login | contact | nieuwsbrief

Volg ons op         

    

De kwetsbare verhouding tussen mens en natuur vraagt om bescherming. Sinds 1980 zet de Nederlandse Tuinenstichting (NTs) zich dan ook in voor het behoud en de ontwikkeling van groen erfgoed en het bevorderen van kennisuitwisseling hierover.


CBF, ANBI en NTs-beleid

CBF-erkenning

De Nederlandse Tuinenstichting is een Erkend Goed Doel. Dat betekent dat wij voldoen aan strenge kwaliteitseisen. Toezichthouder CBF controleert dit. Zo weet u zeker dat wij bijdragen aan een betere wereld, zorgvuldig omgaan met elke euro en verantwoording afleggen.
Meer weten over de kwaliteitseisen en de controle door het CBF? Kijk op geefgerust.nl


ANBI

De Nederlandse Tuinenstichting heeft van de Belastingdienst de ANBI-status gekregen en is aangemerkt als culturele instelling (CI-status). Dit heeft als voordeel dat u uw giften kunt aftrekken van uw belastbaar inkomen! Kijk voor meer informatie bij periodiek schenken op onze site. Ook zijn wij over de ontvangen giften en nalatenschappen geen schenk- en erfbelasting verschuldigd. Zo wordt ieder bedrag dat u schenkt geheel besteed aan de doelstelling: het is standhouden van groen erfgoed.
Iedere ANBI-organisatie is verplicht haar jaarverslagen te publiceren op de website. Zie hieronder de NTs-jaarverslagen van de afgelopen jaren.


NTs-jaarverslagen

NTs-jaarverslag2020-def

NTs JAARREKENING 2020 vastgesteld

NTs begroting 2021 overzicht

NTs-jaarverslag2019

NTs-Jaarrekening 2019

NTs Jaarverslag_2018 (1)

JAARREKENING NTs 2018

JAARREKENING NTs 2017

JAARREKENING NTs 2016

JAARREKENING NTs 2015

Het jaarverslag 2014 kunt u hier downloaden.

Het jaarverslag 2012 kunt u hier downloaden

Het jaarverslag 2011 kunt u hier downloaden.

Het jaarverslag 2010 kunt u hier downloaden


NTs-beleid

Beleidsuitgangspunten 2019-2023

Beleidsplan NTs 2017-2021 [ update 2019]

Meerjarenbegroting NTs 2019-2020