login | contact | nieuwsbrief

Volg ons op         

    

De Open Tuinencommissie selecteert uit het donateursbestand van de Nederlandse Tuinenstichting tuinen van hoge kwaliteit met de bedoeling om deze voor donateurs open te stellen en op te nemen in de Open Tuinen Gids.


Groene Monumentendag 12 en 13 september 2020

Op 12 en 13 september is het Open Monumentendag, één van de grootste jaarlijkse culturele evenementen in Nederland. Het thema voor 2020 is ‘Leermonumenten’.

Ook de NTs laat zich zien tijdens deze dagen. Voor het tweede achtereenvolgende jaar organiseren we dan de Groene Monumentendagen. We hebben weer een aantal monumentale tuinen bereid gevonden om het weekend van 12/13 september, of één van de twee dagen, open te zijn voor het publiek. Deze prachtige groene monumenten horen veelal bij een buitenplaats, een boerderij, een klooster, kasteel of landgoed. Hier ligt eeuwenoude kennis opgeslagen van moestuinen, fruitteelt, grachtenstelsels, vijvers en andere waterpartijen.

Met de Groene Monumentendagen wil de NTs laten zien hoe belangrijk groen erfgoed is voor onze samenleving. Zeker nu de klimaatverandering doorzet en de monocultuur in landschap en tuinen oprukt. De NTs doet er daarom alles aan om onze groene monumenten te beschermen en de kennis daarover te vergroten.

Wilt u tijdens Open Monumentendag een groen monument bezoeken? Hieronder staat welke tuinen open zijn en wanneer. Niet iedere tuin is beide dagen open, en ook de openingstijden kunnen verschillen. Verder vragen we u om tijdens uw bezoek de maatregelen van het RIVM te volgen. Alleen zo kunt u te voorkomen dat u ziek wordt of iemand anders besmet. Houd 1,5 meter afstand, volg eventuele looproutes en blijf thuis bij klachten. Desalniettemin wensen wij u veel groenplezier op 12 en 13 september!


Deelnemers Groene Monumentendagen 2020


Dekema State (Open Tuinen Gids nr.36), Dekemawei 5, 9057 LC Jelsum (Friesland)

De Dekema State is een rijksmonument uit de 15e eeuw. De buitenplaats ligt verscholen achter een muur, met daarachter een gracht, singels, een siertuin en een parkbos.

Naast bloemenborders zijn er ook een ommuurde boomgaard met leifruit te bewonderen, een kas, een snijbloementuin en een jonge boomgaard met oude rassen. En in het voorjaar is de stinzenflora in het parkbos indrukwekkend. De Dekema State laat zien wat een eeuwenoud Fries landgoed te bieden heeft.

Tijdens het Open Monumentenweekend zijn tuin en museum beide dagen open van 13-17 uur. De ingang is aan Op ‘e Terp 9 in Jelsum; volg P1, P2 of P3.


Borg en Tuinen Ewsum (Open Tuinen Gids nr.11), Oosterburen 1, Middelstum (Groningen)
Dit indrukwekkende borgterrein bij het Noord-Groningse dorp Middelstum heeft een rijke historie die teruggaat tot de 15e eeuw. Ridder Onno van Ewsum bouwde er de nog steeds aanwezige geschutstoren. De borg groeide in de loop der tijd uit tot één van de fraaiste in de Ommelanden.

Als je het borgterrein betreedt, lees je 300 jaar geschiedenis af aan het bijzondere tuinlandschap: de eeuwenlang gesnoeide majestueuze lindebomen hebben de vorm van immense kandelaars aangenomen. Er is een kruidentuin, een boomgaard en een bloementuin. Deze zijn allemaal ingericht volgens de principes van tuinieren anno 1800. Een bijzonder fenomeen is de 40 meter lange fruitmuur. Deze is al ruim 300 jaar oud.

Het geheel wordt onderhouden door jongeren met een afstand tot de arbeidsmarkt. Zij werken ook in de theeschenkerij in het gerestaureerde Koetshuis.

Tijdens het Open Monumentenweekend zijn de tuinen beide dagen open van 10-17 uur.


