login | contact | nieuwsbrief

Volg ons op         

    

De kwetsbare verhouding tussen mens en natuur vraagt om bescherming. Sinds 1980 zet de Nederlandse Tuinenstichting (NTs) zich dan ook in voor het behoud en de ontwikkeling van groen erfgoed en het bevorderen van kennisuitwisseling hierover.


Organisatie

Bestuur

Het bestuur bestaat uit de volgende leden:

 • drs. Hein Krantz, voorzitter
 • Carien van Boxtel, vice-voorzitter
 • Lara de Graaf, secretaris
 • Albert van Zadelhoff, penningmeester
 • mr. Gea de Groot – Op den Brouw
 • dr. Michiel Plomp, Excursiecommissie
 • ing. Annemiek Tromp, Monumentencommissie
 • Robertien Aberson, Sociaal Tuinieren commissie
 • Geeskelien Wolters, Open Tuinen Commissie

Het jaarverslag kan hier geraadpleegd worden.

Bureau

 • Monique van Wegen, hoofd bureau
 • Marleen Kooij, secretariaat.

Voor meer informatie, klik hier

Excursiecommissie

Voor meer informatie, klik hier

 • Michiel Plomp, voorzitter
 • Marjorie Gisolf-Smit
 • Ysk Vondeling
 • Lisette van Zandvoort-Gerritsen
 • Roswitha Kleipool-de Regt
 • Dieneke Onderdelinden
 • Jolien Veldhuis-Jolles

Monumentencommissie

Voor meer informatie, klik hier

 • Annemiek (ing. A.W.) Tromp, voorzitter
 • Vov (drs. V.M.J.) Besnard, secretaris
 • Henk (ing. H.R.) Barkhof
 • Jan Willem (mr.J.W.) Edinga
 • Piet (P.A.) Bakker
 • Hanny (mr. H.) van der Heide
 • Caroline (ing. C.) Binneveld
 • Willem (ing. W.) Verhoeven
 • Paul (mr. P.H.J.) Smeets MPA

Adviseurs Groen Erfgoed

Voor meer informatie, klik hier

 • GRONINGEN: Stieneke (S.) van der Wal
 • FRIESLAND: vacature, drs. Rita (R.L.P.) Mulder-Radetzky (tot medio 2020 niet actief)
 • DRENTHE: Thea Brouwer (drs. Th.H.M.)
 • OVERIJSSEL: Stefan Jaspers
 • GELDERLAND: ing. Henk (H.R.) Barkhof, dr.ir. Sjef (J.A.) Hendrikx, Carla Romijn-Schütte (ing. C.)
 • UTRECHT: Mariska de Boer (drs. M.S.), Esther Moors (overal inzetbaar), Marilies Jacobs (breder inzetbaar, m.n.    Brabant en Limburg
 • NOORD-HOLLAND: Piet Bakker (P.A.), Anneke Athmer (ing. A.)
 • NOORD-HOLLAND/ AMSTERDAM: Juliet Oldenburger (J.E.)
 • ZUID-HOLLAND: vacature
 • BRABANT: Daniëlle Hulsebos (ing. D)
 • NOORD-BRABANT: Willem Verhoeven BNT (ing. W.)
 • ZEELAND: Nelleke van der Feltz-van Heumen (drs. N.).
 • LIMBURG NOORD incl Land van Cuijk en Rijk van Nijmegen: Anneke Meijsen (A.J.)
 • LIMBURG ZUID en MIDDEN: Dieneke Onderdelinden

  Open Tuinencommissie

  • Djoeke van Zwetselaar, voorzitter
  • Mieke Wiegerinck-van Hoesel, secretaris
  • Beline Geertsema – Key
  • Rita Bergshoeff-den Breeje
  • Anneke van Apeldoorn
  • Anneke van Haeften-Weisjelt
  • Christie van Wulfften Palthe-Weduwer

  Redactiecommissie

  • Leonore Pulleman, hoofdredactie
  • Marian van Agt, eindredactie
  • ing. Korneel Aschman
  • drs. Ronald van Immerseel
  • Éva Kovács
  • drs. Anne Wolff
  • Julia Voskuil
  • Marc Peters
  • Alessandra vd Voort

  Publicatiecommissie

  • Marianne van Lidth de Jeude (ir. W.M.A.)
  • Honey Wolff – Albers (dr. A.D.)
  • Johanna Karssen

  Commissie Sociaal Tuinieren

  • Suzanne Kooij, projectleider
  • Robertien Aberson
  • Marilies Jacobs
  • Suze Peters, Plantaardig
  • Carlo de Waal, Stichting Present
  • Wendy Molenaar
  • Riet Ursum

  Algemene Voorwaarden

  Onze algemene voorwaarden kunt u hier downloaden.


  Kamer van Koophandel

  Wij staan ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 41127203