login | contact | nieuwsbrief

Volg ons op         

    

De kwetsbare verhouding tussen mens en natuur vraagt om bescherming. Sinds 1980 zet de Nederlandse Tuinenstichting (NTs) zich dan ook in voor het behoud en de ontwikkeling van groen erfgoed en het bevorderen van kennisuitwisseling hierover.


Missie & kerntaken

Wie zijn wij?

In ons volle land gaat steeds meer hoogwaardige kwalitatieve groene ruimte verloren. Uniek groen staat onder druk vanwege bouwplannen, gebrek aan geld of adequate kennis. Vaak gaat het om landgoederen, stedelijk groen en bijzondere tuinen; onvervangbaar groen dat wordt bedreigd. En dat terwijl recent wetenschappelijk onderzoek heeft uitgewezen hoe belangrijk een groene leefomgeving is voor het welzijn van mensen.

 

Missie

De Nederlandse Tuinenstichting (verder afgekort tot NTs), opgericht in 1980, streeft naar de instandhouding van tuinen en parken die van belang zijn door vormgeving, beplanting, cultuurhistorische waarde, ligging en ensemblewaarde in samenhang met gebouwde of andere objecten.

Centraal staan: instandhouding, herstel, beheer, voorlichting en kennisoverdracht.

De NTs streeft tevens naar breed maatschappelijk draagvlak voor parken en tuinen in het algemeen

De NTs fungeert als ‘trait d’union’ tussen professionals en het geïnteresseerde publiek.

 

Concretisering van de missie

In algemene zin streeft de NTs naar

• Instandhouding van,

• draagvlakverbreding voor,

• betrokkenheid bij,

• kennisvermeerdering met betrekking tot

bijzondere parken en tuinen.

 

Kerntaken

  • Bescherming en instandhouding van hedendaagse en historische buitenplaatsen, bijzondere parken, tuinen en stedelijk groen;
  • Expertise ter beschikking stellen aan overheden en particulieren;
  • Kennis en bewustzijn vergroten ten aanzien van groen cultureel erfgoed;
  • Onderzoek doen naar tuin- en landschapsarchitecten en daarover publiceren;
  • Kennisuitwisseling door openstellen van tuinen van donateurs voor donateurs.