Activiteiten van de Commissie Groen Erfgoed

Onafhankelijk advies
De Commissie Groen Erfgoed (CGE) van de Tuinenstichting geeft onafhankelijk advies aan particulieren, instellingen en overheden over de bescherming, instandhouding en ontwikkeling van groen erfgoed in de breedste zin des woords. Wij entameren ook onderzoek naar historische en hedendaagse tuinen, parken en cultuurhistorische landschappen en hun ontwerpers en beheerders. Verder vormt de bescherming van bijzonder en/of kenmerkend plantensortiment een speerpunt.

Monitoring
Daarnaast hebben we een monitorfunctie: we signaleren problemen met het behoud en beheer van historische en actuele tuinen, parken en cultuurhistorische landschappen, en we mobiliseren overheden en de publieke opinie zodra dit groen in de knel dreigt te raken. In sommige gevallen gaat het hierbij om particuliere tuinen, in andere gevallen om landgoederen, buitenplaatsen, landgoedbiotopen en openbaar groen, zoals stadsparken, begraafplaatsen, singels.

Hulp
De CGE komt in actie naar aanleiding van meldingen vanuit ‘het veld’, alerte donateurs, bezorgde burgers of actievoerende groepen. Dan onderzoeken we welke hulp geboden is. Deze kan variëren van een informatief telefoongesprek tot een jarenlange begeleiding van projecten. Daarin worden we bijgestaan door deskundige provinciale adviseurs groen erfgoed, studenten van instellingen voor (historische) tuinarchitectuur en het bureau van de NTs. De commissieleden zijn actief betrokken bij de projecten.