Fraeylemaborg, Hoofdweg 30, 9621 AL Slochteren (Groningen)
Dit borggebouw ontstond meer dan zeven eeuwen geleden. Door de eeuwen heen werd het uitgebreid en verfraaid. Aan het eind van de 18de eeuw kreeg het zijn huidige uiterlijk.

Het recent gerestaureerde park achter de borg dateert vooral uit de 19de eeuw. Het is grotendeels aangelegd in Engelse landschapsstijl met slingerpaden en bomen die vrij kunnen groeien. Maar er zijn nog restanten van de oorspronkelijke barokke tuinaanleg, zoals de middenas. Via deze zichtas is de borg nog van ver te zien.

Met het Overbos, dat ten noorden van de Hoofdweg, de verdiepte provinciale autoweg en de haven ligt, is het landgoed langwerpig van vorm. In de middeleeuwen was de grond in Slochteren verkaveld in opstrekkende heerden, die loodrecht op de ontsluitingsweg (de Hoofdweg) lagen. Daardoor was er voor het park geen andere vorm mogelijk. Het omringende landschap is open en het hoogopgaande bos geeft al van verre aan waar Fraeylema ligt.

In de zomermaanden (juli tot en met september) kun je in het park over het Blotevoetenpad wandelen. Dit jaar heb je daarvoor wel een entreekaartje nodig, omdat het landgoed vanwege de Coronacrisis deze inkomsten broodnodig heeft. Op zaterdag 12 september kunnen ‘gewone wandelaars’ (dus met schoenen aan) in het kader van Groene Monumentendag echter vrij wandelen in het park.

Het landgoed is nu een in vijf eeuwen gevormde cultuur-historische eenheid, die uniek is in het noorden van ons land. Sinds 1986 wordt het park bij de Fraeylemaborg beschouwd als een beschermd monument.

Tijdens het Open Monumentenweekend is de tuin beide dagen open van 10-17 uur.
Op zondag 13 september is er op het landgoed ook een kunstmarkt. Hiervoor wordt entree geheven. Dat betekent dat er die dag geen gratis toegang naar het park mogelijk is, alleen in combinatie met deze Kunstmarkt.


Arboretum Arcadië (Open Tuinen Gids nr.59), Gieterweg 11A, 9462 TC Gasselte (Drenthe)
In Arboretum en Plantentuin Arcadië zijn de uitgangspunten van feng shui toegepast om rust en harmonie te scheppen.

Op een stuk weiland realiseerde de eigenaar in ruim twintig jaar een tuin waarin hij al zijn ervaring en kennis heeft toegepast. Meer dan duizend verschillende en vaak bijzondere bomen, struiken en vaste planten! Ook is er een collectie eiken met meer dan 50 varianten. De tuin heeft een natuurlijke vijver, niveauverschillen, slingerende paadjes, trappen en terrassen van natuursteen.

Tijdens het Open Monumentenweekend is de tuin beide dagen open van 10-17 uur.


De Tuin van Fortmond (Open Tuinen Gids nr.114), Fortmonderweg 47, 8121 SL Olst (Overijssel)
Deze bijzondere tuin ligt in het natuurgebied De Duursche Waarden.

Achter een opgeworpen heuvel zie je het met sedum bedekte dak van een modern huis, dat op een oude terp ligt. Rondom dit architectonisch bijzondere huis ligt een natuurlijke tuin. Aan beide zijden van een rechthoekige vijver staan er donkerbladige bolprunussen en lage berberishagen. Verderop wordt de tuin nog rustiger en natuurlijker. Hij loopt dan via een vogelbosje en een bloemenweide over in het natuurgebied van de uiterwaarden.

Er is ook een meer dan 100 m lange zichtlijn in dit fraaie geheel, waarvan het lagere gedeelte soms onder water komt te staan.

Tijdens het Open Monumentenweekend is de tuin alleen open op zaterdag; toegang is gratis.


Bezoek Kasteeltuin Neerijnen met JBT – Nora Verbraak

Kasteeltuin Neerijnen (Open Tuinen Gids nr. 171), Van Pallandtweg (achter de kerk) 11, 4182 CA Neerijnen (Gelderland)
Kasteeltuin Neerijnen ligt beschut in het bos. De tuin ligt idyllisch vlak voor de kerk in een prachtige omgeving.

