login | contact | nieuwsbrief

Volg ons op         

    

De Open Tuinencommissie selecteert uit het donateursbestand van de Nederlandse Tuinenstichting tuinen van hoge kwaliteit met de bedoeling om deze voor donateurs open te stellen en op te nemen in de Open Tuinen Gids.


Open tuin eigenaren

Regiomiddag voor eigenaars van de ‘open tuinen’ provincie Zeeland op

Landgoed Ter Hooge in Middelburg

Van de 17 tuinen waren er 8 vertegenwoordigd, in totaal bestond het gezelschap uit 18 personen, waaronder de gastvrouw en gastheer Conny Umbgrove en Pjotr Ypma, namens de open tuinencommissie Christie Palthe en Mieke Wiegerinck en namens het bestuur van de Nts  Geeskelien Wolters.

Pjotr Ypma ging van start met een interessant verhaal over de geschiedenis van het huis op landgoed Ter Hooge, geïllustreerd door oude foto’s en prenten.

Ria Lengton werd geïntroduceerd als contactpersoon voor Zeeland met uitleg wat haar “taak” zal zijn, nl. een paar extra ogen en oren in de tuinwereld ter plaatse voor de open tuinencommissie.

Daarna vertelde Geeskelien ons het nieuws vanuit het bestuur, o.a. over de veranderingen in het bestuur zelf, in de redactie van het Tuinjournaal en in de bezetting van het kantoor in Amsterdam. 
Er ligt een nieuw beleidsplan dat zich uitstrekt van 2017 tot 2021, er zal o.a. geprobeerd worden meer donateurs te werven, meer inkomsten door middel van advertenties in gids en/of Tuinjournaal en het project “sociaal tuinieren” moet ook buiten Amsterdam uitgerold worden.

Hierna werd een levendige discussie op gang gebracht door de mededelingen van Christie en Mieke over de criteria voor tuinen in de gids. Goede vraag daarbij was onder andere: Wat is de voorwaarde om überhaupt in de gids te kunnen? En hoe wordt de gids gelezen en gebruikt? Dat leverde een aantal rake conclusies op! Het aangekondigde her bezoeken om de 3 jaar werd toegejuicht.

Er kwam een verzoek van Marian Lenshoek aan de eigenaren met veel sneeuwklokjes om mee te doen aan het open sneeuwklokjesweekend in 2018.

Tot slot werd opgemerkt dat 17 open tuinen in Zeeland eigenlijk veel te weinig is, er moeten veel meer mooie tuinen zijn. Ria Lengton heeft er enkele doorgekregen van Frans Sturm maar zal ook van Mieke nog enige adressen krijgen om te gaan kijken welke tuinen geschikt zouden kunnen zijn voor onze gids.

Na deze vergadering nam Pjotr ons mee door het park voor een rondleiding onder een stralende nazomerzon die niet alleen prachtige foto’s opleverde maar ook lovende woorden van de aanwezigen.

We eindigden met een glaasje, gezeten op het gazon en genietend van het heerlijke weer en de prachtige omgeving op landgoed Ter Hooge.

Jaarlijkse Regiobijeeenkomst voor eigenaars van de ‘open tuinen’ 2015

groepsfoto
Op vrijdag 16 oktober kwam een groot aantal tuineigenaren samen op de Briellaerd in Barneveld.

(tuin no.95 in de Open Tuinen Gids 2015)

 

Het was een grote opkomst, 50 man sterk, waarschijnlijk ook door het slechte weer….des te

heerlijker was de thee bij de open haard!

De eigenaren konden uitgebreid ervaringen uitwisselen over het afgelopen tuinseizoen.

Lietje de Vree opende de bijeenkomst met een welkomstwoord en leidde het rondje waarbij

iedereen heel kort iets over zijn tuin vertelde.

Beline Geertsema bracht vol enthousiasme verslag uit over het reilen en zeilen en over het

Lustrum van onze Tuinenstichting. Ze merkte op dat er een toename van donateurs was.

Bovendien groeit het aantal tuineigenaren dat (een deel van) het entreegeld voor de tuinen

doneert aan de N.T.S..

