login | contact | nieuwsbrief

Volg ons op         

    

De kwetsbare verhouding tussen mens en natuur vraagt om bescherming. Sinds 1980 zet de Nederlandse Tuinenstichting (NTs) zich dan ook in voor het behoud en de ontwikkeling van groen erfgoed en het bevorderen van kennisuitwisseling hierover.


Over ons

NTs in de pers

Weekblad Wijdemeren, maart 2017 Magazine Stadswerk 2016/1 Lara de Graaf en Suzanne Kooij van de Nederlandse Tuinenstichting schreven een artikel over het succesvolle project Sociaal Tuinieren, dat onlangs verscheen in het magazine Stadswerk (2016/1). Stadswerk is de vereniging van actieve gemeenten, betrokken...

lees meerMissie & kerntaken

Wie zijn wij? In ons volle land gaat steeds meer hoogwaardige kwalitatieve groene ruimte verloren. Uniek groen staat onder druk vanwege bouwplannen, gebrek aan geld of adequate kennis. Vaak gaat het om landgoederen, stedelijk groen en bijzondere tuinen; onvervangbaar groen dat...

lees meerOrganisatie

Bestuur Het bestuur bestaat uit de volgende leden: Hein Krantz, voorzitter Carien van Boxtel, vice-voorzitter Lara de Graaf, secretaris Albert van Zadelhoff, penningmeester Gea de Groot - Op den Brouw Michiel Plomp, Excursiecommissie Annemiek Tromp, Monumentencommissie Robertien Aberson, Sociaal Tuinieren commissie ...

lees meerANBI-status en beleid

De Nederlandse Tuinenstichting heeft van de Belastingdienst de ANBI status gekregen en is aangemerkt als culturele instelling (CI status). Dit heeft als voordeel dat u uw giften kunt aftrekken van uw belastbaar inkomen! Kijk voor meer informatie bij periodiek schenken...

lees meerPartnerorganisaties

    ArchiNed | www.archined.nl Het onafhankelijke architectuurplatform ArchiNed verzamelt, koppelt en redigeert Internet-informatie op het gebied van de ruimtelijk ontwerpende vakgebieden in Nederland; architectuur, stedebouw en landschapsarchitectuur. Bibliotheek Wageningen UR Documentatiecentrum Tuin | www.library.wur.nl/tuin De databank TUiN maakt het oeuvre van de belangrijkste Nederlandse tuin- en landschapsarchitecten (1570...

lees meerSociaal Tuinieren

Het project ‘Sociaal Tuinieren’ is in 2011 gestart met een pilot in de Amsterdamse wijk Betondorp, en is in 2013 uitgebreid en voortgezet in Betondorp, Amsterdam-Noord en de Pijp. 'Sociaal Tuinieren' is een samenwerkingsverband tussen de Nederlandse Tuinenstichting en Stichting Present Amsterdam.

lees meerStatuten

Statutaire doelstelling 1. De stichting heeft ten doel de instandhouding en de bescherming van groen erfgoed, in Nederland, alsmede de bevordering van aanleg en ontwikkeling van tuinen, parken, openbare groenvoorzieningen en landschappen.   2. Onder groen erfgoed worden onder meer begrepen: tuinen, parken,...

lees meer