Vroeger was de kasteeltuin een moestuin. Na de dood van de laatste freule raakte de tuin in onbruik. Sinds 1996 wordt de tuin beheerd door de enthousiaste vrijwilligers van de stichting Kasteeltuin Neerijnen. De tuin is opnieuw ingericht en bevat o.a. een kruidentuin, een bloementuin, een groentetuin en een rozentuin. Rond de gerestaureerde schuren is een boomgaard geplant. Het pronkstuk is de opgeknapte gebogen kas. In het voorjaar schittert de tuin door de rijkelijk aanwezige stinzenflora. Sinds 2009 heeft de stichting de ‘buitentuin’ in bruikleen van het Gelders Landschap. Het terrein wordt gebruikt voor de pompoenteelt en als graanveldje. Op Open Monumentendag is hier de jaarlijkse pompoenmarkt.

Tijdens het Open Monumentenweekend is de tuin beide dagen open van 10-17 uur. Op zaterdag 12 september is er een pompoenmarkt.


Hof van Hackfort (Open Tuinen Gids nr.195), Baakseweg 8, 7251 RH Vorden (Gelderland)
Deze historische moestuin bevat veel oude en nieuwe soorten. De producten uit de tuin zijn hier ook te koop. Bovendien zijn ze te proeven in de brasserie die naast de tuin staat.

Verder is er een boomgaard en staan er bijenkasten. Hier wordt volledig biologisch en ecologisch getuinierd. In het parkbos is een aantal wandelroutes uitgezet. Hier zijn in het voorjaar veel stinzenplanten te zien.

Zo’n 25 enthousiaste vrijwilligers verzorgen het onderhoud van de moestuin, onder leiding van tuinbaas Maarten Vos.
Hackfort is eigendom van Natuurmonumenten.

Tijdens het Open Monumentenweekend is de tuin beide dagen open van 10-17 uur. In ieder geval de moestuin is gratis toegankelijk.


De Overtuin (Open Tuinen Gids nr.197), Molenstraat 6, 7231 KN Warnsveld (Gelderland)
Aan de rand van de oude dorpskern, tegenover de dorpskerk, ligt buitenplaats Welgelegen. De buitenplaats bestaat uit een herenhuis, een boerderij/galerie en een tuin. De tuin is in 1832 in landschapsstijl aangelegd.

Het geheel ademt de sfeer van vroeger. Er zijn slingerende paden, prachtige oude bomen (waaronder de oudste Sophera japonica van Nederland, een Davindia involucrata) en een prieel van blauwe regen uit 1930. Vooral in het voorjaar, als de oorspronkelijke stinzenplantenflora in bloei staat, is de tuin zeer de moeite waard.

De Overtuin is door de gemeente Zutphen uitgeroepen tot Monument van het Jaar 2019/2020.

Tijdens het Open Monumentenweekend is de tuin beide dagen open van 10-17 uur.


Landgoed Zuylestein (Open Tuinen Gids nr.219), Rijkstraatweg 11, 3956 CH Leersum (Utrecht)
Dit 17e-eeuwse Renaissancepark is één van de laatste tuinen van Frederik Hendrik waarvan de structuur nog steeds intact is. Het park bestaat uit een sterrenbos, een ommuurde tuin met poortgebouw, een oranjerie, een moestuin, een boomgaard en visvijvers.

Vrijwilligers zorgen voor het onderhoud van deze bijzondere combinatie van boomgaard en moestuin. In de winkel verkopen zij een deel van de opbrengst.

Samen met de Universiteit Wageningen testen de beheerders van Zuylenstein zowel oude als nieuwe technieken op het terrein van biodiversiteit, mulching, permacultuur en de bio-intensieve teelt. Dit doen zij voor twee derde met planten uit de 17e eeuw en voor een derde met nieuwe planten.

Tijdens het Open Monumentenweekend is de tuin alleen op zaterdag open van 10-17 uur. Rondleidingen zijn er om 12.00 en om 14.00 uur. De kosten daarvoor zijn 5 euro p.p.


