Marijke van der Veen

Tuinen en de natuur spelen een belangrijke rol in mijn leven. Mijn ouders hebben altijd een tuin gehad en wij gingen altijd de natuur in op vakanties. Mijn ouders werden echte tuinliefhebbers in de tijd van Mien Ruys en ik bezocht samen met hen veel open tuinen oa de toen zo populaire Zeeuwse Tuinen.Sindsdien hebben tuinen mijn warme belangstelling gekregen. Tijdens mijn studie heb ik ook aan de practica van de biologie studenten meegedaan, die de verschillende plantengroepen en ecologische gebieden bestudeerden.Dat waren erg leuke excursies. Tot mijn grote spijt kon ik door mijn werk als huisarts nooit deelnemen aan een tuinclub. Wel heb ik tijdens vakanties in het buitenland vaak tuinen bezocht en ook verschillende tuinreizen gemaakt. Door mijn werk heb ik een oog ontwikkeld voor het “levende” en de vitaliteit van alles wat groeit. Voor mij is de natuur een oerbron van waaruit ik leef. Tijdens mijn werkzame leven kon ik door het werken in mijn eigen tuin  altijd weer de rust en ontspanning vinden en mij opladen voor mijn werk.

Ik vind het van groot belang dat cultuurtuinen en buitenplaatsen behouden blijven en ben daarom blij, nu ik gepensioneerd ben, een steentje te kunnen bijdragen aan de open tuinencommissie.