login | contact | nieuwsbrief

Volg ons op         

    

De kwetsbare verhouding tussen mens en natuur vraagt om bescherming. Sinds 1980 zet de Nederlandse Tuinenstichting (NTs) zich dan ook in voor het behoud en de ontwikkeling van groen erfgoed en het bevorderen van kennisuitwisseling hierover.


Jaarverslagen

De Nederlandse Tuinenstichting publiceert elk jaar een jaarverslag. In 2015 luidde de inleiding van ons jaarverslag als  volgt:

Voor u ligt het jaarverslag van 2015 van de Nederlandse Tuinenstichting (NTs).

2015 was het jaar van het 35-jarig bestaan van de NTs dat werd gevierd met een succesvolle Lustrumdag in Wageningen, met als thema ‘Tuinen van de toekomst’.

2015 was ook het jaar dat de intentie om meer regionaal te werken verder gerealiseerd werd. Het contact tussen de commissies onderling is hierbij verder versterkt.

Tijdens de Beleidsdag is verder gesproken over de uitkomsten van het Lustrum: de NTs zal zich meer richten op (advisering aan) gemeentes en nog meer gaan samenwerken met andere organisaties om haar positie te versterken.

Dit jaar hebben wij het succesvolle ‘Tuin van de Maand’ concept geïntroduceerd. De Open Tuinencommissie selecteert daartoe iedere maand één van onze Open Tuinen. Deze krijgt als “Tuin van de maand” op onze website, op Facebook en in onze NTs-Nieuwsbrief extra aandacht. Het zijn tuinen die in de betreffende maand veel moois te
bieden hebben.

In 2015 heeft ook het ‘Periodiek Schenken’ nader vorm gekregen: steeds meer donateurs
stappen over op deze vorm van schenken met belastingvoordeel, waarbij de NTs meer
geld ontvangt om aan de doelstelling te besteden.

Mede dankzij een gulle gift van één van onze betrokken vrijwilligers konden wij in 2015 een korte promotiefilm laten maken over waar de Tuinenstichting voor staat. Deze film werd tijdens het lustrum vertoond en wordt gebruikt om ons werk bredere bekendheid te geven. De film is te bekijken via onze website.

In 2015 hebben we steeds meer plantendonaties mogen ontvangen voor ons Sociaal Tuinieren project van eigenaren van tuinen of landgoederen die ons genereus hun overtollige planten beschikbaar hebben gesteld.

De NTs heeft een ANBI (Algemeen Nut Beogende Instelling) status. Daarmee voldoet de stichting aan de bepalingen zoals vermeld in art. 32 van de successiewet, hetgeen inhoudt dat giften aan de NTs aftrekbaar zijn voor de belasting.
Sinds 2015 is de NTs bovendien aangemerkt als Culturele ANBI. Dat betekent dat donateurs bij de aangifte de schenking kunnen verhogen met een multiplier van 25%. Per jaar is de verhoging maximaal 1250 euro.

 

Meer lezen? Het complete jaarverslag 2015 van de Nederlandse Tuinenstichting kunt u  hier downloaden


 

Jaarverslagen van voorafgaande jaren

Het jaarverslag 2010 kunt u hier downloaden

Het jaarverslag 2011 kunt u hier downloaden.

Het jaarverslag 2012 kunt u hier downloaden

Het jaarverslag 2014 kunt u hier downloaden.

Het jaarverslag 2015 kunt u hier downloaden