Landgoed Rijnestein (Open Tuinen Gids nr.210), Rhijnestein 2, 3945 BD Cothen (Utrecht)
Rhijnestein is van oorsprong een Middeleeuwse ridderhofstad, gelegen aan de Kromme Rijn. Het poortgebouw met duiventil vormt de entree tot het huis en zijn historische tuin.

De tuin en het park rond het huis zijn in de tweede helft van de 19e eeuw aangelegd in Engelse landschapsstijl. Karakteristieke elementen zijn de zichtas op de Utrechtse heuvelrug, de kastanjeberceau en de ‘boulevard’ langs de Kromme Rijn. In die tijd is ook de moestuin aangelegd, met warme en koude kassen. De rozentuin dateert uit de eerste decennia van de 20e eeuw.

De huidige generatie van de familie is intensief bezig om van dit unieke landgoed met zijn historische elementen weer een prachtig geheel te maken.

Tijdens het Open Monumentenweekend is de tuin alleen voor NTs-donateurs open op zaterdag van 10-17 uur; toegang is gratis.


Tuinderij Eykenstein & Agnes Kruidentuin (Open Tuinen Gids nr.224), Dorpsweg 264A, 3738 CN Maartensdijk (Utrecht)
Net buiten Maartensdijk ligt de historische moestuin van Landgoed Eyckenstein. Deze plek heeft een rijke historie.
De historische kassen in deze moestuin zijn in 2015 gerestaureerd. Vervolgens is in 2019 de platte kas in zijn originele staat teruggebracht.

In het voorste gedeelte van de moestuin is nu Tuinderij Eyckenstein gevestigd. Deze biologische groenteteler verbouwt vele rassen, deels in de historische kassen. Het achterste deel van het terrein is in gebruik als kruidentuin. Hier staan ook zonnedroogkasten, waar de kruiden worden gedroogd. Weer een ander deel van de tuin is ingericht als pluktuin. Bezoekers mogen daar zelf hun bloemen plukken. In de tuinderij, de kassen en de kruidentuin zijn rondleidingen mogelijk.

Tijdens het Open Monumentenweekend is de tuin alleen open op zaterdag van 10-17 uur.


Kasteel-Museum Sypesteyn, Nieuw-Loosdrechtsedijk 150, 1231 LC Loosdrecht (Noord-Holland)
Kasteel-Museum Sypesteyn in Loosdrecht wordt omringd door een unieke historische tuin. Jonkheer Henri van Sypesteyn ontwierp deze tuin aan het begin van de vorige eeuw. Hiermee toverde hij zes hectare weiland om tot een Oud-Hollandsche tuin.

De tuin bestaat uit vijf onderdelen. Zo is er een slottuin, een boomgaard, een doolhof, een voorplein en tot slot een parkbos. In het park staan ook tien smeedijzeren hekken. Verder is er een lindenlaan, een beukenlaan en een eikenlaan. Ook staan er veel bijzondere bomen in het park. Ga bijvoorbeeld op zoek naar de Bitternoot of de Katsoeraboom. Deze laatste is de grootste van Nederland. En het doolhof is natuurlijk een feest voor jong en oud.

Tijdens het Open Monumentenweekend is de tuin beide dagen open van 10-17 uur. Tuin en park zijn gratis toegankelijk op 12 en 13 september. De entree voor het kasteel-museum is beide dagen tegen een gereduceerd tarief.


Buitenplaats Berg en Vaart (Open Tuinen Gids nr.245), Cannenburgerweg 17-19, 1244 RE Ankeveen (Noord-Holland)
Zowel het huis als de tuin van deze buitenplaats zijn een rijksmonument. De oude monumentale structuur van de tuin is nog duidelijk zichtbaar.

De tuin is perfect onderhouden. Er zijn gemengde borders en parterres. Op een eiland in de slingervijver is een stilteprieel ingericht. Verder is er in de tuin een kleine oranjerie en een groot palmhuis. En het uitzicht over het weidse landschap aan de achterzijde is schitterend.

Behalve inheemse planten staan er in de tuin veel palmen, yucca’s en citrusbomen, evenals een groot aantal andere kuipplanten. De vrouw des huizes onderhoudt de tuin samen met vrijwilligers. De heer des huizes ontwierp meerdere structuren in de tuin en begeleidt de grote lijnen van de organisatie.

