Activiteiten van de redactiecommissie

De redactiecommissie is verantwoordelijk voor de inhoud en de totstandkoming van het Tuinjournaal, het officiële orgaan van de Nederlandse Tuinenstichting. In dit periodiek brengt de Tuinenstichting haar activiteiten onder de aandacht op het gebied van instandhouding, behoud en herstel van tuinen en parken. Om de belangstelling voor groen erfgoed en kwalitatief goede tuinen en parken in brede zin vergroten, heeft ieder Tuinjournaal een uniek thema. Het Tuinjournaal heeft hiermee sinds 1984 een unieke positie verworven op de markt van de groentijdschriften.