login | contact | nieuwsbrief

Volg ons op         

    

De kwetsbare verhouding tussen mens en natuur vraagt om bescherming. Sinds 1980 zet de Nederlandse Tuinenstichting (NTs) zich dan ook in voor het behoud en de ontwikkeling van groen erfgoed en het bevorderen van kennisuitwisseling hierover.


Over ons

NTs in de pers

Weekblad Wijdemeren, maart 2017 Magazine Stadswerk 2016/1 Lara de Graaf en Suzanne Kooij van de Nederlandse Tuinenstichting schreven een artikel over het succesvolle project Sociaal Tuinieren, dat onlangs verscheen in het magazine Stadswerk (2016/1). Stadswerk is de vereniging van actieve gemeenten, betrokken...

lees meerMissie & kerntaken

Wie zijn wij? In ons volle land gaat steeds meer hoogwaardige kwalitatieve groene ruimte verloren. Uniek groen staat onder druk vanwege bouwplannen, gebrek aan geld of adequate kennis. Vaak gaat het om landgoederen, stedelijk groen en bijzondere tuinen; onvervangbaar groen dat...

lees meerOrganisatie

Bestuur Het bestuur bestaat uit de volgende leden: drs. Hein Krantz, voorzitter Carien van Boxtel, vice-voorzitter Lara de Graaf, secretaris Albert van Zadelhoff, penningmeester mr. Gea de Groot - Op den Brouw dr. Michiel Plomp, Excursiecommissie ing. Annemiek Tromp, Monumentencommissie Robertien...

lees meerJaarverslagen

De Nederlandse Tuinenstichting publiceert elk jaar een jaarverslag. In 2015 luidde de inleiding van ons jaarverslag als  volgt: Voor u ligt het jaarverslag van 2015 van de Nederlandse Tuinenstichting (NTs). 2015 was het jaar van het 35-jarig bestaan van de NTs dat...

lees meerBeleidsplan 2014-2016

De NTs heeft zich de afgelopen jaren een solide plaats verworden in de wereld van Nederlands groene erfgoed. De komende jaren gaan we door met waar we al decennia lang mee bezig zijn: bescherming, instandhouding, herstel, beheer, voorlichting en kennisoverdracht...

lees meerVerwante organisaties

ArchiNed | www.archined.nl Het onafhankelijke architectuurplatform ArchiNed verzamelt, koppelt en redigeert Internet-informatie op het gebied van de ruimtelijk ontwerpende vakgebieden in Nederland; architectuur, stedebouw en landschapsarchitectuur. Bibliotheek Wageningen UR Documentatiecentrum Tuin | www.library.wur.nl/tuin De databank TUiN maakt het oeuvre van de belangrijkste Nederlandse tuin- en landschapsarchitecten (1570...

lees meerSociaal Tuinieren

Het project ‘Sociaal Tuinieren’ is in 2011 gestart met een pilot in de Amsterdamse wijk Betondorp, en is in 2013 uitgebreid en voortgezet in Betondorp, Amsterdam-Noord en de Pijp. 'Sociaal Tuinieren' is een samenwerkingsverband tussen de Nederlandse Tuinenstichting en Stichting Present Amsterdam.

lees meerANBI informatie

Algemeen Statutaire naam: Nederlandse Tuinenstichting RSIN / fiscaal nummer: 6503238 ANBI-status: Ja, de NTs heeft onlangs de culturele ANBI status toegekend gekregen door de Belastingdienst. Dat betekent dat u bij uw aangifte uw schenking kunt verhogen met een multiplier van 25%. Per jaar...

lees meer