Tijdens het Open Monumentenweekend is de tuin alleen open op 12 september tijdens de rondleidingen (gratis) om 11.00 en om 14.00 uur. Per rondleiding maximaal 20 personen. Deelname uitsluitend na voorafgaande aanmelding via paradijs@berg-en-vaart.nl of via het contactformulier op de website.

Het terrein is niet geschikt voor rolstoelen of gehandicapten. Geen kinderen onder de 12, geen huisdieren.


Sperwershof (Open Tuinen Gids nr.253), Noordereinde 52, 1243 JH ‘s-Graveland (Noord-Holland)
Deze biologische tuinderij van groenten, bloemen en kruiden ligt verscholen achter een oude tuinmuur. De plek maakt deel uit van de ’s-Gravelandse Buitenplaatsen die in de 17e eeuw zijn ontstaan.

Heggen hebben gaandeweg gezorgd voor structuur in de tuin. Tussen de heggen vind je mooie plantengroepen op kleur, afgewisseld met bedden van groenten. Er is ook een pluktuin en een kas vol kruiden en oude tomatenrassen. Vanaf het terras onder de linden bij het theehuis kun je genieten van dit goed onderhouden en kleurrijke geheel.

Tijdens het Open Monumentenweekend is de tuin alleen open op zaterdag van 10-17 uur.


De siertuin van Gooilust (Open Tuinen Gids nr. 254), Zuidereinde 49, 1243 KL ‘s-Graveland
De siertuin stamt uit 1823 en was het paradepaardje van de vroegere bewoners van Gooilust. Frans Blaauw woonde van 1895 tot 1936 op deze buitenplaats, waarvan zijn vrouw Louise Six eigenaresse was. Met zijn verzameling exotische dieren en planten maakte Blaauw indruk op zijn welgestelde gasten. De siertuin vormde hij om tot een vogelpark voor zijn bijzondere collectie. De bomen en planten uit deze periode zijn in de siertuin nog terug te vinden.

Nog altijd ligt de siertuin er prachtig bij. Zo vind je in de ommuurde tuin onder meer exotische bomen en struiken, oude fruitrassen en geurende rozen. En er zijn zeven Ginkgo’s, die in 1840 zijn geplant. In het noordelijke deel van de tuin bevindt zich een kruidentuin, een collectie wilde rozen en oude rozenrassen. Verderop wandel je over graspaden langs een indrukwekkende collectie bomen en struiken. Aan de hand van historische foto’s ontdek je hoe Frans Blaauw de siertuin tot vogelparadijs heeft omgevormd. Neem een kijkje in het intrigerende verleden van Gooilust!

Tijdens het Open Monumentenweekend is de tuin alleen geopend op zaterdag 12 september van 13-16.30 uur.

Parkeren: aan de linkerzijde van de oprijlaan. Volg lopend de borden siertuin. Er is echter beperkte parkeergelegenheid, dus kom, indien mogelijk, met de fiets.

Corona-maatregelen: de ingang bevindt zich aan de voorkant van de siertuin, de uitgang bevindt zich aan de achterzijde. Mocht het op een gegeven moment te druk worden, dan wordt de tuin tijdelijk gesloten tot voldoende mensen het terrein weer hebben verlaten.


Botanische Tuin Afrikaanderwijk, Afrikaanderplein 38, 3072 EC Rotterdam (Zuid-Holland)

De Botanische Tuin Afrikaanderwijk is een bijna 100 jaar oude tuin in de Rotterdamse Afrikaanderwijk. De tuin was onderdeel van de voormalige HBS Van Oldenbarnevelt. Oorspronkelijk werd de tuin gebruikt als praktijkruimte voor de lessen biologie van die school.

Sinds 2000 is de botanische tuin een rijksmonument. De collectie omvat zo’n 850 soorten planten en 40 verschillende bomen. Hieronder bevinden zich planten die via de havens of het spoor Rotterdam hebben weten te bereiken, bijvoorbeeld als zaad, en die zich hebben kunnen vestigen in de stad.

