecht betalen over schenkingen en erfenissen. Het voordeel voor de schenker is dat de gift geheel of gedeeltelijk fiscaal aftrekbaar is.


Vrijblijvend advies

NTs-vriend Paul Groot is bereid om (potentiële) donateurs te adviseren over de (fiscale) mogelijkheden om de Tuinenstichting te schenken of een legaat na te laten. Paul heeft jarenlange ervaring als belastingadviseur en is inmiddels al heel wat jaren enthousiast vriend van de NTs. Paul Groot: “Stel, je denkt erover om de NTs te steunen met een extra schenking of legaat. Dat is natuurlijk altijd een ingrijpende beslissing met financiële en fiscale consequenties. Bel mij gerust, ik help je graag om alle mogelijkheden rond nalaten aan de NTs op een rijtje te zetten. Voor de duidelijkheid: ons gesprek blijft vertrouwelijk naar alle partijen.”