Jan van Maanen

Jan van Manen van de Briellaerd hield een verhaal over de kwekerij en vertelde ook dat er in het

tuintijdschrift ‘de Tuinen’ (najaar 2015) een schitterend verhaal met prachtige foto’s staat.

Vervolgens begaf het gezelschap zich naar buiten om (onder de paraplu’s) over de kwekerij te

wandelen.

Interessant is het nog om te vermelden dat de Briellaerd collectiehouder is van de Geraniums.

(N.P.C., Nederlandse Planten Collectie).

Met dank voor de hartelijke ontvangst vertrokken we na een drankje en een hapje weer naar huis.

www.briellaerd.nl


2014: Jaarlijkse bijeenkomst van Open Tuin Eigenaren Regio Noord (Groningen, Friesland, Drenthe en deel Overijssel) op 29 september 2014 in Ruinerwold

Schermafbeelding 2015-01-18 om 15.57.22
Zelfs vanuit het noordelijkste stukje van ons land land waren Open Tuin Eigenaren naar Ruinerwold gekomen om hun ervaringen met tuinbezoek het afgelopen seizoen uit te  wisselen. De opkomst was dit jaar bijzonder groot en het prachtige nazomerweer zorgde voor een goede stemming. Gastvrouw en gastheer waren Karin Cruijs en partner in  theetuin ‘de Heerlijkheid’ gelegen bij een historisch boerderij aan een landelijk weggetje in ZW Drenthe.
Na de koffie en thee op het terras met mooi uitzicht over de vijver met aan weerszijden roze-paarse borders heette Lietje de Vree van de Open Tuinencommissie iedereen welkom. Ze vertelde dat het goed gaat met de Tuinenstichting. In tegenstelling tot veel andere verenigingen verliezen ze geen leden en er wordt hard gewerkt aan meer naamsbekendheid, o.a door steeds aanwezig te zijn op tuinbeurzen. Ook is het Bestuur verjongd en het Project Sociaal Tuinieren is een groot succes. Daarnaast  komen er, door actieve werving van mooie tuinen, steeds meer nieuwe tuinen in de Open Tuinen Gids dan er afvallen.
Hierna stelde iedereen zich even voor en vertelde iets over zijn/haar tuin of een over een gebeurtenis tijdens tuinbezoek, dat soms nog doorgaat tot laat in het seizoen. Er zijn veel positieve reacties van bezoekers op de keuze van de tuinen in de Gids en ook bezoekers uit het buitenland laten zich er door leiden.
Daarna was de beurt aan gastvrouw Karin met een verhaal  over de geschiedenis van haar tuin en ,op verzoek, ook iets over haar bekroonde Bed&Breakfast
Na dit gezellig samenzijn genoot iedereen vervolgens op z’n eigen manier van de wandeling langs de prairietuin, de ‘hot-bordertuin’  en de moes- en pluktuin , alles in fraaie herfsttooi. Onder het genot van een drankje werd nog lang nagepraat over de gezamenlijke passie: tuinieren.
Tot slot van deze zeer geslaagde middag kregen de gastvrouw en gastheer een kleine attentie en werden hartelijk bedankt voor de geboden gastvrijheid.

2013: 5e Regionale bijeenkomst van de Zeeuwse Open tuineigenaren

Op zaterdag 24 augustus 2013 waren een twintigtal aanwezigen te gast in Poortvliet bij het echtpaar van der Zwan. Rijkelijk voorzien van koffie en thee aan een lange tafel nam Gonne Doorman, als voorzitter van de Open Tuinen Commissie, het woord. Een rondvraag langs de aanwezigen leverde interessante gespreksstof op. Daarna vertelde de gastheer/-vrouw de ontstaansgeschiedenis van de Schelphoek, gelegen achter de zeedijk van de Oosterschelde, in het natuurgebied Tureluur. We kregen een interessante rondleiding door de landelijke tuin en mochten tot slot zoveel pruimen plukken als we wilden! regio middag zeeland


2013: 12e regionale bijeenkomst van de Brabantse Open Tuineigenaren

Op zaterdag 3 augustus 2013 kwam een dertigtal Open Tuineigenaren naar de Tuin aan het Boord in Nuenen. In een zonovergoten tuin werden we zeer gastvrij ontvangen door Matt en Dini Baten.
Zoals gewoonlijk was er eerst een openingswoord van Gonne Doorman, als voorzitter van de Open Tuinen Commissie. Daarna een rondvraag langs de aanwezige tuineigenaren, waarbij interessante en hilarische ervaringen ter sprake kwamen. De gastvrouw vertelde over de ontstaansgeschiedenis van de prachtige tuin, die we uitgebreid konden bewonderen. Het was een opgewekt en voldaan gezelschap dat nog geruime tijd, onder genot van een drankje, bleef napraten.