De gemeente Rotterdam is eigenaar van de tuin. Het onderhoud wordt uitgevoerd door de daarvoor opgerichte Stichting Botanische Tuin Afrikaanderwijk, grotendeels met de hulp van vrijwilligers.

Tijdens het Open Monumentenweekend is de tuin beide dagen open van 11-16 uur. U bent dan van harte welkom voor een rondleiding. Gezien de (corona)omstandigheden graag even reserveren. Om iedereen op een prettige en rustige manier van de tuin te kunnen laten genieten werken we met tijdslots. U krijgt een beschrijving mee met algemene informatie en een genummerde route met informatie over een aantal planten. Als u specifieke vragen heeft kunt u die ter plekke aan onze vrijwilligers stellen.


Buitenplaats Huis ten Donck, Benedenrijweg 461, 2983 LA Ridderkerk (Zuid-Holland)
Huys ten Donck is een historische buitenplaats. De enige nog oorspronkelijke buitenplaats in de regio Rotterdam. Een unieke oase van rust, ruimte en Rococo. De kleinzoon van de bouwer, Otto Paulus Groeninx van Zoelen, noemde het in 1820 de plek “alwaar al mijn genoegens verenigd zijn”.

Het kasteel is omringd door één van de oudste landschapsparken van ons land. Het is in Engelse stijl aangelegd. Het zogeheten Donckse Bos, van 22 hectare groot, maakt er deel van uit. Evenals het buitendijkse gebied met het natuurgebied de Donckse Grienden, het Donckse Haventje en het Voorterrein (evenementterrein) van 4,5 hectare. Dit alles maakt deze buitenplaats heel bijzonder, vooral op deze plek midden in de Randstad.

Stichting Het Huys ten Donck zet zich in om deze unieke buitenplaats in stand te houden.

Op zaterdag 12 september Is het park gratis toegankelijk tussen 10 en 12 uur. Om 13 uur (en tot 16 uur) start een speciaal betaald programma, dat alleen toegankelijk is met tickets. Dit programma biedt volop entertainment tijdens een historische wandeling van ca. 1,5 uur. Ook het interieur van het Huys wordt hierbij betrokken. Tickets zijn beschikbaar voor €16,50 p/p (kinderen tot 12 jaar gratis). Voor het reserveren van een timeslot zie de website van Huis ten Donck. Geïnteresseerden kunnen het beste ook de facebook pagina in de gaten houden. Daarop wordt het laatste nieuws gepost:  www.facebook.com/huystendonck alive & kicking.
Op zondag 13 september is alleen het park vrij toegankelijk. En wel tussen 10-18 uur.

Let op: Laarzen zijn een must in verband met de kleigrond, die veelal drassig kan zijn. Een dringend verzoek aan alle bezoekers om op de paden te blijven en geen afval achter te laten.
Parkeren graag of op de parkeerplaats rechts van Het Huys ten Donck of langs de Donckselaan (niet op de berm staan!). Een andere mogelijkheid is bij de BP Bolnes (400 meter verderop)
Voor navigatiesystemen gebruik Donckselaan 1, Ridderkerk.


Kasteel Geldrop (Open Tuinen Gids nr.325), Mierloseweg 3, 5662 KB Geldrop-Mierlo (Noord-Brabant)
De tuin van Kasteel Geldrop was vroeger een ommuurde moestuin. De Victoriaanse kas, de druivenkas en het leifruit herinneren ook nu nog aan deze tijd.

In 2002 is de kasteeltuin opnieuw aangelegd. De borders zijn nu gevuld met uitbundige plantencombinaties, zoals oude heesterrozen, grassen en snijbloemen. Door deze rijke beplanting zoemt en gonst het van het leven in de tuin. Hiernaast zijn er een insectentuin en een park-/bosgedeelte.

Tijdens het Open Monumentenweekend is de tuin beide dagen gratis open van 10-17 uur. Rondleidingen (7 euro p.p.) op afspraak. Adres parkeerplaats: Helze 8, 5662 JG Geldrop.


Arboretum Oudenbosch (Open Tuinen Gids nr.344), Achter ’t Postkantoor 1, 4731 PM Oudenbosch (Noord-Brabant)
Arboretum Oudenbosch is een groene parel in het historische hart van Oudenbosch. De tuin is ontstaan uit twee oude kloostertuinen. Onder andere de paterstuin herinnert aan deze religieuze herkomst. Het ontwerp van de huidige tuin stamt uit 1987.

