login | contact | nieuwsbrief

Volg ons op         

    

De Open Tuinencommissie selecteert uit het donateursbestand van de Nederlandse Tuinenstichting tuinen van hoge kwaliteit met de bedoeling om deze voor donateurs open te stellen en op te nemen in de Open Tuinen Gids.


De Open Tuinencommissie

De Open Tuinencommissie is verantwoordelijk voor de selectie en keuring van de tuinen die worden opgenomen in de Open Tuinen Gids. Ook zorgen de leden van de Open Tuinencommissie voor de acquisitie van bijzondere tuinen. Aan het begin van ieder tuinseizoen (rond 1 maart) verschijnt de Open Tuinen Gids waarin ruim 350 tuinen staan beschreven. NTs-donateurs kunnen deze tuinen op de aangegeven dagen gratis bezoeken.

De Open Tuinen Commissie (OTC) 2020-2021 bestaat uit regioleden én kerngroepleden. Zo kunnen we in de Open Tuinen Gids het Nederlandse tuinaanbod nog beter vertegenwoordigen. De regioleden zijn professionele en/of ervaren groenkenners, verdeeld over het land; zij kennen de situatie ter plekke goed. De kerngroepleden coördineren de regioleden en verrichten hand- en spandiensten om tot een mooie Gids 2021 te komen.

Een regiolid van de OTC bezoekt elke (aangemelde) tuin samen met een ander regiolid, of met een introducée, zijnde een collega-groendeskundige. Zo willen we de ‘groene blik’ zo open mogelijk houden. Dit laatste is onder meer van belang voor de ‘verjongingskuur’ van de Gids. Jaarlijks ontvangen we afmeldingen van ca. 30 tuinen (wegens overlijden en dergelijke) maar ook zo’n 30-40 aanmeldingen, van veelal oudere tuineigenaren.

De Open Tuinen Commissie bestaat uit 13 professionele en/of ervaren groenkenners met diverse achtergronden. We stellen ons graag even voor!