NTs

 


2012 – 11e Regionale Bijeenkomst van de Brabantse Open Tuin Eigenaren

Op donderdag 23 augustus 2012 kwamen onder ideale weersomstandigheden 25 open tuineigenaren naar de Jorissenhoeve in Schijf, waar we zeer gastvrij werden ontvangen door de complete familie Lambregts.

Zoals gewoonlijk was er, na een openingswoord van Gonne Doorman als voorzitter van de Open Tuinencommissie, eerst een rondvraag langs de aanwezige tuineigenaren. Daarna vertelde de gastvrouw over de ontstaansgeschiedenis van de tuin.

Na een inspirerende rondwandeling door de tuin werd er onder het genot van heerlijke hapjes en drankjes nog geruime tijd nagepraat onder de vrolijke rose parasols.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 4e Regionale Bijeenkomst voor  de Open Tuin Eigenaren van de provincie Zeeland.

Op maandag 20 augustus 2012 waren de heer en mevrouw van Montfrans op een zonnige middag met aangename temperatuur gastheer en gastvrouw voor de Zeeuwse Open Tuineigenaren. Een twintigtal aanwezigen werden gastvrij ontvangen.

Na een openingswoord van Gonne Doorman, als voorzitter van de Open Tuinencommissie, was er de traditionele rondvraag. Daarna gaf Willemien van Montfrans een interessante uiteenzetting over de historische buitenplaats ’t Hof Ravestein.

Met veel belangstelling werd o.l.v. de  gastvrouw  een rondwandeling gemaakt, die eindigde in de ruime stal, waar we nogmaals werden onthaald. Er is al een uitnodiging voor de 5e regiomiddag in 2013.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 2011 – 10e Regionale Bijeenkomst van de Brabantse Open Tuin Eigenaren

Op donderdag 18 augustus 2011 kwamen een dertigtal open tuin eigenaren naar “De Dijkgaerd” in Kaatsheuvel waar we zeer gastvrij ontvangen werden door Joke en Ad Vos. Gonne Doorman, voorzitter van de Open Tuinen Commissie, nam als eerste het woord met bestuursmededelingen en nieuws over de Open Tuinengids 2012.Daarna kwam het traditionele rondje langs de gasten over ervaringen als open tuinen eigenaar, wat altijd zeer geanimeerde en nuttige gesprekken oplevert. Joke vertelde ons over de ontstaansgeschiedenis van de Dijkgaerd, waarna een rondleiding volgde door de bijzondere tuin. Tot slot van deze geslaagde bijeenkomst werd onder het genot van een drankje nog nagepraat op het overdekte terras. Het was de 10e regiomiddag in Noord Brabant en we kregen alweer een uitnodiging voor volgend jaar.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 3e Regionale Bijeenkomst van de Zeeuwse Open Tuin Eigenaren

Op woensdag 31 augustus 2011 kwamen onder ideale weersomstandigheden een twintigtal open tuin eigenaren naar “ ’t Hof Dijkzicht” in Vrouwenpolder. Gastvrouw Else van Yperen ontving ons in een groen overdekt prieel. Na een welkom van de gastheer nam Gonne Doorman, voorzitter van de Open Tuinen Commissie, als eerste het woord met bestuursmededelingen en nieuws over de Open Tuinengids 2012. Daarna kwam het traditionele rondje langs de gasten wat altijd een levendige discussie geeft. Na een uiteenzetting van de gastvrouw over de historie van haar tuin konden we deze zelf in ogenschouw nemen. Iedereen was enthousiast en er kwam alweer een uitnodiging om volgend jaar de 4e regiobijeenkomst in Zeeland te houden!