Deze prachtige tuin bezit een indrukwekkende collectie bomen en planten. Zo zijn er zo’n 60 soorten paardenkastanjes, maar ook een kleine collectie sneeuwbes en specerijstruiken. De collectie bomen is ingedeeld naar geografische herkomst. Er een Amerikaans, een Europees en een Aziatisch deel. In totaal zijn er in deze tuin ruim 2500 verschillende bomen en planten te vinden.

De ingang tot dit arboretum bevindt zich in de bakkerij van het voormalige klooster. Deze bakkerij ligt tegenover de Basiliek, en is zelf ook een rijksmonument.

Tijdens het Open Monumentenweekend is de tuin beide dagen gratis open. Op zaterdag van 12-16.30, op zondag van 12-17 uur. Thema van dit seizoen is: ‘Religieus erfgoed, bomen van herinnering’. Rondleiding is mogelijk op aanvraag en kost voor een groep 25 euro.


De Heerenhof (Open Tuinen Gids nr.360), Veldstraat 8-12 B, 6227 SZ Maastricht (Limburg)
De Heerenhof biedt twee tuinen in één. De ‘oude’ tuin bestaat uit groene kamertuinen en borders op kleur. Aan het einde van deze tuin vind je een openluchttheater. De ‘nieuwe’ tuin is aangelegd in 2003. Deze strakke sobere groene tuin heeft twee rechthoekige vijvers. Het spectaculaire nieuwe glazen huis is ontworpen door architect Wiel Arets.
De Heerenhof is opgenomen in ‘The Gardener’s Garden’, het ultieme boek over de beste tuinen wereldwijd.

Tijdens het Open Monumentenweekend is de tuin beide dagen gratis open. Rondleidingen om 10, 13 en 15 uur.


Buitenplaats Kasteel Wijlre (Open Tuinen Gids nr.369), Kasteel Wijlreweg 1, 6321 PP Wijlre (Limburg)
Buitenplaats Kasteel Wijlre heeft één van de mooiste tuinen van Europa. In 2014 ontving zij de prestigieuze European Garden Award.

Het kasteelpark bestaat uit meerdere tuinen. Op het gazon staan bijzondere bomen en er is een paddenpoel en een rozentuin. Maar er is ook een aantal kleine tuinen in één tint: wit, geel, blauw en roze. Verder is er een appelboomgaard, een kruidentuin, een groentetuin en een kleine met leibomen overdekte schaduwtuin. Verschillende soorten hagen verbinden deze tuinen met elkaar. Deze hagen spelen een belangrijke rol in de architectuur van de tuin. Samen met de grachten verbinden zij kasteel en tuinen tot een geheel.

Tijdens het Open Monumentenweekend is de tuin beide dagen gratis open van 11-17 uur als u een museumjaarkaart heeft. Zonder museumjaarkaart is de toegangsprijs 9 euro voor park en museum. Navigatieadres: Kerkpad / In de Beemden 1, 6321 PX Wijlre. Gratis parkeren bij de visvijver.


De geheime tuinen van Sittard (Limburg)
In de oude binnenstad van Sittard liggen diverse tuinen, parken en perken. Je ziet ze wel, maar erkent ze vaak niet voor wat ze zijn: verloren, vergeten pareltjes. Samen vormen deze pareltjes een tableau vivant van de geschiedenis van de stad. Zij vertellen ons een verhaal.

Het gaat om 24 religieuze tuinen, stadstuinen en andere groene plekken die openbaar toegankelijk zijn. Bijvoorbeeld de Jardin des Roses, de Ursulinentuin, de Stadswal, Duustergats en de Protestantse begraafplaats.

De Geheime tuinen van Sittard is een werkgroep binnen de Vereniging Sittards Verleden. Deze enthousiaste vrijwilligers presenteren de tuinen door de geschiedenis van het groen te combineren met de verhalen van de tuinen.

Tijdens het Open Monumentenweekend zijn de tuinen beide dagen gratis open. De Agnetentuin (kloostertuin) is alleen op zondag open.