login | contact | nieuwsbrief

Volg ons op         

    

Als donateur steunt u de doelstellingen van de Nederlandse Tuinenstichting; het beschermen van waardevol tuinhistorisch erfgoed. De Nederlandse Tuinenstichting heeft uw steun hard nodig om een groene toekomst te kunnen waarborgen.


Zoeken naar de heldere lijn, de complete biografie Mien Ruys

15 juni 2017 is de publicatie: ‘Zoeken naar de heldere lijn, Mien Ruys, tuinarchitect 1904-1999‘ verschenen, waarin het leven en het werk van Mien Ruys beschreven wordt. Tuinarchitecte Mien Ruys was een van de eersten in Nederland – en zeker de eerste vrouw – die het belang zagen van de integratie van haar vak met de architectuur.

Auteur Leo den Dulk beschrijft, deels gebaseerd op haar dagboeken, het persoonlijk leven van Mien Ruys, hoe ze zich ontwikkelde, zich onderscheidde van tijdgenoten en hoe haar werk is ingebed in de historische ontwikkelingen.


Zoeken naar de heldere lijn

De complete biografie

MIEN RUYS

Tuinarchitect

auteur: Leo den Dulk

eindredactie: Anne Mieke Backer
uitgeverij De Hef
ISBN 978-90-6906-14
pages: ca. 325
illustrations: ca. 300 kleur/zwart-wit
English summary
€ 39,90
Voor donateurs Nederlandse Tuinenstichting € 34,90
Als u dit boek met korting wilt bestellen, en u bent donateur van de NTs, dan kunt u hier een formulier invullen en verzoeken om de kortingscode
In boekwinkels kunt u het boek met korting kopen op vertoon van uw NTs tuinenpas.
www.dehefpublishers.nl/Recente-uitgaven/Mien-ruys-de-complete-biografie

Rond de verschijning van de biografie zullen lezingen, presentaties, en een tentoonstelling georganiseerd worden, blijf op de hoogte via het nieuws op onze website en facebookpagina!

‘Zoeken naar de heldere lijn’ is mede mogelijk gemaakt door de Nederlandse Tuinenstichting. Ook zo draagt de NTs bij aan het behoud van en kennisoverdracht over het Nederlandse groene erfgoed!


Meer informatie van de website van uitgeverij De Hef:

‘Tuinarchitecte Mien Ruys heeft gedurende een lange periode een belangrijke invloed gehad op de ontwikkeling van de tuinarchitectuur. Zij was een van de eersten in Nederland – en zeker de eerste vrouw – die het belang zagen van de integratie van haar vak met de architectuur. Ruys heeft daarin een actieve rol gespeeld, gemotiveerd door het socialistische en emancipatoire gedachtegoed dat zij zich in de dertiger jaren eigen maakte. De inzichten die zij formuleerde ten aanzien van functie en doel van de tuin- en landschapsarchitectuur bij het ontwerpen van privé-tuinen en openbaar groen lijken belangwekkend genoeg om ze nader te analyseren. Ze zijn van invloed geweest op het discours binnen haar vakgebied over deze onderwerpen, zoals onder meer blijkt uit de debatten binnen de 8 en OPBOUW.
In Ruys’ werk is tevens van belang dat zij een aanzienlijke rol heeft gespeeld in de ontwikkeling van de – tot dan toe vaak ondergeschikt geachte – keuze van het plantmateriaal. Ruys leerde de tuinbezitter het ruimtelijk effect en de schoonheid zien van schaduwplanten, bladplanten, planten met decoratieve vruchten en zaaddozen, in een tijd dat kleurige bloemperkjes nog de boventoon voerden. Zij borduurde op eigen wijze voort op de Engelse ‘mixed border’ en kwam begin jaren ’50 als eerste met het idee van standaard- of confectieborders, waardoor beplantingen van een hoge kwaliteit en consistentie voor een grotere laag van de bevolking bereikbaar zouden worden. Haar ideeën droeg Ruys uit in tal van publicaties, zoals het standaardwerk ‘Het vaste plantenboek'(1950), ‘Van vensterbank tot landschap” (1982) en in het nog steeds bestaande tijdschrift ‘Onze Eigen Tuin’, dat zij en haar echtgenoot Theo Moussault oprichtten in 1954. In haar proeftuinen te Dedemsvaart op het terrein van kwekerij Moerheim, opgericht door haar vader Bonne Ruys, heeft zij gedurende haar hele leven praktisch onderzoek verricht naar de toepassing van planten en materialen die geschikt waren voor toepassing in haar ontwerpen. Door haar vernieuwend gebruik van beide heeft zij de vormgeving van tuinen decennia lang sterk beïnvloed. De publicatie die in voorbereiding is geeft een zo volledig mogelijk, geïntegreerd beeld van leven en werken van Mien Ruys. Hoofddoel is de verspreiding van kennis over het werk van Mien Ruys. Een begeleidende oeuvrelijst omvat alle bekende werken, waarvan een aantal representatieve projecten uitgebreider wordt beschreven. Ruys’ oeuvre wordt geïnterpreteerd met gebruikmaking van gegevens uit de toenmalige context en vanuit de hedendaagse vakinhoudelijke en historische inzichten. Het boek richt zich tot een breed publiek, dat zowel vakgenoten, studenten en vormgevers als niet beroepsmatig geïnteresseerden omvat.

Inleiding biografie Mien Ruys