login | contact | nieuwsbrief

Volg ons op         

    

De kwetsbare verhouding tussen mens en natuur vraagt om bescherming. Sinds 1980 zet de Nederlandse Tuinenstichting (NTs) zich dan ook in voor het behoud en de ontwikkeling van groen erfgoed en het bevorderen van kennisuitwisseling hierover.


Over ons

Klachtenregeling

Wat verstaat de Nederlandse Tuinenstichting onder een klacht: Iedere mondelinge of schriftelijke uiting van ongenoegen van een instelling, bedrijf of persoon, gericht aan de Nederlandse Tuinenstichting, waarin deze zijn beklag doet over het beleid dan wel een gedraging van de...

lees meerNTs in de pers

Weekblad Wijdemeren, maart 2017 Magazine Stadswerk 2016/1 Lara de Graaf en Suzanne Kooij van de Nederlandse Tuinenstichting schreven een artikel over het succesvolle project Sociaal Tuinieren, dat onlangs verscheen in het magazine Stadswerk (2016/1). Stadswerk is de vereniging van actieve gemeenten, betrokken...

lees meerMissie & kerntaken

Wie zijn wij? In ons volle land gaat steeds meer hoogwaardige kwalitatieve groene ruimte verloren. Uniek groen staat onder druk vanwege bouwplannen, gebrek aan geld of adequate kennis. Vaak gaat het om landgoederen, stedelijk groen en bijzondere tuinen; onvervangbaar groen dat...

lees meerOrganisatie

Bestuur Voorzitter (vacature)   Gerbrand van den Ban (penningmeester) Hoofdfunctie: Senior beleidsmedewerker bij Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) Nevenfuncties: Vrijwilliger buurtbibliotheek Bewonersoverleg Duinoord Secretaris (vacature)   Geeskelien Wolters, bestuurslid Hoofdfunctie: geen Nevenfunctie: geen Annemiek Tromp, bestuurslid (Commissie Groen Erfgoed) Hoofdfunctie: Programmamanager duurzame gebiedsontwikkeling bij Rijkswaterstaat Nevenfuncties: vicevoorzitter provinciale commissie Zuid-Holland bij Heemschut bestuurslid Groene projecten bij Wijkberaad...

lees meerCBF, ANBI en NTs-beleid

CBF-erkenning De Nederlandse Tuinenstichting is een Erkend Goed Doel. Dat betekent dat wij voldoen aan strenge kwaliteitseisen. Toezichthouder CBF controleert dit. Zo weet u zeker dat wij bijdragen aan een betere wereld, zorgvuldig omgaan met elke euro en verantwoording afleggen. Meer weten...

lees meerPartnerorganisaties

...

lees meerSociaal Tuinieren

Het project ‘Sociaal Tuinieren’ is in 2011 gestart met een pilot in de Amsterdamse wijk Betondorp, en is in 2013 uitgebreid en voortgezet in Betondorp, Amsterdam-Noord en de Pijp. 'Sociaal Tuinieren' is een samenwerkingsverband tussen de Nederlandse Tuinenstichting en Stichting Present Amsterdam.

lees meerStatuten

Statutaire doelstelling 1. De stichting heeft ten doel de instandhouding en de bescherming van groen erfgoed, in Nederland, alsmede de bevordering van aanleg en ontwikkeling van tuinen, parken, openbare groenvoorzieningen en landschappen.   2. Onder groen erfgoed worden onder meer begrepen: tuinen, parken,...

lees meer